Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trong những trường hợp nào? Khi nào cổ phiếu bị đình chỉ được giao dịch trở lại?

Cho tôi hỏi những trường hợp nào cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch? Khi nào cổ phiếu bị đình chỉ được giao dịch trở lại? Đây là câu hỏi của anh Kỳ đến từ Bạc Liêu.

Những trường hợp nào cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán 2019 quy định về những trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch cụ thể như sau:

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số cổ phiếu đối với những trường hợp:

- Giá, khối lượng giao dịch cổ phiếu có biến động bất thường;

- Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch;

- Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán;

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 41 Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 quy định về một số trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch cụ thể như sau:

- Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định.

- Tổ chức niêm yết không đưa ra biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán.

- Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

- Theo yêu cầu của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán đồng thời báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Ủy ban chứng khoán nhà nước..

Những trường hợp nào cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch? Khi nào cổ phiếu bị đình chỉ được giao dịch trở lại?

Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trong những trường hợp nào? Khi nào cổ phiếu bị đình chỉ được giao dịch trở lại? (Hình từ Internet)

Cơ quan nào có thẩm quyền đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu?

Tại khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán 2019Điều 303 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

Sở giao dịch chứng khoán thực hiện tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ kể từ khi áp dụng biện pháp này.

Sở giao dịch chứng khoán quy định cụ thể tại quy chế của Sở giao dịch chứng khoán việc thực hiện biện pháp tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Sở giao dịch chứng khoán phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình trong thời hạn 24 giờ khi áp dụng hoặc hủy bỏ áp dụng biện pháp tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Dựa vào những quy định trên thì Sở giao dịch chứng khoán là nơi có thẩm quyền đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu.

Khi nào cổ phiếu bị đình chỉ được giao dịch trở lại?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 41 Quyết định 17/QĐ-HĐTV năm 2022 quy định:

Sở giao dịch chứng khoán sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết. Đối với trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này, tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 06 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày SGDCK xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất.

Sở giao dịch chứng khoán ban hành Quyết định đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán đình chỉ giao dịch quy định tại khoản 4 Điều này.

Đối với trường hợp tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định và tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch thì tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 06 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

Cổ phiếu Tải về các quy định hiện hành liên quan đến Cổ phiếu
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng không? Phương án phát hành cổ phiếu ESOP do công ty đại chúng xây dựng phải nêu rõ những nội dung nào?
Pháp luật
Cổ phiếu đang lưu hành là gì? Mối quan hệ giữa cổ phiếu đang lưu hành với cổ phiếu ESOP trong công ty đại chúng?
Pháp luật
Cổ phiếu phổ thông là gì? Người sở hữu cổ phiếu phổ thông có những quyền gì theo quy định hiện nay?
Pháp luật
Quyền chọn bán cổ phiếu là gì? Quyền chọn bán cổ phiếu chỉ có thể được thực hiện khi giá thỏa thuận bán lớn hơn giá thị trường đúng không?
Pháp luật
Cổ phiếu phổ thông phát hành có điều kiện là gì? Lưu ý khi tính lãi cơ bản trên Cổ phiếu phổ thông phát hành có điều kiện?
Pháp luật
Cổ phiếu bị kiểm soát khi nào? Thời hạn Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành Quyết định đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát?
Pháp luật
Cá nhân thừa kế cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Pháp luật
Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trong những trường hợp nào? Khi nào cổ phiếu bị đình chỉ được giao dịch trở lại?
Pháp luật
Cổ phiếu là gì? Hình thức, điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng mới nhất hiện nay?
Pháp luật
Có được phép phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập không? Điều kiện và hồ sơ để đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập được quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cổ phiếu
6,018 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Cổ phiếu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào