Hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu 'Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân' trong Dân quân tự vệ gồm những gì?

Em ơi cho anh hỏi: hiện nay có văn bản nào quy định về quy trình thủ tục và tuyến trình khen thưởng trong tổ chức Dân quân tự vệ không em? Bên cạnh đó thì Hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" trong Dân quân tự vệ sẽ gồm những tài liệu gì?

Quy trình thủ tục và tuyến trình khen thưởng trong tổ chức Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 20 Thông tư 57/2020/TT-BQP quy định về quy trình thủ tục và tuyến trình khen thưởng như sau:

Quy trình thủ tục và tuyến trình khen thưởng
1. Tổ chức báo công, bình công: Tập thể, cá nhân báo cáo thành tích tại hội nghị bình xét khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội nghị tiến hành bình xét, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.
2. Hội đồng thi đua - khen thưởng, Tổ thi đua - khen thưởng họp xem xét, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay đối với từng tập thể, cá nhân;
3. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị (nơi không có cơ quan chính trị) hoặc cơ quan, cán bộ đảm nhiệm công tác Dân quân tự vệ tổng hợp, báo cáo cấp ủy đảng (ban thường vụ) cùng cấp xem xét, quyết nghị.
4. Căn cứ quyết nghị của cấp ủy đảng (ban thường vụ), người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ra quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ/Bộ Tổng Tham mưu) xét, quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ.
6. Cục Dân quân tự vệ/Bộ Tổng Tham mưu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thành tích, báo cáo Tổng cục Chính trị (qua Cục Tuyên huấn).
7. Cục Tuyên huấn/ Tổng cục Chính trị tổng hợp, thẩm định, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xét, quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ.

Dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ (Hình từ Internet)

Hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" trong Dân quân tự vệ gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2, khoản 4 Điều 21 Thông tư 57/2020/TT-BQP quy định về hồ sơ khen thưởng như sau:

Hồ sơ khen thưởng
1. Quy định chung về thủ tục, hồ sơ
a) Cấp nào quản lý về tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức, thành phần của Dân quân tự vệ và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
b) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức, mức hạng khen thưởng. Báo cáo thành tích thực hiện theo các mẫu (từ mẫu số 01 đến số 06b) ban hành kèm theo Thông tư này. Nội dung báo cáo thành tích phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định của Chính phủ. Khi trình Bộ Quốc phòng phải đóng dấu giáp lai; đồng thời gửi file điện tử của hồ sơ đến Cục Dân quân tự vệ/Bộ Tổng Tham mưu, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước, bí mật quân sự.
2. Hồ sơ đề nghị chung của các cấp, gồm:
a) Tờ trình của đơn vị (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Danh sách đề nghị tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng;
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng, có xác nhận của cấp trình khen (theo mẫu từ số 03 đến số 06 ban hành kèm theo Thông tư này).
[...] 4. Hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" được lập thành 04 bộ (bản chính), gồm:
a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của hội đồng thi đua - khen thưởng (theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);
c) Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có). [...]

Như vậy hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" trong Dân quân tự vệ sẽ được lập thành 04 bộ gồm:

- Tờ trình của đơn vị (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);

- Danh sách đề nghị tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng, có xác nhận của cấp trình khen (theo mẫu từ số 03 đến số 06 ban hành kèm theo Thông tư này).

- Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu kín của hội đồng thi đua - khen thưởng (theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư này);

- Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Tiền thưởng và chế độ ưu đãi đối với thi đua, khen thưởng trong Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 24 Thông tư 57/2020/TT-BQP quy định về tiền thưởng và chế độ ưu đãi như sau:

Tiền thưởng và chế độ ưu đãi
1. Cách tính tiền thưởng và chế độ ưu đãi: Thực hiện theo quy định tại Điều 87 Luật Thi đua, khen thưởng; các Điều 68, 75 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
2. Mức tiền thưởng: Thực hiện theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dân quân tự vệ

Nhật Vy

Dân quân tự vệ
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Dân quân tự vệ có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Dân quân tự vệ
MỚI NHẤT
Pháp luật
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thẩm quyền quyết định khen thưởng các danh hiệu nào cho lực lượng Dân quân tự vệ?
Pháp luật
Tăng gấp 5 lần mức phạt đối với hành vi chống đối việc huấn luyện dân quân tự vệ từ 22/07/20222?
Pháp luật
Tiêu chuẩn khen thưởng đối với Danh hiệu 'Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân' trong Dân quân tự vệ là gì?
Pháp luật
Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý đơn vị Dân quân tự vệ như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay?
Pháp luật
Dân quân tự vệ có được hỗ trợ chế độ tiền ăn hay không? Nếu có thì chế độ tiền ăn cho dân quân tự vệ được chi bao nhiêu tiền một ngày?
Pháp luật
Nếu đã tham gia dân quân tự vệ thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự nữa không? Thành phần tổ chức và nguyên tắc hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ như thế nào?
Pháp luật
Độ tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình là bao nhiêu? Việc đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ quy định như thế nào?
Pháp luật
Mức trợ cấp một lần cho dân quân tự vệ thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình là bao nhiêu?
Pháp luật
Chỉ huy Dân quân tự vệ bị tai nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội thì được hưởng chế độ chính sách gì không?
Pháp luật
Chỉ huy dân quân tự vệ hàng tháng sẽ được hưởng mức phụ cấp chức vụ là bao nhiêu? Công tác bao lâu thì sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào