Biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen là của cơ quan, tổ chức nào? Ngoài ra còn có loại biển số xe nào màu đặc biệt khác không?

Tôi đi ngoài đường hay bắt gặp nhiều lần xe ô tô với biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen chạy ngang qua. Tôi thắc mắc không biết trên đó đang chở những ai, người được đi xe đó thuộc cơ quan, tổ chức nào? Ngoài màu vàng, còn có những biểu số xe nào màu đặc biệt hơn không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về biển số xe thì dưới đây là một số quy định liên quan về màu nền, màu chữ và số của biển số xe và một số yếu tố liên quan khác, cụ thể như sau:

Chất liệu của biển số xe được quy định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA, về chất liệu của biển số:

"Biển số xe được sản xuất bằng kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật Công an hiệu đóng chìm do đơn vị được Bộ Công an cấp phép sản xuất biển số, do Cục Cảnh sát giao thông quản lý; riêng biển số xe đăng ký tạm thời được in trên giấy."

Cách gắn biển số xe được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA có quy định:

- Xe ô tô được gắn 02 biển số ngắn, kích thước: Chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm. Trường hợp thiết kế của xe chuyên dùng hoặc do đặc thù của xe không lắp được 02 biển ngắn, cơ quan đăng ký xe kiểm tra thực tế, đề xuất Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (xe đăng ký ở Cục Cảnh sát giao thông) hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (xe đăng ký ở địa phương) được đổi sang 02 biển số dài, kích thước: Chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm hoặc 01 biển số ngắn và 01 biển số dài. Kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm.

+ Cách bố trí chữ và số trên biển số trong nước: Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe, tiếp theo là sêri đăng ký (chữ cái); nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên từ 000.01 đến 999.99;

+ Cách bố trí chữ và số trên biển số xe ô tô nước ngoài: Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe, tiếp theo nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước, tổ chức quốc tế gồm 03 số tự nhiên và nhóm thứ ba là sêri chỉ nhóm đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 02 số tự nhiên từ 01 đến 99;

+ Biển số của rơmoóc, sơmi rơmoóc gồm 1 biển gắn phía sau thành xe, kích thước: Chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm; cách bố trí chữ và số trên biển số như biển số xe ô tô trong nước.

- Biển số của máy kéo, gồm 01 biển gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm. Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sêri đăng ký, nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99.

- Xe mô tô được cấp biển số gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm. Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe và sêri đăng ký. Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99. Biển số xe mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhóm thứ nhất là ký hiệu địa phương đăng ký xe, nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước của chủ xe, nhóm thứ ba là sêri đăng ký và nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 03 chữ số tự nhiên từ 001 đến 999.

Biển số xe nền vàng, chữ và số màu đen là của cơ quan, tổ chức nào?

Biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen là của cơ quan, tổ chức nào?

Biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen là của cơ quan, tổ chức nào?

Biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA cụ thể như sau:

- Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước;

- Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng có ký hiệu “CD” cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh;

- Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp cổ phần của công an, quân đội), Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, xe của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, xe của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập, xe của cá nhân;

- Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ;

- Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải;

- Một số trường hợp có ký hiệu sêri riêng:

Biển số có ký hiệu “KT” cấp cho xe của doanh nghiệp quân đội, theo đề nghị của Cục Xe - máy, Bộ Quốc phòng.

Biển số có ký hiệu “LD” cấp cho xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của công ty nước ngoài trúng thầu.

Biển số có ký hiệu “DA” cấp cho xe của các Ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư.

Biển số có ký hiệu “R” cấp cho rơ moóc, sơmi rơmoóc.

Biển số có ký hiệu “T” cấp cho xe đăng ký tạm thời.

Biển số có ký hiệu “MK” cấp cho máy kéo.

Biển số có ký hiệu “MĐ” cấp cho xe máy điện.

Biển số có ký hiệu “TĐ” cấp cho xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước, được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điểm.

Biển số cố ký hiệu “HC” cấp cho xe ô tô phạm vi hoạt động hạn chế.

Xe có kết cấu tương tự loại xe nào thì cấp biển số đăng ký của loại xe đó.

Theo quy định trên, xe có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải trong nước

Như vậy, trên đây là một số quy định về chất liệu, cách gắn biển số, và màu sắc tương ứng với chức năng và nhiệm vụ của từng loại xe của cơ quan, tổ chức trong nước. Trường hợp xe có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z là loại biển số được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải trong nước

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biển số xe

Hồng Oanh

Biển số xe
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Biển số xe có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Biển số xe
MỚI NHẤT
Pháp luật
Biển số xe của công ty cổ phần có 30% vốn của quân đội thì có được cấp biển số xe ký hiệu KT hay không?
Pháp luật
Biển số xe máy bị mờ có được cấp lại biển số mới không? Xin cấp lại biển số xe máy thì cần chuẩn bị hồ sơ gì?
Pháp luật
Ở Bình Lục, Hà Nam thì lệ phí cấp lại biển số xe do bị rớt mất tốn bao nhiêu tiền? Gia đình có công với cách mạng thì có được miễn lệ phí khi đi cấp lại biển số xe không?
Pháp luật
Thủ tục cấp lại biển số xe máy năm 2022? Mẫu đơn xin cấp lại biển số xe máy và cấp lại biển số xe máy mất bao lâu?
Pháp luật
Việc đăng ký mới biển số xe và cấp biển số xe lần đầu được pháp luật về giao thông quy định theo trình tự như thế nào?
Pháp luật
Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện như thế nào? Có được đăng ký xe bằng hình thức trực tuyến không?
Pháp luật
Có cần phải cấp đổi biển số xe ô tô sang nền màu vàng khi chạy Grab không? Thủ tục cấp đổi biển số xe quy định như thế nào?
Pháp luật
Xe máy bị hư hỏng nặng do tai nạn giao thông, không còn khả năng sử dụng được nữa thì có bị thu hồi biển số xe không?
Pháp luật
Cơ quan nào thực hiện đổi biển số vàng cho xe kinh doanh dịch vụ vận tải? Hồ sơ đổi biển số vàng cần giấy tờ gì?
Pháp luật
Khi đăng ký biển số đối với xe nhập khẩu, giấy tờ nguồn gốc của xe gồm những loại nào? Có bắt buộc nộp biên lai đóng lệ phí trước bạ khi đăng ký biển số xe không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào