Thời gian thụ lý đơn khiếu nại và thời gian giải quyết đơn khiếu nại tối đa là bao lâu theo quy định pháp luật?

Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, xin cho biết thời gian thụ lý đơn khiếu nại và thời gian giải quyết đơn khiếu nại tối đa là bao lâu theo quy định của pháp luật mới nhất? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!

Khiếu nại được quy định như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thụ lý đơn khiếu nại

Thụ lý đơn khiếu nại

Thời gian thụ lý đơn khiếu nại

Căn cứ Điều 27 Luật Khiếu nại 2011 quy định thụ lý giải quyết khiếu nại như sau:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết đơn khiếu nại tối đa là bao lâu?

Theo Điều 28 Luật Khiếu nại 2011 quy định như sau:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Tại Điều 32 Luật Khiếu nại 2011 về gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cụ thể:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp

Bên cạnh đó Điều 36 Luật Khiếu nại 2011 về thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

- Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại lần hai thành lập Hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại.

Theo Điều 37 Luật Khiếu nại 2011 quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Bên cạnh đó Điều 41 Luật Khiếu nại 2011 quy định gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại như sau:

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.

- Người giải quyết khiếu nại lần hai lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai sau đây:

+ Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác;

+ Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại;

+ Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Chính phủ quy định chi tiết việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Khiếu nại

Hương Thảo

Khiếu nại
Đơn khiếu nại
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Khiếu nại Đơn khiếu nại
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mẫu đơn khiếu nại mới nhất năm 2022? Những trường hợp nào khiếu nại sẽ không được thụ lý? Khiếu nại có bắt buộc phải được lập thành văn bản?
Pháp luật
Chủ thể nào có quyền khiếu nại hành chính? Hướng dẫn quy trình khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính mới nhất?
Pháp luật
Gửi đơn khiếu nại tại cơ quan nhà nước nhưng không thấy trả lời xử lý thế nào? Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại lần đầu là trong bao lâu?
Pháp luật
Khiếu nại đất đai là gì? Điều kiện thực hiện quyền khiếu nại đất đai? Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai được thực hiện thế nào?
Pháp luật
Thời hiệu khiếu nại lần đầu quyết định kỷ luật lao động được pháp luật quy định như thế nào? Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu được pháp luật quy định ra sao?
Pháp luật
Trường hợp nào không được giải quyết việc khiếu nại? Nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Khi đơn khiếu nại tố cáo không thuộc thẩm quyền ban tiếp công dân sẽ xử lý như thế nào? Khi công dân đến khiếu nại tố cáo thì người tiếp công dân có trách nhiệm gì?
Pháp luật
Bị bồi thường nhầm loại đất thì khiếu nại ở đâu? Thời hiệu khiếu nại khi bồi thường nhầm loại đất được quy định như thế nào?
Pháp luật
Người khiếu nại vì đi công tác nên đã quá thời hiệu khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật cán bộ thì xử lý như thế nào?
Pháp luật
Nhiều người trong một xã đến khiếu nại về cùng một nội dung thì có cần làm đơn không? Ai là người đại diện trình bày nội dung cần khiếu nại?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào