Đối tượng nào sẽ được luân chuyển theo Quy định 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ? Nguyên tắc khi luân chuyển cán bộ là gì?

Ngày 28/4/2022 Bộ Chính trị ban hành Quy định 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ. Vậy việc luân chuyển cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc gì? Đối tượng nào sẽ được luân chuyển theo Quy định 65-QĐ/TW?

Nguyên tắc khi thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị?

Theo Điều 1 Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị quy định về quan điểm, nguyên tắc khi luân chuyển cán bộ:

- Công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

- Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ. Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển.

- Giải quyết hài hòa giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài.

- Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định.

- Có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá cán bộ luân chuyển và chính sách, chế độ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, theo Điều 12 Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị quy định về việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm khi luân chuyển cán bộ như sau:

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác luân chuyển cán bộ theo quy định; đề xuất khen thưởng, biểu dương đối với những nơi làm tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Quy định chung về việc luân chuyển cán bộ theo Quy định 65-QĐ/TƯ ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị đề ra những nguyên tắc, tiêu chuẩn nào?

Quy định chung về việc luân chuyển cán bộ theo Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị đề ra những nguyên tắc, tiêu chuẩn nào?

Mục đích của việc luân chuyển cán bộ là gì?

Theo Điều 2 Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị quy định về mục đích, yêu cầu của việc luân chuyển cán bộ như sau:

- Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

- Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Đối tượng nào được luân chuyển cán bộ theo Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị?

Theo Điều 4 Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị quy định về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển như sau:

- Phạm vi:

Luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.

- Đối tượng:

+ Cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

+ Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Nguyên tắc bố trí chức danh khi luân chuyển:

+ Cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

Cán bộ phải có những tiêu chuẩn gì thì sẽ được luân chuyển?

Theo Điều 5 Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị quy định về tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển cán bộ như sau:

- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển.

- Có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Luân chuyển cán bộ

Nhựt Hào

Luân chuyển cán bộ
Luân chuyển
Căn cứ pháp lý
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào