Công ty không trả lương thì người lao động làm đơn khởi kiện công ty tại Tòa án nơi người đó làm việc có được không?

Mình đang làm việc tại Công ty D có trụ sở ở Bình Thạnh, TPHCM. Công ty không trả lương cho mình (đã qua 8 tháng). Bây giờ mình muốn khởi kiện công ty thì mình sẽ làm đơn khởi kiện tại Tòa án cấp huyện nơi mình làm việc có phải không?

Công ty không trả lương cho người lao động thì có được khởi kiện không?

Theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 có quy định trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động như sau:

- Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

+ Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

+ Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Trường hợp của anh là khởi kiện đòi tiền lương, không thuộc các trường hợp loại trừ nêu trên nên phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước.

Công ty không trả lương thì người lao động làm đơn khởi kiện công ty tại Tòa án nơi người đó làm việc có được không?

Công ty không trả lương thì người lao động làm đơn khởi kiện công ty tại Tòa án nơi người đó làm việc có được không?

Làm đơn khởi kiện công ty tại Tòa án nơi người lao động làm việc có phải không?

Căn cứ khoản 1 Điều 32 (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định như sau:

"Điều 32. Những tranh chấp về lao động và tranh chấp liên quan đến lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải theo quy định của pháp luật về lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:
a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.
1a. Tranh chấp lao động cá nhân mà hai bên thỏa thuận lựa chọn Hội đồng trọng tài lao động giải quyết nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động mà Ban trọng tài lao động không được thành lập, Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc một trong các bên không thi hành quyết định của Ban trọng tài lao động thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết."
"Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ
1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:
a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
[...]".

Theo đó, với quy định nêu trên thì anh có thể làm đơn khởi kiện tại Tòa án nơi công ty anh có trụ sở (tại Bình Thạnh).

Người lao động làm đơn khởi kiện công ty tại Tòa án theo sự lựa chọn của người đó có được không?

Theo khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 về quyền lựa chọn tòa án có thẩm quyền giải quyết theo sự lựa chọn của nguyên đơn:

- Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong các trường hợp sau đây:

+ Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết;

+ Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;

+ Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh chấp việc cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;

+ Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết;

+ Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối với người lao động thì nguyên đơn là người lao động có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết;

+ Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động của người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết;

+ Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết;

+ Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;

+ Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết.

Như vậy, trong trường hợp chị cung cấp thì công ty không trả lương đúng thời hạn cho chị (quá 8 tháng), thì theo quy định tại điểm đ khoản 1 như trên chị có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết.

Tranh chấp lao động
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Trong trường hợp hòa giải tranh chấp lao động cá nhân đến lần thứ hai mà một trong các bên vẫn không có mặt thì hòa giải viên lao động có tiếp tục hòa giải?
Pháp luật
Công ty không trả lương thì người lao động có thể trực tiếp khởi kiện tại Tòa án mà không phải làm thủ tục hòa giải bởi hòa giải viên lao động không?
Pháp luật
Hòa giải tranh chấp lao động có được tiến hành hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật hay không?
Pháp luật
Án phí tranh chấp hợp đồng lao động trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng được tính như thế nào?
Pháp luật
Thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là bao lâu? Quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?
Pháp luật
Có bao nhiêu loại tranh chấp lao động? Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động được quy định thế nào?
Pháp luật
Người lao động kiện đòi tiền lương có được miễn lệ phí Tòa án? Các trường hợp được miễn án phí, lệ phí là những trường hợp nào?
Pháp luật
Điều kiện để công đoàn cơ sở khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án cấp sơ thẩm là gì?
Pháp luật
Vai trò của Công đoàn cơ sở khi tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp các vụ án lao động tại Tòa án được quy định như thế nào?
Pháp luật
Vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp các vụ án lao động tại Tòa án là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tranh chấp lao động
9,661 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Tranh chấp lao động
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào