Khi thực hiện điều chỉnh thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư có phải trình cơ quan chuyên môn thẩm định không?

Cho tôi hỏi khi chủ đầu tư thay đổi thiết kế xây dựng mối nối cống tròn bê tông cốt thép từ gioăng cao su sang bao tải tẩm nhựa đường thì có phải trình Sở Xây dựng thẩm định về việc thay đổi thiết kế này không? Chủ đầu tư tự quyết định thay đổi mà không cần cơ quan chuyên môn thẩm định có được không? - Câu hỏi của anh Thiên Quân ở Bình Dương.

Khi thực hiện điều chỉnh thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư có phải trình cơ quan chuyên môn thẩm định không?

Căn cứ Điều 39 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở như sau:

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền quy định tại Điều 36 Nghị định này thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với các trường hợp:
a) Điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;
b) Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở.
2. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định này.
3. Đối với thiết kế xây dựng điều chỉnh, bổ sung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở phê duyệt.
...

Theo đó, khi chủ đầu tư thay đổi thiết kế xây dựng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 39 nêu trên thì phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện thẩm định thiết kế.

Nếu khi điều chỉnh thiết kế xây dựng không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 39 thì chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở phê duyệt.

Như vậy, nếu khi bạn điều chỉnh thiết kế xây dựng và thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 39 nêu trên thì bạn phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện thẩm định thiết kế. Ngược lại, bạn có thể tự tổ chức thẩm định làm cơ sở phê duyệt.

Thiết kế xây dựng

Thiết kế xây dựng (Hình từ Internet)

Cơ quan nào thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh?

Căn cứ Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng như sau:

Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng
1. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể:
a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với công trình thuộc các dự án sau đây: dự án do Thủ tướng Chính phủ giao; dự án quan trọng quốc gia; dự án nhóm A; dự án nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ công trình quy định tại điểm c khoản này;
b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này;
c) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chi Minh thẩm định đối với công trình thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.
...

Theo đó, tùy thuộc vào công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn nào thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện việc thẩm định thiết kế sẽ khác nhau, và được xác định theo quy định tại Điều 36 nêu trên.

Trường hợp nào điều chỉnh thiết kế dẫn đến việc điều chỉnh lại giấy phép xây dựng?

Căn cứ Điều 98 Luật Xây dựng 2014 quy định về điều chỉnh giấy phép xây dựng như sau:

Điều chỉnh giấy phép xây dựng
1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:
a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;
c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:
a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng;
b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
c) Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;
d) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Theo đó, việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi một trong các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 98 nêu trên thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng bao gồm các loại giấy tờ được quy định tại khoản 2 Điều 98 nêu trên.

Thiết kế xây dựng
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Số bước thiết kế xây dựng được xác định tại đâu? Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng không?
Pháp luật
Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình là gì? Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng được phê duyệt, chủ đầu tư phải kiểm tra những gì?
Pháp luật
Bên mời thầu có được chấp thuận khi nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này đã lập, thẩm tra thiết kế FEED cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu hay không?
Pháp luật
Thiết kế xây dựng có mấy bước? Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt thì có được điều chỉnh không?
Pháp luật
Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào? Hướng dẫn cách đọc bản vẽ nhà đơn giản nhất như thế nào?
Pháp luật
Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Pháp luật
Có phải thẩm định, phê duyệt lại dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư xây dựng không?
Pháp luật
Xác định thẩm quyền thẩm định dự toán thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở?
Pháp luật
Người nào đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng?
Pháp luật
Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng gồm các nội dung nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thiết kế xây dựng
69,731 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thiết kế xây dựng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào