DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Toàn bộ 246 Luật, Bộ luật của Việt Nam đang có hiệu lực thi hành

246 Luật, Bộ luật đang có hiệu lực

Luật, Bộ luật đang có hiệu lực

Dưới đây là nội dung cập nhật 246 Luật, Bộ luật của Việt Nam đang có hiệu lực thi hành mà Dân Luật cần biết:

STT

Luật, Bộ Luật

Ngày hiệu lực

1

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Hiệu lực: 01/01/2021

2

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Hiệu lực: 01/01/2021

3

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

Hiệu lực: 01/01/2021

4

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Hiệu lực: 01/01/2021

5

Luật Đầu tư 2020

Hiệu lực: 01/01/2021

6

Luật Doanh nghiệp 2020

Hiệu lực: 01/01/2021

7

Luật Thanh niên 2020

Hiệu lực: 01/01/2021

8

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

Hiệu lực: 01/01/2021

9

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Hiệu lực: 01/01/2021

10

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

11

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

12

Luật Chứng khoán 2019

Hiệu lực: 01/01/2021

13

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

14

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019

Hiệu lực: 10/01/2020

15

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

16

Luật Dân quân tự vệ 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

17

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

18

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

19

Luật Thư viện 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

20

Bộ luật Lao động 2019

Hiệu lực: 01/01/2021

21

Luật giáo dục 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

22

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Hiệu lực: 01/01/2020

23

Luật Thi hành án hình sự 2019

Hiệu lực: 01/01/2020

24

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019

Hiệu lực: 01/11/2019

25

Luật Đầu tư công 2019

Hiệu lực: 01/01/2020

26

Luật Kiến trúc 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

27

Luật Quản lý thuế 2019

Hiệu lực: 01/07/2020

28

Luật Công an nhân dân 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

29

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

30

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

31

Luật Chăn nuôi 2018

Hiệu lực: 01/01/2020

32

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

33

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

34

Luật Trồng trọt 2018

Hiệu lực: 01/01/2020

35

Luật Đặc xá 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

36

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Hiệu lực: 01/07/2020

37

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

38

Luật Đo đạc và bản đồ 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

39

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

40

Luật An ninh mạng 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

41

Luật Tố cáo 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

42

Luật Cạnh tranh 2018

Hiệu lực: 01/07/2019

43

Luật Quốc phòng 2018

Hiệu lực: 01/01/2019

44

Luật Quy hoạch 2017

Hiệu lực: 01/01/2019

45

Luật Quản lý nợ công 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

46

Luật Thủy sản 2017

Hiệu lực: 01/01/2019

47

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

48

Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Hiệu lực: 15/01/2018

49

Luật Lâm nghiệp 2017

Hiệu lực: 01/01/2019

50

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

51

Luật Cảnh vệ 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

52

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

53

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

54

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

55

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

56

Luật Thủy lợi 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

57

Luật Du lịch 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

58

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

59

Luật Đường sắt 2017

Hiệu lực: 01/07/2018

60

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

61

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Hiệu lực: 01/01/2018

62

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Hiệu lực: 01/01/2018

63

Luật đấu giá tài sản 2016

Hiệu lực: 01/07/2018

64

Luật điều ước quốc tế 2016

Hiệu lực: 01/07/2016

65

Luật tiếp cận thông tin 2016

Hiệu lực: 01/07/2018

66

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Hiệu lực: 01/09/2016

67

Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

Hiệu lực: 01/07/2016

68

Luật Dược 2016

Hiệu lực: 01/01/2017

69

Luật Báo chí 2016

Hiệu lực: 01/01/2017

70

Luật trẻ em 2016

Hiệu lực: 01/06/2017

71

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Hiệu lực: 01/01/2018

72

Bộ luật hình sự 2015

Hiệu lực: 01/01/2018

73

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

74

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Hiệu lực: 01/01/2018

75

Luật trưng cầu ý dân 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

76

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Hiệu lực: 01/01/2018

77

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

Hiệu lực: 01/07/2017

78

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

79

Luật phí và lệ phí 2015

Hiệu lực: 01/01/2017

80

Luật tố tụng hành chính 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

81

Bộ luật dân sự 2015

Hiệu lực: 01/01/2017

82

Luật thống kê 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

83

Luật khí tượng thủy văn 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

84

Luật kế toán 2015

Hiệu lực: 01/01/2017

85

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

86

Luật an toàn thông tin mạng 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

87

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

88

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Hiệu lực: 01/09/2015

89

Luật ngân sách nhà nước 2015

Hiệu lực: 01/01/2017

90

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

91

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

92

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

93

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

94

Luật thú y 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

95

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

96

Luật tổ chức Chính phủ 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

97

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

Hiệu lực: 01/01/2016

98

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

99

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

100

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

101

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

102

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

103

Luật Nhà ở 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

104

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

105

Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

106

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Hiệu lực: 01/06/2015

107

Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Hiệu lực: 01/06/2015

108

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

109

Luật Hộ tịch 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

110

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

111

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

112

Luật Căn cước công dân 2014

Hiệu lực: 01/01/2016

113

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Hiệu lực: 26/06/2014

114

Luật bảo vệ môi trường 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

115

Luật Hải quan 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

116

Luật Công chứng 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

117

Luật Phá sản 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

118

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

119

Luật Xây dựng 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

120

Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

121

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

122

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

123

Luật đất đai 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

124

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

125

Luật đấu thầu 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

126

Luật tiếp công dân 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

127

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

Hiệu lực: 01/01/2015

128

Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

129

Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

Hiệu lực: 01/06/2014

130

Luật việc làm 2013

Hiệu lực: 01/01/2015

131

Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

132

Luật cư trú sửa đổi năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

133

Luật phòng, chống thiên tai năm 2013

Hiệu lực: 01/05/2014

134

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

135

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

136

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

137

Luật khoa học và công nghệ năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

138

Luật phòng, chống khủng bố năm 2013

Hiệu lực: 01/10/2013

139

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

140

Luật Thủ đô 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

141

Luật xuất bản 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

142

Luật dự trữ quốc gia 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

143

Luật hợp tác xã 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

144

Luật điện lực sửa đổi 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

145

Luật Luật sư sửa đổi 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

146

Luật Quảng cáo 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

147

Luật biển Việt Nam 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

148

Luật tài nguyên nước 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

149

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

150

Luật giá 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

151

Luật Công đoàn 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

152

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Hiệu lực: 01/07/2013

153

Luật giám định tư pháp 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

154

Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

155

Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

156

Luật giáo dục đại học 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

157

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

Hiệu lực: 01/05/2013

158

Luật Cơ yếu 2011

Hiệu lực: 01/02/2012

159

Luật khiếu nại 2011

Hiệu lực: 01/07/2012

160

Luật đo lường 2011

Hiệu lực: 01/07/2012

161

Luật lưu trữ 2011

Hiệu lực: 01/07/2012

162

Luật phòng, chống mua bán người năm 2011

Hiệu lực: 01/01/2012

163

Luật kiểm toán độc lập 2011

Hiệu lực: 01/01/2012

164

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

165

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

166

Luật khoáng sản 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

167

Luật thanh tra 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

168

Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Hiệu lực: 01/01/2012

169

Luật viên chức 2010

Hiệu lực: 01/01/2012

170

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

171

Luật người khuyết tật 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

172

Luật nuôi con nuôi 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

173

Luật Trọng tài thương mại 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

174

Luật bưu chính 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

175

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Hiệu lực: 01/01/2012

176

Luật an toàn thực phẩm 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

177

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

178

Luật các tổ chức tín dụng 2010

Hiệu lực: 01/01/2011

179

Luật thuế tài nguyên năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

180

Luật người cao tuổi năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

181

Luật viễn thông năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

182

Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

183

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Hiệu lực: 01/01/2011

184

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Hiệu lực: 01/01/2010

185

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

Hiệu lực: 02/09/2009

186

Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Hiệu lực: 01/01/2010

187

Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Hiệu lực: 01/10/2009

188

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Hiệu lực: 01/01/2010

189

Luật Lý lịch tư pháp 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

190

Luật bảo hiểm y tế 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

191

Luật thi hành án dân sự 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

192

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Hiệu lực: 01/04/2009

193

Luật cán bộ, công chức 2008

Hiệu lực: 01/01/2010

194

Luật Công nghệ cao 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

195

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

196

Luật giao thông đường bộ 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

197

Luật đa dạng sinh học 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

198

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

199

Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

200

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

201

Luật năng lượng nguyên tử 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

202

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Hiệu lực: 01/07/2008

203

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

204

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

205

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Hiệu lực: 01/01/2009

206

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

207

Luật tương trợ tư pháp 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

208

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

209

Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

210

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Hiệu lực: 01/01/2009

211

Luật Hóa chất 2007

Hiệu lực: 01/07/2008

212

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

213

Luật Đê điều 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

214

Luật Bình đẳng giới 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

215

Luật Thể dục, Thể thao 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

216

Luật Cư trú 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

217

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

218

Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

219

Luật Điện ảnh 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

220

Luật Luật sư 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

221

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

222

Luật Công nghệ thông tin 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

223

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

224

Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

Hiệu lực: 01/07/2006

225

Luật Giao dịch điện tử 2005

Hiệu lực: 01/03/2006

226

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Hiệu lực: 01/07/2006

227

Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

Hiệu lực: 27/06/2005

228

Luật Thương mại 2005

Hiệu lực: 01/01/2006

229

Luật An ninh Quốc gia 2004

Hiệu lực: 01/07/2005

230

Luật Điện Lực 2004

Hiệu lực: 01/07/2005

231

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

Hiệu lực: 01/01/2005

232

Luật Thi đua, Khen thưởng 2003

Hiệu lực: 01/07/2004

233

Luật Biên giới Quốc gia 2003

Hiệu lực: 01/01/2004

234

Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas (ISPS)

Hiệu lực: 01/07/2004

235

Luật di sản văn hóa 2001

Hiệu lực: 01/01/2002

236

Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

Hiệu lực: 04/10/2001

237

Luật Phòng, chống ma túy 2000

Hiệu lực: 01/06/2001

238

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

Hiệu lực: 01/04/2001

239

Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Hiệu lực: 01/07/2000

240

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999

Hiệu lực: 01/04/2000

241

Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

Hiệu lực: 01/01/1994

242

Luật Dầu khí 1993

Hiệu lực: 01/09/1993

243

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Hiệu lực: 11/07/1989

244

Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế năm 1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

245

Luật về quyền lập hội 1957

Hiệu lực: 04/06/1957

246

Luật về quyền tự do hội họp 1957

Hiệu lực: 26/06/1957

 

  •  3768
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…