Công an nhân dân có được thờ ơ với những yêu cầu hợp pháp của người dân không? Công an nhân dân có được từ chối tiếp nhận giải quyết các yêu cầu hợp pháp của nhân dân không?

Cho hỏi rằng công an nhân dân có được thờ ơ với những yêu cầu hợp pháp của người dân không? Bên cạnh đó thì người công an nhân dân có được từ chối tiếp nhận giải quyết các yêu cầu hợp pháp của nhân dân không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Trường Tuấn đến từ Cần Thơ.

Công an nhân dân có được thờ ơ với những yêu cầu hợp pháp của người dân không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 27/2017/TT-BCA như sau:

Ứng xử với Nhân dân
1. Kính trọng, lễ phép với Nhân dân; gắn bó mật thiết với Nhân dân; tận tình, trách nhiệm giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của Nhân dân.
2. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn; ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai.
3. Không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.
4. Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tự nguyện, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, còn phải tuân thủ theo nguyên tắc ứng xử chung của người công an nhân dân được quy định tại Điều 3 Thông tư 27/2017/TT-BCA như sau:

Nguyên tắc ứng xử
1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệnh Công an nhân dân.
2. Tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
3. Phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và truyền thống Công an nhân dân.
4. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong khi thi hành nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm túc quy trình công tác, quy tắc ứng xử và quy tắc đạo đức nghề nghiệp có liên quan.

Theo quy định về quy tắc ứng xử với người dân phải không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân.

Như vậy, công an nhân dân sẽ không được thờ ơ với những yêu cầu hợp pháp của người dân.

Công an nhân dân

Công an nhân dân (Hình từ Internet)

Công an nhân dân có được từ chối tiếp nhận giải quyết các yêu cầu hợp pháp của nhân dân không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Thông tư 27/2017/TT-BCA như sau:

Quy tắc ứng xử chung
1. Nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân.
2. Tôn trọng, tận tụy phục vụ Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.
3. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính.
4. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, quy chế làm việc, quy trình công tác.
5. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
6. Không được lợi dụng danh nghĩa cơ quan, đơn vị hoặc chức trách, nhiệm vụ được giao để vụ lợi hoặc nhằm mục đích cá nhân; bao che, tạo điều kiện cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
7. Không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; không được lợi dụng việc tặng quà, nhận quà để hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác vì vụ lợi.
8. Không được sử dụng trái phép các thông tin, tài liệu của đơn vị; che dấu, bưng bít, làm sai lệch nội dung phản ánh của cơ quan, tổ chức và công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện.
9. Không được từ chối tiếp nhận, giải quyết hoặc cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian giải quyết các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân theo chức trách, nhiệm vụ.
10. Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao mà gây ra hậu quả làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị mình hoặc cơ quan, tổ chức khác hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Theo đó, công an nhân dân không được từ chối tiếp nhận, giải quyết hoặc cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian giải quyết các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân theo chức trách, nhiệm vụ.

Như vậy, công an nhân dân phải tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân theo chức trách, nhiệm vụ của mình.

Người dân đến công an nhân dân yêu cầu giải quyết hợp pháp mà công an có thái độ ứng xử chưa đúng mực thì có vi phạm gì không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 27/2017/TT-BCA như sau:

Ứng xử với người vi phạm pháp luật
1. Thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an trong đấu tranh, xử lý đối với người phạm tội và người có hành vi vi phạm pháp luật khác.
2. Kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, khôn khéo trong thực hiện nhiệm vụ; xử lý vi phạm phải khách quan, trung thực đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.
3. Khi tiếp xúc với người vi phạm pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong; có thái độ ứng xử đúng mực, không có lời nói, hành vi xúc phạm, phân biệt đối với người vi phạm.
4. Không lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ án dẫn đến bỏ lọt, oan, sai hoặc nhằm mục đích khác.

Theo đó, khi tiếp xúc với người vi phạm pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong; có thái độ ứng xử đúng mực, không có lời nói, hành vi xúc phạm, phân biệt đối với người vi phạm.

Như vậy, người dân đến công an nhân dân yêu cầu giải quyết hợp pháp mà công an có thái độ ứng xử chưa đúng mực thì người này đã vi phạm quy tắc ứng xử với người vi phạm pháp luật như trên.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công an nhân dân

Đình Khôi

Công an nhân dân
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công an nhân dân có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Công an nhân dân
MỚI NHẤT
Pháp luật
Công an nhân dân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở khi có thành tích gì? Mức tiền thưởng của danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong Công an nhân dân là bao nhiêu?
Pháp luật
Các đơn vị thuộc Công an nhân dân muốn đạt được danh hiệu Đơn vị tiên tiến thì cần phải có các điều kiện gì?
Pháp luật
Những điều mà một sĩ quan Công an nhân dân phải làm là gì? Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phải có cấp bậc hàm gì trong Công an nhân dân?
Pháp luật
Công an nhân dân Việt Nam có thể có tối đa bao nhiêu sĩ quan quân hàm Trung tướng? Ai có quyền thăng cấp bậc hàm Trung tướng trong Công an nhân dân?
Pháp luật
Ai có quyền thực hiện thiết kế cải tạo xe cơ giới của lực lượng Công an nhân dân? Thiết kế cải tạo xe cơ giới cần chuẩn bị những hồ sơ gì?
Pháp luật
Có được thi công cải tạo xe cơ giới của lực lượng Công an nhân dân đối với xe cơ giới đã có thời gian sử dụng hơn 10 năm hay không?
Pháp luật
Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân được đảm bảo theo nguyên tắc gì?
Pháp luật
Các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được trang bị các loại thuốc, bông băng, dụng cụ y tế theo tiêu chuẩn thế nào?
Pháp luật
Diện tích nhà ở tập thể doanh trại Công an nhân dân được quy định tối thiểu là bao nhiêu cho một người?
Pháp luật
Nhiệt lượng khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong một ngày được quy định là bao nhiêu?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào