Có bắt buộc gửi quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình cho người quyết định đầu tư không?

Cho tôi hỏi chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình được xác định như thế nào? Và chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng công trình có cần phải gửi quyết định này cho người quyết định đầu tư không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

Dự toán xây dựng công trình bao gồm nội dung gì?

Căn cứ Điều 11 Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định về nội dung dự toán xây dựng công trình như sau:

"Điều 11. Nội dung dự toán xây dựng công trình
1. Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
2. Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Các khoản mục chi phí trên được quy định chi tiết tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 5 Nghị định này, trừ các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác tính chung cho cả dự án.
3. Đối với dự án có nhiều công trình, chủ đầu tư xác định tổng dự toán để quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong trường hợp cần thiết. Tổng dự toán gồm các dự toán xây dựng công trình và chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng tính chung cho cả dự án."

Chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình được xác định như thế nào?

Căn cứ quy định khoản 3 Điều 4 Thông tư 11/2021/TT-BXD thì chi phí thiết bị được xác định như sau:

"Điều 4. Dự toán xây dựng công trình
1. Dự toán xây dựng công trình được xác định theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục II Thông tư này. Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng.
...
3. Chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết tại mục 1 Phụ lục II Thông tư này và một số quy định cụ thể sau:
a) Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị và giá mua thiết bị tương ứng. Khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị được xác định từ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và danh mục thiết bị trong dự án được duyệt. Giá mua thiết bị được xác định phù hợp với giá thị trường trên cơ sở thông tin về giá thiết bị trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất; hoặc giá thiết bị tương tự về công suất, công nghệ, xuất xứ trong công trình đã thực hiện được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán.
b) Chi phí gia công, chế tạo thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, chế tạo và đơn giá gia công, chế tạo tương ứng phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị; hoặc thông tin về giá gia công, chế tạo thiết bị trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc căn cứ vào báo giá gia công, chế tạo thiết bị của đơn vị sản xuất, cung ứng; hoặc giá gia công, chế tạo thiết bị tương tự của công trình đã thực hiện được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán.
c) Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có); chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (nếu có); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí vận chuyển; chi phí bảo hiểm; thuế và các loại phí, các chi phí khác có liên quan được xác định bằng dự toán hoặc căn cứ quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
d) Chi phí lắp đặt thiết bị xác định bằng dự toán như đối với dự toán chi phí xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều này.
đ) Chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật (nếu có) được xác định bằng dự toán phù hợp nội dung công việc thực hiện."

Có bắt buộc gửi quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình cho người quyết định đầu tư không?

Có bắt buột gửi quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình cho chủ đầu tư

Gửi quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình

Căn cứ Điều 14 Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định về phê duyệt dự toán xây dựng công trình như sau:

"Điều 14. Phê duyệt dự toán xây dựng công trình
1. Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24, 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
2. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các chi phí tính chung cho cả dự án.
3. Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình và dự toán chi phí quy định tại khoản 2 Điều này được gửi cho người quyết định đầu tư."

Sau khi chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các chi phí tính chung cho cả dự án thì quyết định phê duyệt này sẽ được gửi cho người quyết định đầu tư.

Như vậy, quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình phải gửi cho người quyết định đầu tư.

Dự toán xây dựng công trình
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Tải mẫu báo cáo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình làm cơ sở phê duyệt dự toán ở đâu?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình? Dự toán xây dựng công trình được xác định theo những tiêu chí nào?
Pháp luật
Chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình gồm những chi phí nào và được xác định ra sao?
Pháp luật
Nội dung dự toán xây dựng công trình có bao gồm chi phí quản lý dự án không? Chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở nào?
Pháp luật
Có những khoản mục chi phí nào trong dự toán xây dựng công trình? Công thức xác định dự toán xây dựng công trình?
Pháp luật
Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình gồm những chi phí nào và được xác định ra sao?
Pháp luật
Dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong trường hợp nào? Chủ đầu tư có được tự điều chỉnh dự toán?
Pháp luật
Số phí thẩm định dự toán xây dựng công trình phải nộp được tính theo công thức nào? Việc thẩm định thực hiện đồng thời với việc gì?
Pháp luật
Việc thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với công trình xây dựng thuộc dự án PPP gồm những nội dung nào?
Pháp luật
Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình có bao gồm thuế giá trị gia tăng không? Các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình bao gồm những chi phí nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dự toán xây dựng công trình
3,678 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Dự toán xây dựng công trình
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào