Tại sao xe bồn vận chuyển xăng dầu lại bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm? Cơ quan nào cấp giấy phép cho xe bồn vận chuyển xăng dầu?

Tôi muốn hỏi là đối với các xe bồn vận chuyển xăng dầu thì cơ quan nào cấp giấy phép vận chuyển và hồ sơ xin cấp giấy phép gồm những gì? Và tại sao xe bồn vận chuyển xăng dầu lại bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn!

Xăng dầu có phải là hàng hóa nguy hiểm không?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về phân loại hàng hóa nguy hiểm như sau:

"1. Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại sau đây:
Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ.
Nhóm 1.1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
Nhóm 1.2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
Nhóm 1.3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng.
Nhóm 1.4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
Nhóm 1.5: Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
Nhóm 1.6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.
Loại 2. Khí.
Nhóm 2.1: Khí dễ cháy.
Nhóm 2.2: Khí không dễ cháy, không độc hại.
Nhóm 2.3: Khí độc hại.
Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.
Loại 4.
Nhóm 4.1: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy.
Nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bốc cháy.
Nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.
Loại 5.
Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa.
Nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ.
Loại 6.
Nhóm 6.1: Chất độc.
Nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh.
Loại 7: Chất phóng xạ.
Loại 8: Chất ăn mòn.
Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.
2. Các bao bì, thùng chứa hàng hoá nguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hoá nguy hiểm cũng được coi là hàng hoá nguy hiểm tương ứng."

Theo đó, xăng dầu được xem là chất lỏng dễ cháy được xếp vào hàng hóa nguy hiểm thuộc loại 3 chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.

Tại sao xe bồn vận chuyển xăng dầu lại bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm?

Tại sao xe bồn vận chuyển xăng dầu lại bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm?

Tại sao xe bồn vận chuyển xăng dầu lại bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm?

Căn cứ Điều 11 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất dễ cháy, nổ qua công trình hầm, phà như sau:

"1. Không được vận chuyển các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy, nổ khác đi qua các công trình hầm có chiều dài từ 100m trở lên.
2. Không được vận chuyển đồng thời người (người tham gia giao thông hoặc hành khách) cùng phương tiện (đã được cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm) đang thực hiện vận chuyển các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy, nổ khác trên cùng một chuyến phà.
3. Các loại hàng hoá nguy hiểm do Bộ quản lý chuyên ngành theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này không phải áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều này."

Như vậy, xe bồn vận chuyển xăng, dầu không được phép đi qua các công trình hầm có chiều dài từ 100m trở lên. Bởi vì hầm Thủ thiêm có chiều dài gần 1,5 km nên xe bồn vận chuyển xăng dầu bị cấm đi qua.

Muốn xin cấp giấy phép cho xe bồn vận chuyển xăng dầu thì hồ sơ cần những gì và nộp tại đâu?

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển xăng dầu như sau:

"1. Bộ Công an cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này (trừ hóa chất bảo vệ thực vật)."

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép cho xe bồn vận chuyển xăng dầu như sau:

2. Hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bao gồm:
"a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Nghị định này;
b) Bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó phải có loại hình kinh doanh vận tải hàng hoá (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thuỷ nội địa);
c) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận chuyển kèm theo bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến);
d) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Đối với vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa gửi kèm theo bản sao chứng chỉ chuyên môn đặc biệt (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến);
đ) Bản sao hoặc bản chính phương án tổ chức vận chuyển hàng hoá nguy hiểm của đơn vị vận chuyển, trong đó nêu rõ tuyến đường, lịch trình vận chuyển hàng hoá nguy hiểm;biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố cháy, nổ; Bản sao hoặc bản chính Phương án ứng phó sự cố tràn dầu (áp dụng đối với trường hợp vận tải xăng dầu trên đường thủy nội địa);
e) Bản sao hoặc bản chính hợp đồng mua bán, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp hoặc văn bản cho phép thử nổ công nghiệp (trường hợp vận chuyển đi thử nổ công nghiệp) hoặc quyết định hủy vật liệu nổ công nghiệp (trường hợp vận chuyển đi hủy) của cơ quan có thẩm quyền;
g) Bản sao hoặc bản chính biên bản kiểm tra của Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền về điều kiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp của người áp tải, người điều khiển phương tiện và phương tiện vận chuyển (kèm theo bản chính để đối chiếu);
h) Bản sao hoặc bản chính giấy đăng ký khối lượng, chủng loại và thời gian tiếp nhận của cơ quan trực tiếp quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp được vận chuyển đến hoặc văn bản cho phép về địa điểm bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
i) Bản sao giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp;
k) Bản sao hoặc bản chính văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất khẩu hoặc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ Việt Nam ra nước ngoài (trường hợp vận chuyển ra nước ngoài)."

Theo đó, Bộ Công an cấp Giấy phép cho xe bồn vận chuyển xăng dầu.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xăng dầu

Tiến Đạt

Xăng dầu
Vận chuyển xăng dầu
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xăng dầu có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Xăng dầu Vận chuyển xăng dầu
MỚI NHẤT
Pháp luật
Có phải giá xăng dầu được Bộ Công thương điều chỉnh giảm mạnh lên đến hơn 1.000 đồng/lít từ hôm nay (21/03/2022)?
Pháp luật
Xăng sinh học E10 là gì? Có bao nhiêu phương tiện vận chuyển xăng sinh học E10 và vận chuyển như thế nào?
Pháp luật
Yêu cầu dán nhãn đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là xăng dầu được quy định như thế nào?
Pháp luật
Tại sao xe bồn vận chuyển xăng dầu lại bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm? Cơ quan nào cấp giấy phép cho xe bồn vận chuyển xăng dầu?
Pháp luật
Hành vi “găm” xăng dầu chờ tăng giá trong tình hình có biến động bất thường như hiện nay có bị xử phạt hay không?
Pháp luật
Hành vi đầu cơ và bán nhỏ giọt xăng dầu sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?
Pháp luật
Cần nắm rõ điều gì khi giá xăng dầu tăng cao trong dịp đầu năm 2022?
Pháp luật
Xem xét các phương án giảm thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhóm mặt hàng xăng dầu?
Pháp luật
Điều kiện san, chiết, nạp LPG (gas) hiện nay của trạm nạp LPG là gì? Xử lý đối với hành vi san, chiết, nạp LPG trái phép như thế nào?
Pháp luật
Kinh doanh xăng dầu phải đóng các loại thuế nào? Kinh doanh xăng dầu có bắt buộc phải đóng thuế bảo vệ môi trường không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào