Công ty hợp danh có được chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp khác hay không? Nếu được thì chuyển đổi thành loại hình nào?

Công ty hợp danh có được chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp khác không? Tôi đang là thành viên hợp hành của công ty hợp danh. Theo tôi được biết thì pháp luật có cho phép thay đổi loại hình doanh nghiệp đã đăng ký ban đầu bằng cách chuyển đổi sang loại hình khác. Vậy cho tôi tỏi công ty hợp danh thì có được chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp khác hay không? Nếu có thì được chuyển thành loại hình nào?

Công ty hợp danh là gì?

Theo khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty hợp danh, theo đó công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn và phải đáp ứng điều kiện cụ thể như sau:

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty

- Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh được chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp nào?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên hợp danh có các quyền sau đây:

- Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;

- Nhân danh công ty kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; đàm phán và ký kết hợp đồng, giao dịch hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;

- Sử dụng tài sản của công ty để kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; trường hợp ứng trước tiền của mình để kinh doanh cho công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước;

- Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong phạm vi nhiệm vụ được phân công nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của thành viên đó;

- Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và tài liệu khác của công ty khi thấy cần thiết;

- Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty;

- Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

- Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ và nghĩa vụ tài sản khác thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

- Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Đồng thời, căn cứ theo khoản 2 Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên hợp danh có nghĩa vụ sau đây:

- Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;

- Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

- Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty;

- Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;

- Chịu khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

- Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;

- Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Công ty hợp danh có được chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp khác hay không?

Căn cứ theo Điều 202 đến Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trong đó có những hình thức như sau:

- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Như vậy, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty hợp danh không thuộc trường hợp được phép chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp khác.

Công ty hợp danh Tải về các quy định hiện hành liên quan đến Công ty hợp danh
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty hợp danh mới nhất hiện nay? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh gồm những gì?
Pháp luật
Hội đồng thành viên công ty hợp danh chỉ được quyền quyết định tiếp nhận thêm thành viên mới khi nào?
Pháp luật
Công ty hợp danh được có tối đa bao nhiêu thành viên góp vốn? Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận thế nào?
Pháp luật
Khi công ty hợp danh kinh doanh có lãi thì thành viên hợp danh được chia lợi nhuận như thế nào?
Pháp luật
Công ty hợp danh chấm dứt hoạt động mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì ai phải nộp phần tiền thuế nợ còn lại?
Pháp luật
Ai có thể gửi, rút tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty hợp danh? Thành viên nào phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với công ty?
Pháp luật
Thành viên góp vốn của công ty hợp danh có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần khác hay không theo quy định?
Pháp luật
Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh có được nhân danh công ty tiến hành công việc kinh doanh không?
Pháp luật
Công ty hợp danh hành nghề quản lý, thanh lý tài sản phải có tối thiểu bao nhiêu thành viên hợp danh?
Pháp luật
Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh có phải bao gồm Điều lệ công ty không? Nội dung Điều lệ công ty?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công ty hợp danh
Đinh Thị Ngọc Huyền Lưu bài viết
12,805 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Công ty hợp danh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: