Nội dung chi của Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh sẽ ưu tiên chi hỗ trợ các hoạt động nào khi phòng chống thiên tai?

Tôi có thắc mắc liên quan đến hoạt động chi của Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh. Cho tôi hỏi nội dung chi của Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh sẽ ưu tiên chi hỗ trợ các hoạt động nào khi phòng chống thiên tai? Câu hỏi của chị Như Hoa ở Đồng Tháp.

Nội dung chi của Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh sẽ ưu tiên chi hỗ trợ các hoạt động nào khi phòng chống thiên tai?

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định 78/2021/NĐ-CP quy định về chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai như sau:

Nội dung chi
1. Chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai, ưu tiên các hoạt động sau đây:
a) Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán; tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng, chống thiên tai; hỗ trợ cho lực lượng được huy động tham gia ứng phó thiên tai; hỗ trợ cho lực lượng thường trực trực ban, chỉ huy, chỉ đạo ứng phó thiên tai.
b) Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, sách vở, phương tiện học tập và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán phòng tránh thiên tai; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt cho những đoạn tuyến giao thông đường bộ, đường sắt quan trọng trên địa bàn bị sụt trượt, sạt lở; hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai tối đa không quá 03 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình.
c) Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa: Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai; lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; hỗ trợ sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng; diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp; mua bảo hiểm rủi ro thiên tai cho đối tượng tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, tình nguyện viên phòng, chống thiên tai; hỗ trợ xây dựng công cụ, phần mềm, quan trắc, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng; mua sắm, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
...

Theo đó, nội dung chi của Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh sẽ ưu tiên chi hỗ trợ các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 16 nêu trên.

Trong đó sẽ ưu tiên chi hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai và cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh

Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh (Hình từ Internet)

Thẩm quyền chi Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh thuộc về chủ thể nào?

Căn cứ Điều 17 Nghị định 78/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền chi như sau:

Thẩm quyền chi
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ cấp tỉnh tại Điều 16 Nghị định này theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã quyết định nội dung chi và mức chi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ngoài các nội dung chi tại khoản 1 Điều 16 cho các đối tượng theo đề nghị của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp.
3. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan; tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
4. Thực hiện việc điều chuyển cho Quỹ trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc cho các Quỹ cấp tỉnh của địa phương khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ cấp tỉnh tại Điều 16 nêu trên theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã quyết định nội dung chi và mức chi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ngoài các nội dung chi tại khoản 1 Điều 16 nêu trên cho các đối tượng theo đề nghị của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp.

Việc phân bổ nguồn chi của Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh được thực hiện như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định 78/2021/NĐ-CP quy định về nội dung chi như sau:

Nội dung chi
...
2. Căn cứ nội dung chi của Quỹ cấp tỉnh tại khoản 1 Điều này và số thu thực tế trên địa bàn mỗi cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã như sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã giữ lại tối đa không quá 28% số thu trên địa bàn để hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu (không quá 5%); chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%) và chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã (không quá 20%). Số tiền thu quỹ còn lại (tối thiểu 72% số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản quỹ ở cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và các xã khu vực III, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ tối thiểu cho Ủy ban nhân dân cấp xã phải bằng số tiền của cấp xã (trừ các xã nêu trên) được phân bổ thấp nhất.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện giữ lại tối đa không quá 23% số thu trên địa bàn (bao gồm cả số thu của cấp xã) để chi thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện (không quá 20%) và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ (không quá 3%). Số tiền còn lại (tối thiểu 77% số thu trên địa bàn) nộp vào tài khoản của Quỹ cấp tỉnh.
c) Sau khi các cấp có báo cáo quyết toán kinh phí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thu hồi khoản phân bổ nếu còn dư hoặc quyết định phân bổ khi nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp huyện, xã đã sử dụng hết.
3. Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ cấp tỉnh nhưng không vượt quá 3% tổng số thu của Quỹ cấp tỉnh.

Theo đó, căn cứ nội dung chi của Quỹ cấp tỉnh và số thu thực tế trên địa bàn mỗi cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã theo quy định tại khoản 2 Điều 16 nêu trên.

Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ cấp tỉnh nhưng không vượt quá 3% tổng số thu của Quỹ cấp tỉnh.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quỹ phòng chống thiên tai

Tuyết Vân

Quỹ phòng chống thiên tai
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quỹ phòng chống thiên tai có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Quỹ phòng chống thiên tai
MỚI NHẤT
Pháp luật
Quỹ phòng, chống thiên tai là gì? Quỹ phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ gì theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Nội dung chi của Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh sẽ ưu tiên chi hỗ trợ các hoạt động nào khi phòng chống thiên tai?
Pháp luật
Trong việc sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính có những trách nhiệm gì?
Pháp luật
Quy trình điều tiết quỹ phòng chống thiên tai giữa Quỹ cấp tỉnh và Quỹ trung ương được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh được tổ chức như thế nào? Trách nhiệm tổ chức thu cho Quỹ thuộc về chủ thể nào?
Pháp luật
Hoạt động báo cáo, phê duyệt quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh được thực hiện bởi cơ quan nào?
Pháp luật
Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phòng chống thiên tai trung ương được tổ chức như thế nào? Trách nhiệm của Quỹ trung ương được quy định thế nào?
Pháp luật
Việc cho phép tạm hoãn đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?
Pháp luật
Nguồn tài chính của Quỹ phòng chống thiên tai trung ương bao gồm những nguồn nào? Chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán của Quỹ phòng chống thiên tai trung ương được quy định thế nào?
Pháp luật
Đối tượng nào đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai? Xác định tiền lương đóng quỹ phòng chống thiên tai như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào