Người thực hiện chứng thực có được nhận xét gì vào sơ yếu lý lịch không? Lời chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch gồm những nội dung gì?

Tôi nghe nói khi chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch thì người chứng thực không được ghi bất kỳ nhận xét gì vào lý lịch, nhưng phải ghi lời chứng thực theo mẫu. Vậy cho hỏi lời chứng thực theo mẫu gồm có những nội dung nào?

Chứng thực sơ yếu lý lịch là gì?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về khái niệm chứng thực chữ ký như sau:

"Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. “Chứng thực chữ ký” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực."

Theo đó, chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực. Như vậy, bản chất của chứng thực sơ yếu lý lịch là chứng thực chữ ký.

Người thực hiện chứng thực có được nhận xét gì vào sơ yếu lý lịch không?

Người thực hiện chứng thực có được nhận xét gì vào sơ yếu lý lịch không?

Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch như thế nào?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì trình tự thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

Bước 2: Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định nêu trên, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

- Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

- Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Lưu ý: Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

Người thực hiện chứng thực có được nhận xét gì vào sơ yếu lý lịch không? Lời chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch gồm những nội dung gì?

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-BTP về chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân như sau:

"Điều 15. Chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân
1. Các quy định về chứng thực chữ ký tại Mục 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được áp dụng để chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân. Người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành.
2. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực."

Theo đó, người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

Tham khảo mẫu quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP như sau:

Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định lời chứng chứng thực chữ ký của một người trong một giấy tờ, văn bản như sau:

Ngày …….. tháng ……. năm …….

(Bằng chữ ………………………………………………)

Tại …………………………………………………………………… (4), ….. giờ ….. phút. Tôi (5) …………………………………………….., là (6) …………………………………..

Chứng thực

Ông/bà …………… Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3)số …….., cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

Số chứng thực ………….. quyển số ………… (1) - SCT/CK, CĐ

Ngày ………… tháng ………. năm ………….

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (2).

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chứng thực sơ yếu lý lịch

Ngọc Mai

Chứng thực sơ yếu lý lịch
Sơ yếu lý lịch
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chứng thực sơ yếu lý lịch Sơ yếu lý lịch
MỚI NHẤT
Pháp luật
Muốn làm sơ yếu lý lịch có công chứng hay chứng thực được làm ở đâu? Cần mang theo giấy tờ gì để được làm sơ yếu lý lịch có công chứng?
Pháp luật
Trình độ học vấn có gì khác so với trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa? Một số lưu ý khi điền thông tin vào sơ yếu lý lịch?
Pháp luật
Người khai sơ yếu lý lịch có được chứng thực sơ yếu lý lịch tại nơi tạm trú hay phải về địa phương thường trú?
Pháp luật
Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (mẫu 2c-BNV/2008) mới nhất? Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức?
Pháp luật
Việc chứng thực sơ yếu lý lịch được hiểu như thế nào? Có được chứng thực sơ yếu lý lịch tại nơi tạm trú?
Pháp luật
Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã trong xác nhận sơ yếu lý lịch? Thủ tục chứng thực chữ ký được tiến hành như thế nào?
Pháp luật
Chứng thực sơ yếu lý lịch có cần về nơi thường trú không? Cần chuẩn bị giấy tờ gì khi đi chứng thực sơ yếu lý lịch, trình tự thủ tục tiến hành như thế nào?
Pháp luật
Chữ ký trong sơ yếu lý lịch cá nhân có cần chứng thực không? Có bắt buộc chứng thực sơ yếu lý lịch ở nơi có hộ khẩu?
Pháp luật
Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch đúng chuẩn? Một vài mẫu sơ yếu lý lịch phù hợp yêu cầu của nhà tuyển dụng mới nhất năm 2022?
Pháp luật
Có phải về nơi thường trú để chứng thực sơ yếu lý lịch hay không và thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực trong bao lâu?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào