Người muốn tập sự hành nghề đấu giá có được tự lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hay không?

Cho tôi hỏi người muốn tập sự hành nghề đấu giá có được tự lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự không? Để tham gia tập sự hành nghề đấu giá thì cần đáp ứng điều kiện gì? Sau khi kết thúc thời gian tập sự thì có cần phải kiểm tra gì nữa không? - Anh Minh Nhật (Đắk Lắk).

Người muốn tập sự hành nghề đấu giá có được tự lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hay không?

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá như sau:

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá
1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá, người được miễn đào tạo nghề đấu giá lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản phân công đấu giá viên trong tổ chức mình hướng dẫn tập sự. Tại cùng một thời điểm, một đấu giá viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự. Tổ chức đấu giá tài sản không được từ chối nhận tập sự trừ trường hợp có lý do chính đáng.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận người tập sự, tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở về việc nhận tập sự và đấu giá viên hướng dẫn tập sự.
2. Người thuộc trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại Điều 15 Luật đấu giá tài sản thì không được tập sự hành nghề đấu giá.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự, Sở Tư pháp ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá và đăng tải danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Như vậy, theo quy định nêu trên, những người sau đây có thể tham gia tập sự hành nghề đấu giá:

- Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá;

- Người được miễn đào tạo nghề đấu giá.

Theo đó, những đối tượng trên đây có thể tự lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản này không được từ chối nhận tập sự trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Lưu ý: Những người thuộc trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại Điều 15 Luật đấu giá tài sản 2016 thì không được tập sự hành nghề đấu giá.

Đấu giá tài sản

Tập sự hành nghề đấu giá (Hình từ Internet)

Sau khi kết thúc thời gian tập sự hành nghề đấu giá thì người tập sự có cần tham gia kiểm tra gì nữa không?

Tại Điều 10 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định về tiêu chuẩn của đấu giá viên như sau:

Tiêu chuẩn đấu giá viên
Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;
4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Như vậy, một trong những yêu cầu bắt buộc để có thể trở thành đấu giá viên là phải đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. Do đó, sau khi hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá thì người tập sự cần phải đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự.

Thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định hiện nay là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 13 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định về việc tập sự hành nghề đấu giá như sau:

Tập sự hành nghề đấu giá
1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá và người được miễn đào tạo nghề đấu giá được tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức đấu giá tài sản.
2. Thời gian tập sự hành nghề đấu giá là 06 tháng. Thời gian tập sự hành nghề đấu giá được tính từ ngày tổ chức đấu giá tài sản thông báo danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức mình cho Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở.
3. Tổ chức đấu giá tài sản phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá. Đấu giá viên hướng dẫn tập sự phải hướng dẫn, giám sát và chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự thực hiện.
Người tập sự hành nghề đấu giá được hướng dẫn các kỹ năng hành nghề và thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá tài sản do đấu giá viên hướng dẫn phân công và chịu trách nhiệm trước đấu giá viên hướng dẫn về những công việc đó. Người tập sự hành nghề đấu giá không được điều hành cuộc đấu giá.
4. Người hoàn thành thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
Nội dung kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá bao gồm kỹ năng hành nghề đấu giá, pháp luật về đấu giá tài sản, pháp luật có liên quan, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.
5. Việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá do Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá thực hiện. Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; thành phần Hội đồng bao gồm đại diện Bộ Tư pháp làm Chủ tịch, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và một số đấu giá viên là thành viên.

Theo đó, thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định hiện nay là 06 tháng.

Tải về mẫu Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản mới nhất 2023: Tại Đây

Tập sự hành nghề đấu giá
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Ai được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá? Hội đồng kiểm tra có tối thiểu bao nhiêu người?
Pháp luật
Người tập sự hành nghề đấu giá có được điều hành cuộc đấu giá tài sản trong thời gian tập sự không?
Pháp luật
Có bắt buộc kiểm tra bài thi vấn đáp kết quả tập sự hành nghề đấu giá không? Hồ sơ đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá có cần giấy khám sức khỏe không?
Pháp luật
Nội dung kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá bao gồm những gì? Chưa hoàn thành thời gian tập sự thì có thể đăng ký kiểm tra hay không?
Pháp luật
Được tạm ngừng tập sự hành nghề đấu giá tối đa bao lâu? Hết thời hạn tạm ngừng nhưng không tiếp tục tập sự thì có bị gì không?
Pháp luật
Người tập sự hành nghề đấu giá có được quyền yêu cầu thay đổi đấu giá viên hướng dẫn tập sự cho mình hay không?
Pháp luật
Người muốn tập sự hành nghề đấu giá có được tự lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hay không?
Pháp luật
Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá do ai có quyết định thành lập và có được sử dụng con dấu không?
Pháp luật
Nơi tập sự hành nghề đấu giá có được thay đổi hay không? Nếu được sẽ thay đổi trong trường hợp nào?
Pháp luật
Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản hiện nay sử dụng theo mẫu nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tập sự hành nghề đấu giá
Đinh Thị Ngọc Huyền Lưu bài viết
1,177 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Tập sự hành nghề đấu giá
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: