Có được giao đất tái định cư cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi bị nhà nước thu hồi đất không?

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, được bố mẹ tặng cho quyền sử dụng đất tách từ đất ở của bố mẹ từ năm 2017, đã được sở tài nguyên môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất có nhà ở, khi bị nhà nước thu hồi đất phải phá dỡ toàn bộ công trình trên đất thì có được giao đất tái định cư hay không?

Có được giao đất tái định cư cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi bị nhà nước thu hồi đất không?

Theo khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

"Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
...
2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:
a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;
b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;
c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;
..."

Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà bị thu hồi đất, phải chuyển chỗ ở thì vẫn thuộc diện được xem xét hỗ trợ tái định cư. Lưu ý là phải có điều kiện "di chuyển chỗ ở" thì mới được hỗ trợ khoản này.

Có được giao đất tái định cư cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi bị nhà nước thu hồi đất không?

Có được giao đất tái định cư cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi bị nhà nước thu hồi đất không? (hình từ Internet)

Hỗ trợ tái định cư cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện được hỗ trợ như thế nào?

Căn cứ Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về hỗ trợ tái định cư như sau:

"Điều 22. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở
Việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất
2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp."

Như vậy đối với các trường hợp tiền bồi thường đất hỗ trợ tái định cư có giá trị nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu và trường hợp người được hỗ trợ tự lo chỗ ở thì còn được nhận thêm một khoản tiền theo quy định trên.

Một suất tái định cư tối thiểu là bao nhiêu?

Tại Điều 27 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về suất tái định cư tối thiểu như sau:

"Điều 27. Suất tái định cư tối thiểu
1. Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư.
2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.
3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và tình hình cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền."

Theo đó, một suất tái định cư tối thiểu sẽ được quy định bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền.

- Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì một suất tối thiểu sẽ phụ thuộc vào diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì một suất tối thiểu sẽ dựa vào diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Truờng hợp được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tái định cư

Ngô Diễm Quỳnh

Tái định cư
Thu hồi đất
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tái định cư có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Luật Doanh Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Tái định cư Thu hồi đất
MỚI NHẤT
Pháp luật
Chủ đầu tư để trống đất được giao để xây dựng dự án nhiều năm thì có phát sinh rủi ro gì khi nhận làm tài sản thế chấp không?
Pháp luật
Mức hỗ trợ di chuyển không làm đường tạm để di chuyển người và tài sản đối với hộ gia đình tỉnh Hà Giang bị thu hồi đất dự án thủy sản là bao nhiêu?
Pháp luật
Hộ gia đình có thể tái định cư tại chỗ trong trường hợp nhà ở bị giải tỏa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại hay không?
Pháp luật
Hộ gia đình tại Hà Giang bị thu hồi đất có 04 nhân khẩu thì được cấp bao nhiêu mét vuông đất trên một suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở?
Pháp luật
Làm thao trường Nhà nước được quyền thu hồi đất vì mục đích quốc phòng không? Và cần đáp ứng điều kiện gì để được Nhà nước bồi thường về đất?
Pháp luật
Không có giấy tờ xác định diện tích đất thì tiền bồi thường về đất đối với trường hợp đồng quyền sử dụng tại tỉnh Hà Giang được phân chia như thế nào?
Pháp luật
Giá đền bù đất khi Nhà nước thu hồi đất để làm đường mà người dân có thể nhận được tính như thế nào?
Pháp luật
Hộ tái định cư tỉnh Hà giang được nhận mức hỗ trợ chi phí khuyến nông là bao nhiêu từ Ủy ban nhân dân tỉnh?
Pháp luật
Hộ gia đình tại xã thuộc tỉnh Hà Giang bị thu hồi đất công ích thì có được nhận bồi thường từ Ủy ban nhân dân không?
Pháp luật
Hộ gia đình tỉnh Hà Giang bị thu hồi đất được Ủy ban nhân dân hỗ trợ bao nhiêu chi phí di chuyển mồ mả?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào