Các trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp và trình độ đào tạo giáo dục đại học hiện nay quy định ra sao? Chương trình giáo dục hiện nay được bảo đảm như thế nào?

Tôi đang tìm hiểu về vấn đề giáo dục ở Việt Nam. Cho nên tôi muốn biết giáo dục chính quy khác gì với giáo dục thường xuyên? Các trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp và trình độ đào tạo giáo dục đại học hiện nay quy định ra sao? Chương trình giáo dục hiện nay được bảo đảm như thế nào?

Giáo dục chính quy khác gì với giáo dục thường xuyên?

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật Giáo dục 2019 quy định về giáo dục chính quy như sau:

“1. Giáo dục chính quy là giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.”

Như vậy bạn thấy rằng giáo dục chính quy là việc giáo dục theo khóa học cụ thể ở một cơ sở giáo dục và được thiết lập theo các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Luật Giáo dục 2019 quy định về giáo dục chính quy như sau:

“2. Giáo dục thường xuyên là giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.”

Như vậy bạn thấy rằng ở giáo dục thường xuyên rất khác với giáo dục chính quy ở chỗ. Giáo dục thường xuyên là một chương trình nhất định được lập ra để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

Giáo dục

Giáo dục

Các trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp và trình độ đào tạo giáo dục đại học hiện nay quy định ra sao?

Căn cứ Điều 35 Luật Giáo dục 2019 quy định về trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp như sau:

“Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người học, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.”

Như vậy bạn thấy rằng giáo dục nghề nghiệp đào tạo được phân chia theo cấp độ khác nhau từ sơ cấp, trung cấp, trình độ cao đẳng và chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người học, mục tiêu là đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong xã hội.

Căn cứ Điều 38 Luật Giáo dục 2019 quy định về trình độ đào tạo giáo dục đại học như sau:

“Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.”

Bạn thấy rằng ở chương trình đào tạo đại học bao gồm giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, theo đúng quy định của pháp luật.

Chương trình giáo dục hiện nay được bảo đảm như thế nào?

Căn cứ Điều 8 Luật Giáo dục 2019 quy định về chương trình giáo dục như sau:

- Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học; phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục; cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào tạo.

- Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho phân luồng, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để địa phương và cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp; đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế. Chương trình giáo dục là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện.

- Chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực người học quy định trong chương trình giáo dục phải được cụ thể hóa thành sách giáo khoa đối với giáo dục phổ thông; giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục.

- Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ, mô-đun mà người học tích lũy được khi theo học một chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc tín chỉ, mô-đun tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi người học chuyên ngành, nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện chương trình giáo dục và việc công nhận về giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều này.

Như vậy, bạn thấy rằng hiện nay việc giáo dục ở nước ta quy định rằng những chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục của mình ra sao; Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho phân luồng, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chuẩn kiến thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực người học phải được đảm bảo; Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện chương trình giáo dục và việc công nhận về giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Đình Khôi

Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào