Lắp đặt cột bơm xăng dầu của cửa hàng xăng dầu trên mặt nước nên đặt vị trí như thế nào thì mới phù hợp với quy định?

Hiện nay có những quy định cụ thể về cửa hàng xăng dầu trên mặt nước cần đáp ứng những yêu cầu nào? Bể chứa xăng dầu đối với cửa hàng cần tuân thủ những gì và vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu của cửa hàng xăng dầu trên mặt nước nên đặt như thế nào mới phù hợp? - Câu hỏi của anh Võ Đăng Huy Hoàng đến từ Hà Nội.

Yêu cầu chung đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước được quy định như thế nào?

Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

Của hàng xăng dầu trên mặt nước (Hình từ Internet)

Tại Điều 6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT - Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu về yêu cầu chung đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước, cụ thể như sau:

Yêu cầu chung
1. Vị trí xây dựng, neo đậu cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán phải được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm hoặc các thiết bị phải là loại phòng nổ.
3. Đối với cửa hàng xăng dầu có kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn.
4. Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật.
5. Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định cùa pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
6. Quy định đối với với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất
Ngoài các yêu cầu từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này, cửa hàng xăng dầu trên mặt đất phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng xăng dầu không nhỏ hơn quy định trong Bảng 2.
b) Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; phải đảm bảo khả năng chịu lực ổn định trước tác động của trọng tải, ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt thời hạn sử dụng công trình.
c) Đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Chiều rộng một làn xe đi trong cửa hàng không nhỏ hơn 3,5 m. Đường hai làn xe đi không nhỏ hơn 6,5 m.
- Bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường.
d) Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2 m (so với cốt nền sân bên trong cửa hàng), bằng vật liệu không cháy. Đối với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (không bao gồm nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa I, II, trường hợp mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu nhưng phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành.
đ) Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng, chiều cao của mái che không nhỏ hơn 4,75 m.
7. Quy định đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
Ngoài các yêu cầu từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này, cửa hàng xăng dầu trên mặt nước phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa II, III theo quy định tại QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình hoặc QCVN 72:2013/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa.
b) Phải có phương án phòng chống lụt bão, phải xác định vị trí neo đậu tránh bão theo quy định. Đối với cửa hàng xăng dầu xây cố định phải có biện pháp chống, néo và sơ tán để tránh bão theo quy định."

Quy định về bể chứa xăng dầu đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước cần tuân thủ những gì?

Về bể chứa xăng dầu của cửa hàng xăng dầu trên mặt nước tại khoản 2 Điều 8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT - Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu quy định như sau:

Bể chứa xăng dầu
...
2. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
a) Vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy.
b) Đối với bể chứa bằng vật liệu không dẫn điện phải có biện pháp triệt tiêu tĩnh điện khi xuất, nhập xăng dầu.
c) Ở khu vực bể chứa xăng dầu phải thường xuyên vệ sinh công nghiệp và niêm yết biển báo “không phận sự miễn vào”.

Như vậy, bể xăng dầu cần tuân thủ một số quy định như vật liệu làm bể chứa xăng dầu là vật liệu chịu xăng dầu và không cháy. Bể chứa bằng vật liệu không dẫn điện phải có biện pháp triệt tiêu tĩnh điện khi xuất, nhập xăng dầu.

Ngoài ra, ở khu vực bể chứa xăng dầu phải thường xuyên vệ sinh công nghiệp và niêm yết biển báo “không phận sự miễn vào”.

Lắp đặt cột bơm xăng dầu của cửa hàng xăng dầu trên mặt nước nên đặt vị trí như thế nào thì phù hợp?

Theo khoản 2 Điều 9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT - Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu quy định về vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu của cửa hàng xăng dầu trên mặt nước như sau:

Cột bơm xăng dầu
...
2. Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.
Vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu trong cửa hàng xăng dầu phải phù hợp các yêu cầu sau:
a) Cột bơm phải được đặt tại các vị trí thông thoáng, thuận tiện.
b) Đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ dễ dàng dọc theo cột bơm và không làm cản trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng.

Theo đó, đối với vị trí lắp đặt cột bơm xăng dầu trong cửa hàng xăng dầu nên đặt ở vị trí thông thoáng, thuận tiện. Đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ dễ dàng dọc theo cột bơm và không làm cản trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xăng dầu

Lan Anh

Xăng dầu
Cửa hàng xăng dầu
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xăng dầu có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Xăng dầu Cửa hàng xăng dầu
MỚI NHẤT
Pháp luật
Yêu cầu dán nhãn đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là xăng dầu được quy định như thế nào?
Pháp luật
Tại sao xe bồn vận chuyển xăng dầu lại bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm? Cơ quan nào cấp giấy phép cho xe bồn vận chuyển xăng dầu?
Pháp luật
Hành vi “găm” xăng dầu chờ tăng giá trong tình hình có biến động bất thường như hiện nay có bị xử phạt hay không?
Pháp luật
Hành vi đầu cơ và bán nhỏ giọt xăng dầu sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?
Pháp luật
Cần nắm rõ điều gì khi giá xăng dầu tăng cao trong dịp đầu năm 2022?
Pháp luật
Xem xét các phương án giảm thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhóm mặt hàng xăng dầu?
Pháp luật
Điều kiện san, chiết, nạp LPG (gas) hiện nay của trạm nạp LPG là gì? Xử lý đối với hành vi san, chiết, nạp LPG trái phép như thế nào?
Thông báo hết xăng để chờ tăng giá, cửa hàng xăng dầu bị xử lý thế nào?
Thông báo hết xăng để chờ tăng giá, cửa hàng xăng dầu bị xử lý thế nào? Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu được quy định ra sao?
Pháp luật
Kinh doanh xăng dầu phải đóng các loại thuế nào? Kinh doanh xăng dầu có bắt buộc phải đóng thuế bảo vệ môi trường không?
Pháp luật
Chở xăng dầu trên xe khách có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào