Trang thuế điện tử bị lỗi thì có được gia hạn nộp thuế năm 2024 hay không? Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2024 được tính ra sao?

Tôi muốn hỏi Trang thuế điện tử bị lỗi thì có được gia hạn nộp thuế năm 2024 hay không? - câu hỏi của chị H.T (Bến Tre)

Có được gia hạn nộp thuế khi trang thuế điện tử thuedientu bị lỗi không?

Ngày 30/01/2024 và 31/01/2024 là ngày cuối cùng của thời hạn nộp:

- Lệ phí môn bài năm 2024;

- Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023;

- Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN Quý IV/2023.

Tuy nhiên, ngày 31/1/2024 Tổng Cục thuế đã ban hành Thông báo 116/TB-TCT năm 2024 về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Do sự cố kỹ thuật, từ ngày 30/01/2024, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có hiện tượng quá tải dẫn đến tình trạng người nộp thuế khó truy cập vào hệ thống để nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử.

>> Vậy có được gia hạn nộp thuế khi trang thuế điện tử thuedientu bị lỗi không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 quy định về trường hợp trang thuế điện tử bị lỗi như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
....
7. Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Đồng thời khoản 3 Điều 9 Thông tư 19/2021/TT-BTC quy định về trường hợp giao dịch điện tử không thực hiện được do lỗi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế thì phải xử lý như sau:

- Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo kịp thời thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động trên Trang thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN điện tử trong ngày tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động,

Trừ trường hợp người nộp thuế có yêu cầu và đã thực hiện nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử khác, bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN.

Hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN điện tử nộp trong thời gian này là đúng hạn.

Lưu ý: Trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lỗi sau giờ hành chính của ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế nếu người nộp thuế có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử khác hoặc bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì cơ quan thuế, KBNN, ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định.

Hồ sơ thuế, chứng từ nộp NSNN bằng giấy nộp nêu trên nộp vào ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi là đúng hạn.

Bên cạnh đó căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có nêu rõ sẽ không xử phạt đối với:

Người nộp thuế chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng

Như vậy, thời gian nộp thuế (lệ phí môn bài năm 2024, thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023, Tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN Quý IV/2023) sẽ được lùi tới ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày thuedientu.gdt.gov.vn hoạt động trở lại (được thông báo trên trang thuedientu.gdt.gov.vn).

Trang thuế điện tử bị lỗi thì có được gia hạn nộp thuế năm 2024 hay không? Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2024 được tính ra sao?

Trang thuế điện tử bị lỗi thì có được gia hạn nộp thuế năm 2024 hay không? Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2024 được tính ra sao? (Hình từ Internet)

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online năm 2024 như thế nào?

Bước 1: Truy cập trang web thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp

Bước 3: Sau khi đăng nhập chọn [Nộp thuế] => Chọn ngân hàng cần nộp tiền thuế môn bài => Tiếp tục

Bước 4: Điền tờ khai thông tin nộp thuế môn bài 2024

Lưu ý:

- Loại tiền sẽ chọn là VND

- Ngân hàng ủy nhiệm thu: Có thể chọn bất kỳ ngân hàng tuy nhiên nên chọn cùng hệ thống ngân hàng.

- Người nộp thuế kéo xuống nội dung cuối và click chọn Kỳ thuế sau đó chọn [Nộp thuế theo năm] và điền ô [00/CN/2024]

- Chọn [Nội dung các khoản nộp NSNN] => Tìm chọn [Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh]

Sau đó dựa vào bậc thuế môn bài tương ứng => Điền số tiền phải nộp tương ứng, ví dụ bậc 2 sẽ điền 2.000.000 đồng => Nhập vào ô Ghi chú: "Nộp tiền lệ phí môn bài 2024"

Bước 5: Chọn [Hoàn thành] và kiểm tra lại thông tin => Chọn [Ký và nộp]

Bước 6: Sau khi Ký số và nộp thành công thì người nộp thuế tiến hành tra cứu bằng cách sau:

- Chọn [Nộp thuế] => [Tra cứu giấy nộp tiền] và tiến hành tra cứu theo ngày lập giấy nộp tiền (tức ngày nộp).

Tính tiền chậm nộp thuế môn bài 2024 ra sao?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp tiền lệ phí môn bài như sau:

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế
Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế
1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp bao gồm:
a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế;
...
2. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:
a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;
b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, khi chậm nộp thuế môn bài 2024 thì:

Số tiền chậm nộp = Số tiền lệ phí môn bài chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Lưu ý: Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Thuế điện tử Tải trọn bộ các quy định hiện hành liên quan đến Thuế điện tử
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Trường hợp nộp thuế thông qua giao dịch thuế điện tử thì ngày nộp thuế được xác định là ngày nào?
Pháp luật
Hướng dẫn tra cứu thông tin về xử phạt vi phạm hành chính thuế theo hình thức điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế?
Pháp luật
Người nộp thuế có thể nộp thuế điện tử vào ngày nghỉ có được hay không theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Nộp thuế điện tử là gì? Ngày nộp thuế điện tử được xác định là ngày nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Trang thuế điện tử bị lỗi thì có được gia hạn nộp thuế năm 2024 hay không? Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2024 được tính ra sao?
Pháp luật
Thông báo của Tổng Cục thuế về sự cố của trang thuế điện tử theo Thông báo 116/TB-TCT? Có được gia hạn nộp thuế khi trang thuedientu bị lỗi không?
Pháp luật
Có thể thực hiện bảo lãnh tiền thuế điện tử theo các hình thức nào theo quy định hiện nay? Trình tự phát hành bảo lãnh tiền thuế điện tử ra sao?
Pháp luật
Hướng dẫn 02 cách để người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử về thuế? Cách xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử như thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn khai thuế điện tử qua mạng đối với hộ kinh doanh? Cách lập mẫu 01/CNKD Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh?
Pháp luật
Việc thay đổi thông tin của người nộp thuế đã đăng ký giao dịch thuế điện tử thì có cần được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuế điện tử
Nguyễn Hạnh Phương Trâm Lưu bài viết
666 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thuế điện tử
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào