Người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội không?

Thời gian qua em có nghỉ việc ở công ty cũ và theo như chính sách, quy định của công ty là từ ngày có quyết định nghỉ việc thì chậm nhất 45 ngày sổ bảo hiểm xã hội sẽ được gửi về cho em. Nhưng thực tế đến bây giờ đã hơn 2 tháng sổ bảo hiểm xã hội của em vẫn chưa được gửi về cho em. Khi em gọi điện thì viện lí do là bên phòng bảo hiểm xã hội chưa gửi sổ về cho công ty. Sau 1 thời gian thì lại báo là xin lỗi và hẹn ngày trả. Em muốn hỏi về trường hợp này em có được nhận trợ cấp thất nghiệp không ạ?

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như sau:

"Điều 49. Điều kiện hưởng
Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Chết."

Người lao động có cần có sổ bảo hiểm xã hội để được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP gồm:

"Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
b) Quyết định thôi việc;
c) Quyết định sa thải;
d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
e) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;
g) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;
h) Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ...
i) Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó
3. Sổ bảo hiểm xã hội.
Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.
Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động."

Theo đó, một trong những thành phần bắt buộc của hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động là sổ bảo hiểm xã hội.

Người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội không?

Người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội không?

Người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội không?

Trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cụ thể như sau:

"Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.
3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.
4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.
5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.
7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.
8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này."

Theo đó, một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trường hợp này, công ty đã chủ động thông báo thời điểm trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn nhưng trên thực tế đã hẹn nhiều lần nhưng không trả. Việc này làm ảnh hưởng đến trình tự đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp của bạn, vì nếu không có sổ bảo hiểm xã hội, hồ sơ đề nghị của bạn không được hoàn thiện. Do đó, nếu sau thời gian này mà công ty vẫn cố tình không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bạn thì bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ giúp đỡ giải quyết.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Trợ cấp thất nghiệp

Trần Hồng Oanh

Trợ cấp thất nghiệp
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trợ cấp thất nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Luật Doanh Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Trợ cấp thất nghiệp
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mẫu đề nghị không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng dành cho người lao động được quy định như thế nào?
Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị của người lao động về việc không hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào?
Pháp luật
Hiện nay người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có còn được hỗ trợ không?
Pháp luật
Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp 2022? Nghỉ việc bao lâu được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Pháp luật
Người lao động nghỉ ngang có được công ty trả tiền lương cho những ngày đã làm việc hay không?
Pháp luật
Có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ở 2 công ty lại để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp không?
Pháp luật
Đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hơn 12 năm thì thời gian được nhận trợ cấp thất nghiệp là bao lâu? Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những giấy tờ gì?
Pháp luật
Người lao động khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp lại hay không?
Pháp luật
Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp mất thì người thân có được lãnh bảo hiểm thất nghiệp của người đó hay không?
Pháp luật
Người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào