Chứng từ kế toán có được thuộc danh mục tài liệu bí mật của doanh nghiệp không? Nếu là tài liệu mật thì ai được quyền xem?

Cho tôi hỏi hiện nay có quy định nào nói rằng chứng từ kế toán là tài liệu bí mật của doanh nghiệp không? Nếu là tài liệu mật thì trong doanh nghiệp ai sẽ có thẩm quyền được xem chứng từ kế toán? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!

Chứng từ kế toán có được thuộc danh mục tài liệu bí mật của doanh nghiệp không?

Căn cứ theo khoản 3, khoản 8 Điều 3 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
[...] 3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
[...] 18. Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế toán."

Và căn cứ theo Điều 41 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

"Điều 41. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.
2. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu kế toán đó; nếu tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu hoặc bản xác nhận.
3. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.
4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.
5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:
a) Ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;
b) Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.
6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ."

Theo quy định trên chứng từ kế toán cũng là tài liệu kế toán. Quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán anh có thể tham khảo tại Điều 41 Luật Kế toán 2015 và được hướng dẫn từ Điều 8 đến Điều 17 Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

Chứng từ kế toán theo quy định phải được bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

Chứng từ kế toán có được xem là bí mật của doanh nghiệp hay không và những ai có thẩm quyền được xem chứng từ này trong doanh nghiệp còn tùy thuộc vào quy định của doanh nghiệp đó.

Tuy nhiên, thông thường chứng từ kế toán thường được bảo mật và chỉ có những người có thẩm quyền nhất định trong doanh nghiệp mới được quyền xem và sử dụng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán

Hóa đơn của doanh nghiệp có phải là chứng từ kế toán không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

"Điều 20. Hóa đơn
1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hoá đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế."

Như vậy hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 21 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

"Điều 21. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán
1. Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.
2. Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật.
3. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu chứng từ kế toán thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu, ký xác nhận trên chứng từ sao chụp và giao bản sao chụp cho đơn vị kế toán; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.
4. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu."
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chứng từ kế toán

Nhật Vy

Chứng từ kế toán
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chứng từ kế toán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chứng từ kế toán
MỚI NHẤT
Pháp luật
Chứng từ kế toán là gì? Hành vi lập khống chứng từ kế toán sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Pháp luật
Chứng từ kế toán nước ngoài có bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt hay không? Không dịch thì có bị phạt hay không?
Pháp luật
Phải lập hóa đơn hay lập chứng từ kế toán trong trường hợp phát hành voucher tặng khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty?
Pháp luật
Chứng từ kế toán có được thuộc danh mục tài liệu bí mật của doanh nghiệp không? Nếu là tài liệu mật thì ai được quyền xem?
Pháp luật
Đơn vị sự nghiệp công lập được quyền tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán cho đơn vị mình hay không?
Pháp luật
Việc kiểm soát chứng từ kế toán ngân hàng đối với chứng từ giấy bao gồm những nội dung nào? Những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục thì ngân hàng xử lý thế nào?
Pháp luật
Chứng từ kế toán ngân hàng phải có các nội dung chủ yếu nào? Ngoài những nội dung chủ yếu thì các ngân hàng có thể bổ sung thêm những yếu tố khác không?
Pháp luật
Việc ký chứng từ kế toán ngân hàng phải thực hiện như thế nào? Chữ ký của khách hàng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng được quy định thế nào?
Pháp luật
Các chứng từ kế toán ngân hàng được nhận trong thời gian nào? Thủ tục giao nhận, trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ kế toán tại ngân hàng do ai quyết định?
Pháp luật
Việc bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán ngân hàng được quy định thế nào? Cung cấp chứng từ kế toán ngân hàng được thực hiện khi nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào