Chính sách phát triển nhân lực công nghệ cao được quy định như thế nào? Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút nhân lực công nghệ cao ra sao?

Cho tôi hỏi chính sách phát triển nhân lực công nghệ cao được quy định như thế nào? Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút nhân lực công nghệ cao ra sao? Cơ quan nào có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp thực hiện đào tạo nhân lực công nghệ cao theo chương trình? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Thanh Tâm đến từ Nha Trang.

Chính sách phát triển nhân lực công nghệ cao được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 26 Luật Công nghệ cao 2008 quy định về chính sách phát triển nhân lực công nghệ cao như sau:

Chính sách phát triển nhân lực công nghệ cao
1. Phát triển nhân lực công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước đối với hoạt động công nghệ cao quy định tại Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đào tạo nhân lực công nghệ cao phải gắn với thực tiễn, nhiệm vụ ứng dụng, phát triển công nghệ cao đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực công nghệ cao; sử dụng hiệu quả và đãi ngộ thỏa đáng.
3. Nhân lực công nghệ cao được đào tạo đồng bộ về cơ cấu, trình độ bao gồm nhà khoa học, nghiên cứu viên, chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật.
4. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia phát triển nhân lực công nghệ cao; dành ngân sách, các nguồn lực, áp dụng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật để phát triển nhân lực công nghệ cao.

Theo đó, các chính sách phát triển nhân lực công nghệ cao được quy định như trên.

Nhân lực công nghệ cao

Nhân lực công nghệ cao (Hình từ Internet)

Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút nhân lực công nghệ cao ra sao?

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Luật Công nghệ cao 2008 quy định về thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao như sau:

Thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao
1. Nhà nước có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao, bao gồm:
a) Tạo môi trường làm việc, sống thuận lợi cho hoạt động công nghệ cao;
b) Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm;
c) Bổ nhiệm vào vị trí then chốt để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước;
d) Ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập cá nhân;
đ) Tạo điều kiện tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về công nghệ cao;
e) Tôn vinh, khen thưởng người có thành tích xuất sắc.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách cụ thể quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, nhà nước có chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút nhân lực công nghệ cao bao gồm:

- Tạo môi trường làm việc, sống thuận lợi cho hoạt động công nghệ cao;

- Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm;

- Bổ nhiệm vào vị trí then chốt để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước;

- Ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập cá nhân;

- Tạo điều kiện tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về công nghệ cao;

- Tôn vinh, khen thưởng người có thành tích xuất sắc.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao.

Việc đào tạo nhân lực công nghệ cao được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 27 Luật Công nghệ cao 2008 quy định về đào tạo nhân lực công nghệ cao như sau:

Đào tạo nhân lực công nghệ cao
1. Ngân sách giáo dục và đào tạo hằng năm phải có kinh phí để chọn cử học sinh, sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật để đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài về công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển quy định tại Điều 5 của Luật này.
2. Chương trình, dự án, đề tài về ứng dụng và phát triển công nghệ cao sử dụng ngân sách nhà nước được dành kinh phí cho đào tạo nhân lực công nghệ cao phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ được phê duyệt.
3. Cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao được ưu tiên xét tuyển để nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình đào tạo của Nhà nước.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kế hoạch và biện pháp thực hiện đào tạo nhân lực công nghệ cao theo chương trình, dự án, đề tài về ứng dụng và phát triển công nghệ cao.

Theo đó, việc đào tạo nhân lực công nghệ cao được quy định như trên.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Nhân lực công nghệ cao

Thanh Ngân

Nhân lực công nghệ cao
Công nghệ cao
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Nhân lực công nghệ cao có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Nhân lực công nghệ cao Công nghệ cao
MỚI NHẤT
Pháp luật
Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển như thế nào? Những lĩnh vực công nghệ nào được ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ cao?
Pháp luật
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Hồ sơ, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quy định như thế nào?
Pháp luật
Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng những điều kiện gì để được nhận ưu đãi?
Pháp luật
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển hiện nay được quy định như thế nào?
Pháp luật
Cơ sở ươm tạo công nghệ cao cần đáp ứng đủ các điều kiện nào? Cơ quan nào có thẩm quyền quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao?
Pháp luật
Chính sách phát triển nhân lực công nghệ cao được quy định như thế nào? Nhà nước có chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút nhân lực công nghệ cao ra sao?
Pháp luật
Để thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần đáp ứng các điều kiện nào? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao?
Pháp luật
Việc thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao được quy định ra sao? Nguồn tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao bao gồm những nguồn nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào