Khi thực hiện sửa chữa sổ kế toán có bắt buộc phải có chữ ký của kế toán trưởng đơn vị kế toán hay không?

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề sửa chữa sổ kế toán do có sai sót. Cho tôi hỏi sổ kế toán bao gồm những nội dung chủ yếu nào? Và khi thực hiện sửa chữa sổ kế toán có bắt buộc phải có chữ ký của kế toán trưởng đơn vị kế toán hay không? - Câu hỏi của chị Yến Nhi ở Đồng Tháp.

Sổ kế toán bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

Căn cứ Điều 24 Luật Kế toán 2015 quy định về sổ kế toán như sau:

Sổ kế toán
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.
3. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;
b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;
đ) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
5. Bộ Tài chính quy định chi tiết về sổ kế toán.

Theo đó, sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

Nôi dung chủ yếu của sổ kế toán bao gồm những nội dung được quy định tại khoản 3 Điều 24 nêu trên.

Sổ kế toán

Sổ kế toán (Hình từ Internet)

Hệ thống sổ kế toán của đơn vị kế toán được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 25 Luật Kế toán 2015 quy định về hệ thống sổ kế toán như sau:

Hệ thống sổ kế toán
1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị.
2. Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.
3. Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán đã chọn để phục vụ yêu cầu kế toán của đơn vị.

Theo đó, đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị. Và mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

Khi thực hiện sửa chữa sổ kế toán có bắt buộc phải có chữ ký của kế toán trưởng đơn vị kế toán hay không?

Căn cứ Điều 27 Luật Kế toán 2015 quy định về sửa chữa sổ kế toán như sau:

Sửa chữa sổ kế toán
1. Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:
a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;
b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;
c) Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.
2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.
3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.
4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Theo đó, khi phát hiện sổ kế toán có sự sai sót thì việc sửa chữa sổ kế toán được thực hiện theo những phương pháp được quy định tại Điều 27 nêu trên.

Và khi thực hiện sửa chữa sổ kế toán bắt buộc phải có chữ ký của kế toán trưởng đơn vị kế toán bên cạnh phần điều chỉnh.

Sổ kế toán
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mẫu sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất?
Pháp luật
Mẫu sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh áp dụng đối với công ty TNHH mới nhất?
Pháp luật
Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ chi tiết các tài khoản nào? Cách điền mẫu sổ đúng nhất?
Pháp luật
Mẫu sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất?
Pháp luật
Sổ kế toán tổng hợp của công ty chứng khoán bao gồm những loại sổ nào? Công ty chứng khoán ghi sổ kế toán bằng hình thức nào?
Pháp luật
Trước khi sử dụng sổ kế toán phải được người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán ký duyệt đúng không?
Pháp luật
Mẫu sổ chi tiết tiền vay áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Pháp luật
Mẫu sổ chi tiết bán hàng áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Pháp luật
Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay?
Pháp luật
Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Sổ kế toán
1,287 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Sổ kế toán
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào