Công dân Việt Nam cư trú tại khu vực biên giới Việt Nam và Lào có được phép qua biên giới nước bạn khai thác khoáng sản không?

Theo tôi biết công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới Lào được phép qua lại nước bạn buôn bán. Vậy công dân Việt Nam có được phép qua khu vực biên giới nước bạn để khai thác khoáng sản hay không? Nếu muốn được cấp giấy phép khai thác khoáng sản thì cần đáp ứng những điều kiện nào? Câu hỏi của anh Lâm từ Lào Cai.

Khi khai thác khoáng sản tại khu vực biên giới Việt Nam và Lào công dân Việt Nam cần lưu ý những gì?

Khai thác khoáng sản khu vực biên giới Việt - Lào

Khai thác khoáng sản khu vực biên giới Việt - Lào (Hình từ Internet)

Căn cứ Điều 27 Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào quy đinh về việc thăm dò địa chất và khai thác khoáng sản như sau:

Điều 27.
a. Việc thăm dò địa chất và khai khoáng của mỗi Bên ký kết trong khu vực biên giới chỉ được tiến hành trên lãnh thổ phía Bên mình. Nếu việc thăm dò địa chất và khai khoáng đó có ảnh hưởng đến đường biên giới giữa hai nước và tài nguyên của Bên kia thì phải được sự thoả thuận trước của Bên đó trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau.
b. Khi một Bên tiến hành khảo sát bằng việc dùng máy bay chụp ảnh từ trên không ở khu vực biên giới của mình cần thông báo cho Bên kia biết trước. Nếu cần bay qua đường biên giới hoặc chụp ảnh khu vực biên giới của bên kia thì phải được sự đồng ý trước của Bên kia thông qua đường ngoại giao.

Như vậy, một số điều mà công dân Việt Nam cần lưu ý khi thực hiện khai thác khoáng sản tại khu vực biên giới Việt Nam và Lào như sau:

- Việc khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành trên lãnh thổ phía Bên mình;

- Nếu việc khai thác khoáng sản có ảnh hưởng đến đường biên giới giữa hai nước và tài nguyên của Bên kia thì phải được sự thoả thuận trước của Bên đó trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau;

- Nếu tiến hành khảo sát trước khi khai thác bằng máy bay chụp ảnh từ trên không ở khu vực biên giới của mình cần thông báo cho Bên kia biết trước.

- Trường hợp cần bay qua đường biên giới hoặc chụp ảnh khu vực biên giới của bên kia thì phải được sự đồng ý trước của Bên kia thông qua đường ngoại giao.

Công dân Việt Nam cư trú tại khu vực biên giới Việt Nam và Lào có được phép qua biên giới nước bạn khai thác khoáng sản không?

Căn cứ Điều 25 Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào quy đinh các hành vi nghiêm cấm như sau:

Điều 25
a. Cấm công dân ở khu vực biên giới Bên này sang khu vực biên giới Bên kia làm ruộng, rẫy, vườn, săn bắn, đốn cây, khai thác lâm thổ sản, khoáng sản và thuỷ sản, trừ trường hợp được chính quyền cấp tỉnh hoặc Chính phủ hai Bên cho phép.
b. Việc săn bắn trong khu vực biên giới phải chấp hành theo các quy định có liên quan của mỗi Bên hoặc của các thoả thuận của hai bên ký kết. Tuyệt đối cấm săn bắn các loại thú quý, hiếm trong khu vực biên giới. Hai Bên ký kết sẽ cùng nhau quy định các loại thú đó.

Theo quy định trên thì, hành vi sang khu vực biên giới nước bạn thực hiện khai thác khoáng sản là hành vi bị cấm, trừ trường hợp việc khai thác đó được chính quyền cấp tỉnh hoặc Chính phủ hai Bên cho phép.

Điều kiện để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản gồm những điều kiện nào?

Căn cứ Điều 53 Luật Khoáng sản 2010 quy định về điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản như sau:

Nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
1. Việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;
b) Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ.
2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;
b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
3. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này được phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định.

Theo đó, để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Khai thác khoáng sản

Thành Nhân

Khai thác khoáng sản
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Khai thác khoáng sản có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Khai thác khoáng sản
MỚI NHẤT
Pháp luật
Hợp tác xã khai thác sỏi lòng sông đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác thì có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?
Pháp luật
Doanh nghiệp trong quá trình khai thác thu được thêm những loại khoáng sản khác thì có phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản đó hay không?
Pháp luật
Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như thế nào? Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo phương thức nào?
Pháp luật
Nhà nước thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như thế nào? Trường hợp không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì bị phạt thế nào?
Pháp luật
Xe mô tô sử dụng để khai thác tài nguyên trái phép có bị tịch thu không? Mức xử phạt theo quy định là bao nhiêu?
Pháp luật
Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định như thế nào? Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính dựa trên những căn cứ nào?
Pháp luật
Không có giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản sẽ bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào? Thu lợi bất chính từ việc thăm dò khoáng sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Pháp luật
Chi phí thực hiện các hoạt động đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản được hoàn trả cho ai?
Pháp luật
Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm những nội dung nào? Thời gian thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao nhiêu ngày?
Pháp luật
Khẩn trương rà soát việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng? Xử lý nghiêm vi phạm về cấp phép khai thác khoáng sản?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào