Đối tượng nào không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành?

Đối tượng nào không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành? Tôi có thắc mắc mong được giải đáp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tôi có mức thu nhập hàng tháng là 9 triệu đồng, mọi người đều bảo phải trừ đi thuế thu nhập cá nhân nữa nên số tiền lương đó không được trọn vẹn 9 triệu nhưng theo tôi tìm hiểu thì mức thu nhập 9 triệu không cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Vậy nên tôi muốn hỏi rằng đối tượng nào không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tại Mục 1 Công văn 9188/CTHN-HKDCN ngày 18/03/2022 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 do cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành quy định những đối tượng sau sẽ phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu có số thuế phải nộp thêm trừ các trường hợp có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán thuế từng năm từ 50.000 đồng trở xuống;

- Cá nhân có số thuế nộp thừa có nhu cầu đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

- Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Lưu ý:

+ Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toan thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Mục 2 Công văn 9188/CTHN-HKDCN ngày 18/03/2022 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 do cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

1. Cá nhân không phải thực hiện quyết toán

- Cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.

- Cá nhân cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập văng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.

2. Tổ chức không phải thực hiện quyết toán

Tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương tiền công thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân quy định:

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
...
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Dựa vào quy định này, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân được chia làm hai trường hợp cụ thể như sau:

- Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn phải quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2022.

- Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30/4/2022.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp về quyết toán thuế thu nhập cá nhân gửi tới bạn. Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khánh Huyền

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ pháp lý
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Năm 2022, khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như thế nào? Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là bao lâu?
Pháp luật
Năm 2022, mức giảm trừ gia cảnh để quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thay đổi gì không so với mức giảm trừ gia cảnh trong năm 2021?
Pháp luật
Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?
Pháp luật
Năm 2022, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu tiền?
Pháp luật
Năm 2022, nộp hồ sơ để được quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được tiến hành ở đâu? Thời hạn nộp là bao lâu?
Pháp luật
Năm 2022, các giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2021 bao gồm những gì?
Pháp luật
Năm 2022, ai sẽ là người phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Thuế?
Pháp luật
Người nước ngoài khi muốn về nước sau một thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam thì có phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?
Pháp luật
Đối tượng nào không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành?
Pháp luật
Năm 2022, người quyết toán thuế thu nhập cá nhân làm việc từ hai nơi trở lên sẽ nộp hồ sơ quyết toán ở đâu? Lúc nào sẽ hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào