Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện gì? Vốn pháp định đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ là bao nhiêu?

Chị đang tìm hiểu về cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ, cụ thể thì cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện gì? Vốn pháp định đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định bao nhiêu theo pháp luật hiện nay. Bên cạnh đó, điều kiện chung đối với an ninh, trật tự áp dụng cho các ngành, nghề được quy định như thế nào?

Điều kiện chung về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ?

Về điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

- Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

- Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện gì?

Theo khoản 3 Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ như sau:

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Có phòng học và có địa điểm tập luyện cho nhân viên dịch vụ bảo vệ;

(2) Có ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ; có ban quản lý, đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ;

(3) Có số lượng nhân viên dịch vụ bảo vệ tối thiểu từ 300 nhân viên trở lên;

(4) Có giáo viên hoặc hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy. Giáo viên giảng dạy phải có trình độ chuyên môn phù hợp, có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (trừ môn võ thuật);

(5) Có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Giáo trình đào tạo gồm các nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật; nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác sơ, cấp cứu người bị nạn; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; một số động tác võ thuật phục vụ tự vệ và khống chế đối tượng; một số nội dung khác theo yêu cầu thực tiễn của mục tiêu cần bảo vệ. Thời gian đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ ít nhất là 30 ngày.

Vốn pháp định đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ là bao nhiêu?

Theo Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

Ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

"1. Là doanh nghiệp.
2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).
3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.
4. Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:
a) Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;
b) Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;
c) Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả."

Trước đây, quy định về điều kiện kinh doanh của công ty bảo vệ có yêu cầu vốn tối thiểu theo Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

"Điều 9. Điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ
1. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:
Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động."

Tuy nhiên, văn bản trên đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì quy định không còn yêu cầu phải có vốn pháp định tối thiểu nữa, tức là doanh nghiệp có thể thành lập với vốn điều lệ dưới 2 tỷ đồng.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Lan Anh

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
MỚI NHẤT
Pháp luật
Để kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ như thế nào?
Pháp luật
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện gì? Vốn pháp định đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ là bao nhiêu?
Pháp luật
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định theo quy định hiện hành không?
Pháp luật
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ có phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không? Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ thế nào?
Pháp luật
Để kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ như thế nào?
Pháp luật
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện gì? Vốn pháp định đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ là bao nhiêu?
Pháp luật
Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định theo quy định hiện hành không?
Pháp luật
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ có phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không? Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào