14/05/2020 07:30

Sổ đỏ đang thế chấp, có được chuyển mục đích sử dụng đất?

Sổ đỏ đang thế chấp, có được chuyển mục đích sử dụng đất?

Tôi có thửa đất trồng cây lâu năm, nay muốn chuyển mục đích sang đất ở nhưng sổ đỏ lại đang thế chấp tại ngân hàng. (Thanh Phú)

Tôi có được xin chuyển mục đích sử dụng đất với thửa đất này hay không?

Luật sư tư vấn

Căn cứ điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu phù hợp với quy hoạch, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bạn nộp hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường khi xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Nếu chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất nộp  một bộ hồ sơ đối với trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Như vậy, sổ đỏ là yếu tố bắt buộc phải có trong hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Bên thế chấp cần thỏa thuận với ngân hàng (bên nhận thế chấp) theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 để được mượn lại sổ đỏ làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp ngân hàng không đồng ý cho mượn lại sổ thì có thể tính đến phương án giải chấp.

Lưu ý, ngân hàng có cho bên thế chấp mượn lại sổ đỏ hay không phụ thuộc vào việc thỏa thuận của hai bên.

Theo tôi, nếu các bên trên tinh thần thiện chí, hỗ trợ lẫn nhau thì ngân hàng cho bên thế chấp mượn lại sổ đỏ dưới cách thức nhân viên của ngân hàng trực tiếp đi làm mọi thủ tục liên quan đến việc xin chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, ngân hàng sẽ không gặp rủi ro, bên thế chấp đảm bảo được quyền chuyển mục đích sử dụng đất của mình.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Nguồn: Theo Vnexpress

2468


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về