Nghĩa vụ và quyền nuôi con, chăm sóc con của cha mẹ được quy định thế nào? Chồng có vợ mới thì vợ cũ có được quyền giành lại quyền nuôi con hay không?

Liên quan về việc giành lại quyền nuôi con, vợ chồng tôi cưới nhau từ năm 2013 và có với nhau một đứa con. Đầu năm 2021, vợ chồng tôi ra tòa ly hôn. Theo bản án của tòa thì chồng tôi được quyền nuôi con vì chồng tôi có điều kiện nuôi tốt hơn. Vừa rồi chồng tôi tái hôn và đã có con riêng. Sợ con tôi không được chăm sóc tốt nên tôi đã yêu cầu chồng tôi giao lại con cho tôi nuôi nhưng gia đình chồng không chịu. Cho tôi hỏi, trường hợp trên tôi có quyền giành lại quyền nuôi con không? - Chị Hòa đến từ Phú Yên.

Nghĩa vụ và quyền nuôi con, chăm sóc con của cha mẹ được quy định như thế nào?

Về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ căn cứ tại Điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định như sau:

Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ
1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.
2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.
4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Bên cạnh đó, tại Điều 71 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ và quyền nuôi con, chăm sóc con như sau:

Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng
1. Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
2. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.

Nghĩa vụ và quyền nuôi con, chăm sóc con của cha mẹ được quy định thế nào?

Nghĩa vụ và quyền nuôi con, chăm sóc con của cha mẹ được quy định thế nào? (Hình từ Internet)

Quy định về việc nuôi con, chăm sóc con của cha mẹ sau khi ly hôn ra sao?

Theo Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về việc việc nuôi con, chăm sóc con của cha mẹ sau khi ly hôn cụ thể như sau:

Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn
1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Chồng có vợ mới thì vợ cũ có được quyền giành lại quyền nuôi con hay không?

Theo như bạn trình bày thì sau khi ly hôn chồng bạn được trực tiếp nuôi con, bây giờ bạn muốn giành lại quyền nuôi con.

Theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:
a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:
a) Người thân thích;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Theo đó, bạn có thể yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

- Cụ thể, trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ thì tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

- Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

- Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ bảy tuổi trở lên.

* Lưu ý, trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Vì vậy, bạn có thể làm đơn yêu cầu tòa án đã giải quyết việc ly hôn để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con theo nguyện vọng. Tòa án sẽ dựa vào các cơ sở nêu trên để xem xét.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quyền nuôi con

Lan Anh

Quyền nuôi con
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quyền nuôi con có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Quyền nuôi con
MỚI NHẤT
Pháp luật
Giữ lại quyền nuôi con sau ly hôn được pháp luật quy định ra sao? Khi mẹ trực tiếp nuôi con mức cấp dưỡng của cha được xác định như thế nào?
Pháp luật
Có con 15 tháng tuổi cha có được quyền yêu cầu giải quyết ly hôn không? Sau ly hôn cha có được quyền nuôi con dưới 15 tháng tuổi không?
Pháp luật
Ly hôn khi chồng ngoại tình có được quyền trực tiếp nuôi con không? Nghĩa vụ cấp dưỡng của chồng cho con sau khi ly hôn được quy định như thế nào?
Pháp luật
Cha bắt con sau khi ly hôn bị xử lý như thế nào? Có thể yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên không?
Pháp luật
Quyền nuôi con sau khi ly hôn được quy định như thế nào? Con đã 08 tuổi thì khi ly hôn có cần hỏi con muốn sống với ai không?
Pháp luật
Cha mẹ ruột có thể nộp đơn yêu cầu ly hôn hộ con gái bị chồng bạo hành không? Con dưới 36 tháng tuổi thì người mẹ đương nhiên có quyền nuôi con đúng không?
Pháp luật
Nuôi con khi không đăng ký kết hôn được yêu cầu cấp dưỡng hay không? Ai có quyền nuôi con khi vợ chồng sống chung mà không đăng ký kết hôn?
Pháp luật
Quyền nuôi con sau khi đơn phương ly hôn như thế nào? Đơn phương ly hôn thì không thực hiện được trong các trường hợp nào?
Pháp luật
Xử lý hậu quả pháp lý khi không đăng ký kết hôn mà sống thử ra sao? Không đăng ký kết hôn mà sống thử thì ai có quyền nuôi con?
Pháp luật
Không đăng ký kết hôn, cha ruột có giành quyền nuôi con được hay không? Và Tòa án sẽ giải quyết như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào