Quản lý sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học quy định như thế nào? Báo cáo tài chính và công khai tài chính đối với trường tiểu học thực hiện những gì?

Xin cho hỏi quản lý và sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học phải đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc nào? Quản lý sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học quy định như thế nào? Báo cáo tài chính và công khai tài chính đối với trường tiểu học thực hiện những gì?

Quản lý và sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học phải đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc nào ?

Quản lý sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học

Quản lý sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học (Hình từ Internet)

Căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
...
2. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, các loại trường chuyên biệt cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là cơ sở giáo dục);
...

Cũng theo khoản 2 Điều 33 Luật Giáo dục 2019, cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:

Cơ sở giáo dục phổ thông
Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:
1. Trường tiểu học;
2. Trường trung học cơ sở;
3. Trường trung học phổ thông;
4. Trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo quy trên thì trường tiểu học thuộc trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Cũng theo Điều 2 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học cụ thể như sau:

- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

- Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Quản lý sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học quy định như thế nào?

Điều 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về Quản lý sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học như sau:

- Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

- Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ.

- Quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu. Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

- Các sản phẩm, công trình hình thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

- Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

Báo cáo tài chính và công khai tài chính đối với trường tiểu học thực hiện những gì?

Về báo cáo tài chính và công khai tài chính đối với trường tiểu học được quy định tại Điều 8 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT như sau:

- Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt quyết toán đối với khoản tài trợ của đơn vị dự toán cấp dưới.

- Cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ.

+ Nội dung công khai tài chính bao gồm: Tên khoản tài trợ; tên tổ chức tài trợ; giá trị tài trợ, quyết toán thu, chi; kết quả kiểm toán (nếu có);

+ Hình thức công khai báo cáo tài chính: Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở giáo dục nhận tài trợ và các hình thức khác;

+ Thời điểm công khai: Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện ngay sau khi kết thúc quyết toán năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Trường tiểu học

Lan Anh

Trường tiểu học
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trường tiểu học có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Trường tiểu học
MỚI NHẤT
Pháp luật
Diện tích làm việc tối thiểu và kích thước phòng học bộ môn Ngoại ngữ của trường tiểu học được quy định như thế nào?
Pháp luật
Phòng học bộ môn Âm nhạc ở cấp tiểu học có hệ thống chiếu sáng, cách âm và điều hòa không khí được quy định như thế nào?
Pháp luật
Điều lệ trường tiểu học về tên trường và loại trường tiểu học như thế nào? Chương trình và tài liệu giáo dục tiểu học quy định ra sao?
Pháp luật
Trường tiểu học công lập đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn có phải đóng lệ phí môn bài không?
Pháp luật
Tổ chức và hoạt động của lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt và trường tiểu học tư thục như thế nào?
Pháp luật
Biển tên trường tiểu học có quy định phải thể hiện địa chỉ email và số điện thoại của trường tiểu học không?
Pháp luật
Nguyên tắc vận động tài trợ đối với trường tiểu học phải đảm bảo những gì và có phải niêm yết công khai không?
Pháp luật
Quản lý sử dụng tài trợ đối với trường tiểu học quy định như thế nào? Báo cáo tài chính và công khai tài chính đối với trường tiểu học thực hiện những gì?
Pháp luật
Vị trí của trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định ra sao? Có bao nhiêu loại hình trường, lớp tiểu học? Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học quy định ra sao?
Pháp luật
Các quy định về lớp học, tổ chức lớp học, khối lớp học, điểm trường ở trường tiểu học được quy định ra sao? Chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục của trường tiểu học như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào