Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 2024 chính thức đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ thế nào?

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 chính thức đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ thế nào? Thắc mắc của chị M.K ở Quảng Nam.

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 chính thức đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ thế nào?

>> Xem thêm: 30/4 1/5 năm 2024 nghỉ từ thứ mấy?

Năm nay, theo lịch vạn niên 2024, các ngày Giỗ tổ hùng vương, 30/4, 1/5 năm 2024 rơi vào các ngày sau:

Giỗ tổ hùng vương (10/3 âm lịch) rơi vào thứ năm ngày 18/4/2024 dương lịch.

Giải phóng miền Nam nhằm Thứ ba ngày 30/4/2024.

Quốc tế lao động nhằm Thứ tư ngày 01/5/2024.

Căn cứ tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc nghỉ lễ, tết như sau:

Nghỉ lễ, tết
1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch: 05 ngày;
c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Như vậy, lịch nghỉ các ngày lễ giỗ tổ hùng vương, 30/4, 1/5 năm 2024 như sau:

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024:

Theo điểm e khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động trong 1 ngày là ngày 10 tháng 3 Âm lịch.

Theo đó, năm 2024 ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào thứ năm ngày 18/4/2024. Đây là ngày làm việc trong tuần của người lao động nên người lao động sẽ được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 hưởng nguyên lương 1 ngày và không nghỉ bù.

Nếu ngày Giỗ tổ Hùng Vương 2024 trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động sẽ được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024:

Theo Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH năm 2024 thì lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, lịch nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Xem thêm mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024:

Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 2024 cho học sinh, sinh viên tại đây

Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 2024 của công ty tại đây

Mẫu thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 2024 cho nhân viên tại đây

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 chính thức đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ thế nào?

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 chính thức đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ thế nào? (Hình từ internet)

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 người lao động có được thưởng không?

Căn cứ tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Thưởng
1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, việc thưởng hay không sẽ do người sử dụng lao động quyết định, nếu trong quy chế thưởng của có quyết định về việc thưởng cho nhân viên vào ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 thì người lao động vẫn sẽ được thưởng vào dịp lễ này.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 2024 người lao động đi làm được hưởng lương ra sao?

Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, trường hợp người lao động làm vào ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được hưởng lương, ít nhất 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì sẽ được trả thêm ít nhất 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường và 20% tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết.

Như vậy, đi làm dịp lễ, tết thì tiền lương được tính lương như sau:

- Làm việc vào ban ngày: Nhận ít nhất 400% lương.

- Làm việc vào ban đêm: Nhận ít nhất 490% lương.

Giỗ tổ Hùng Vương
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có tên gọi khác là ngày gì? 18 vị vua hùng là những vị vua nào? Ý nghĩa của Nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương?
Pháp luật
Xem bắn pháo hoa Giỗ tổ Hùng Vương 2024 ở địa điểm nào? Giỗ tổ Hùng Vương 2024 nghỉ mấy ngày?
Pháp luật
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 2024 chính thức đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ thế nào?
Pháp luật
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 2024 chính thức đối với học sinh, sinh viên như thế nào?
Pháp luật
Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 bệnh viện có làm việc không? Khám bệnh BHYT vào ngày lễ được không?
Pháp luật
Trường học dạy bù vào ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương thì có trái quy định pháp luật không? Có thể bị xử phạt ra sao?
Pháp luật
Vé tàu hỏa dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và 1/5 như thế nào? Mua vé tàu hỏa dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và 1/5 có thể trả lại để mua vé khác không?
Pháp luật
Lễ dâng hương đền Hùng 2024 diễn ra thời gian nào? Lễ dâng hương đền Hùng 2024 tổ chức ở đâu?
Pháp luật
18/4/2024 là ngày gì? Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2024 chi tiết dành cho người lao động thế nào?
Pháp luật
Lịch bắn pháo hoa Giỗ tổ Hùng Vương 2024 tại Phú Thọ? Người dân được bắn loại pháo hoa nào vào ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giỗ tổ Hùng Vương
Nguyễn Văn Phước Độ Lưu bài viết
49,080 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Giỗ tổ Hùng Vương
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: