Phương thức chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định như thế nào theo quy định mới về Luật Bảo hiểm y tế?

Phương thức chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định như thế nào theo quy định mới về Luật Bảo hiểm y tế? Tôi có đọc tin tức thì được biết rằng sắp tới Luật Bảo hiểm y tế sẽ được thay đổi. Vậy nên tôi muốn được biết về phương thức chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của luật mới. Mong sớm được giải đáp.

Bảo hiểm y tế được định nghĩa thế nào trong Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế?

Khái niệm về bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 1 Điều 2 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế ngày 15/02/2022 cụ thể như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm trong chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, bao gồm:
a) Bảo hiểm y tế xã hội (sau đây gọi tắt là bảo hiểm y tế) là bảo hiểm y tế cơ bản áp dụng bắt buộc đối với các đối tượng theo quy định của Điều 11 của luật này do Nhà nước tổ chức thực hiện.
b) Bảo hiểm y tế bổ sung là loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện do người đã tham gia bảo hiểm y tế sử dụng để chi trả cho các chi phí y tế nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế cơ bản theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm y tế bổ sung có thể do tổ chức bảo hiểm y tế thuộc BHXH Việt Nam thực hiện và hạch toán độc lập với Bảo hiểm y tế cơ bản hay do các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện.

Nguyên tắc bảo hiểm y tế theo Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế

Điều 3 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế ngày 15/02/20022 quy định về nguyên tắc bảo hiểm y tế cụ thể là:

1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro và hỗ trợ an sinh xã hội trong chăm sóc sức khỏe giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc tiền lương cơ sở.

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi, mức đóng và thời gian tham gia bảo hiểm y tế.

4. Người tham gia Bảo hiểm y tế được lựa chọn nơi đến khám chữa bệnh ban đầu ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại gần nơi cư trú và lao động, sinh hoạt.

5. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.

6. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai,minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.

Phương thức chi trả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế

Tại Điều 35 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế ngày 15/02/2022 quy định về phương thức chi trả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

1. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo các phương thức sau đây:

- Thanh toán theo định suất là thanh toán cho cơ sở cung cấp dịch vụ y tế theo mức phí được xác định trước theo phạm vi dịch vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ y tế trong một khoảng thời gian nhất định;

- Thanh toán theo trường hợp bệnh là thanh toán cho cơ sở cung cấp dịch vụ y tế theo chi phí khám bệnh, chữa bệnh cố định được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán khi nhập viện hay ra viện dựa theo đặc điểm lâm sàng.

- Thanh toán theo giá dịch vụ là thanh toán cho cơ sở cung cấp dịch vụ y tế dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh;

- Các phương thức thanh toán, chi trả khác theo quy định của pháp luật.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất, trình Bộ Y tế thống nhất với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các phương thức chi trả áp dụng.

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 36 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế ngày 15/02/2022 cụ thể là:

1. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở cung ứng dịch vụ y tế theo hợp đồng.

2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

- Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 33 của Luật này;

- Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

3. Chính phủ quy định thủ tục, mức thanh toán đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Trên đây là thông tin chúng tôi gửi tới bạn về phương thức chi trả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế cũng như một số thông tin về bảo hiểm y tế. Trân trọng!

Xem chi tiết Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế ngày 15/02/2022 tại đây.

Khánh Huyền

Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào