Có bệnh mới mua bảo hiểm y tế có được không? Việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế ra sao? Quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng ra sao?

Mẹ tôi đi khám được phát hiện có khối u cần phẫu thuật, nên muốn mua bảo hiểm y tế. Mấy năm gần đây bà không tham gia bảo hiểm y tế, nay dự định mua bảo hiểm y tế ở phường nhằm hưởng chế độ khi phẫu thuật. Xin cho hỏi, mẹ tôi có được mua không, nếu có thì được hưởng tỷ lệ thế nào?

Việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế ra sao?

Căn cứ Điều 18 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) quy định về việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế như sau:

- Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.

- Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

- Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo hiểm y tế hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế không phải nộp phí.

Thời điểm hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế

Thời điểm hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế

Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế như sau:

- Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm:

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu;

+ Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này do người sử dụng lao động lập.

Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, 1 và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này.

Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định tại các điểm n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này do các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề lập.

Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý quy định tại các điểm a khoản 1, điểm a và điểm n khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này và danh sách của các đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều 12 của Luật này do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an lập.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

- Tổ chức bảo hiểm y tế ban hành mẫu hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.

Quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng ra sao?

Căn cứ khoản 3 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) quy định về thẻ bảo hiểm y tế như sau:

- Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

+ Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

+ Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

+ Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

+ Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Ngoài ra căn cứ theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì trường hợp của mẹ bạn sẽ tham gia bảo hiểm theo diện hộ gia đình (tại khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế).

Như vậy theo thông tin cung cấp, mấy năm gần đây mẹ bạn không tham gia đóng bảo hiểm y tế, do đó nếu tham gia thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế. Cho nên nếu bây giờ mẹ bạn mua bảo hiểm thì ít nhất 30 ngày sau thẻ bảo hiểm mới có thể sử dụng được. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế này có mức hưởng như sau:

- Trường hợp đi khám, chữa bệnh bảo hiểm đúng quy định: 80% chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong phạm vi, mức hưởng quy định (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế).

- Trường hợp tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định: Không được thanh toán đối với chi phí điều trị ngoại trú và được thanh toán 80% chi phí điều trị nội trú tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú tại cơ sở y tế tuyến trung ương.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Bảo hiểm y tế

Đình Khôi

Bảo hiểm y tế
Thẻ bảo hiểm y tế
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bảo hiểm y tế có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Bảo hiểm y tế Thẻ bảo hiểm y tế
MỚI NHẤT
Pháp luật
Hướng dẫn lập tờ khai đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công (Mẫu 02-TK)?
Pháp luật
Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ thay đổi như thế nào khi tăng lương cơ sở? Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình hiện nay là bao nhiêu?
Pháp luật
Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ đạt mức dưới 3%? Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong vùng phải trên 95%?
Pháp luật
Theo quy định pháp luật phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân có được khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hay không?
Pháp luật
Phòng khám đa khoa, chuyên khoa có phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hay không? Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ra sao?
Pháp luật
Siêu âm thai khi đang mang bầu có được hưởng bảo hiểm y tế hay không? Mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?
Pháp luật
Khi đã có bệnh mới mua bảo hiểm y tế thì có được bảo hiểm y tế hỗ trợ gì không? Pháp luật quy định cụ thể như thế nào?
Pháp luật
Người lao động bị tai nạn lao động không tham gia bảo hiểm y tế thì công ty có giải quyết tiền viện phí hay không?
Pháp luật
Có phải đóng BHYT do báo giảm muộn khi người lao động nghỉ việc không? Thủ tục báo giảm cho người lao động được quy định như thế nào?
Pháp luật
Lao động tự do tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng nào và mức đóng bao nhiêu theo quy định pháp luật?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào