Quyết định giám đốc thẩm 525/2014/DS-GĐT ngày 17/12/2014 về vụ án tranh chấp đòi quyền sử dụng đất

TÒA DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 525/2014/DS-GĐT NGÀY 17/12/2014 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Họp phiên tòa ngày 17/12/2014 tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao để xét xử giám đốc thấm vụ án dân sự “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất” giữa các đương sự:

Nguyên đơn:

1- Ông Đoàn Hữu Kháng, sinh năm 1957;

2- Lưu Thị Hoa, sinh năm 1959;

Cùng trú tại: 26 Đô Đốc Long, phường Tân Quí, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Mmh.

Bị đơn: Ông Hoàng Hảo, sinh năm 1943; trú tại: ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Đoàn Lưu Hồng Ngân, sinh năm 1984;

2. Đoàn Lưu Hoàng Trọng, sinh năm 1957;

Cùng trú tại: 26 Đô Đốc Long, phường Tân Quí, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Lưu Thị Thà, sinh năm 1951;

4. Hoàng Thị Sen, sinh năm 1986;

Có đại diện theo ủy quyền Hoàng Thuận.

5. Hoàng Thuận, sinh năm 1981;

6. Hoàng Thành, sinh năm 1971;

Cùng trú tại: ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

NHẬN THẤY

Nguyên đơn trinh bày. Vào năm 1994, vợ chồng ông được ban khai hoang cấp cho một lô đất tọa lạc tại ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có diện tích 14.662m2. Sau khi được cấp đất ông đã thuê người lên líp được một phần. Đen năm 1997 ông Hoàng Hảo là anh cọc chèo hỏi mượn phần đất này để canh tác và xin đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước cho người đi khai hoang, ông cũng đồng ý và thỏa thuận khi nào các con ông Hảo trưởng thành thì trả lại cho ông. Hai bên đã làm hợp đồng giả chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sang tên cho ông Hảo đứng tên phần đất này lúc đó có con gái lớn ông Hảo là chị Hoàng Thị Hiền biết. Sau khi ông Hảo gả con gái út, ngày 30/4/2009 vợ chồng ông đến yêu cầu ông Hảo trả lại đất, ông Hảo đồng ý và ký vào 04 giấy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đưa ông giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục sang tên. Đến ngàu 22/12/2009 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Phước đến đo đạc làm thủ tục sang tên thì bị các con ông Hảo tranh chấp không cho đo. Đen ngày 02/02/2010 Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ hòa giải ông Hảo đồng ý trả nhưng vợ ông là bà Thà không đồng ý, nên phải chuyển Tòa. Nay ông yêu cầu ông Hảo trả lại toàn bộ diện tích đất nói trên.

Bị đơn trình bày: Vào năm 1997 ông có thỏa thuận sang nhượng của ông Đoàn Hữu Kháng một lô đất tọa lạc tại ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có diện tích 14.662m2 với giá 10.000.000d. Hai bên làm thủ tục sang tên xong. Ông đã được cấp giấy vào năm 1998 và canh tác liên tục từ đó đến nay, hiện trạng đất lúc mua đã lên líp được 1/3 diện tích. Đến năm 2009 ông Kháng về tranh chấp đòi lại phần đất này và yêu cầu ông ký vào 04 giấy này. Nay ông Kháng đòi lại số đất này ông cũng đồng ý trả với điều kiện nếu vợ và các con ông đồng ý.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Hoàng Thành trình bày: Anh là con ông Hảo, về nguồn gốc tranh chấp như cha anh đã trình bày là đúng. Hiện anh là người đang trực tiếp canh tác trồng khoai mỡ và có cất một nhà tạm thô sơ để chứa phân trên phàn đất đang tranh chấp này. Nay anh không đồng ý trả đất cho ông Kháng. Nếu Tòa án buộc trả đấ thì anh xin cho anh thu hoạch hết khoai và sẽ dỡ nhà trả đất.

Anh Hoàng Thuận trinh bày: Anh là con ông Hảo, anh thống nhất với lời trình bày của anh. Theo anh phần đất đang tranh chấp là do cha anh mua của ông Kháng, thủ tục sang tên là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Cha anh đại diện hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và canh tác liên tục từ đó đến nay. Anh cũng là một thành viên trong hộ không đồng ý trả đất cho ông Kháng.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 33/2011/DS-ST ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước đã quyết định:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp đòi quyền sử dụng đất cho mượn của ông Đoàn Hữu Kháng và bà Lưu Thị Hoa.

Buộc hộ ông Hoàng Hảo trả lại phần đất, bao gồm cả cây và một căn nhà bán kiên cổ trên phần đất có diện tích theo giấy là 14.662m2 (thực tế đo 14.160m2) tọa lạc tại ấp Mỹ Lộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

+ Đông giáp kênh nội đồng.

+ Tây giáp quỹ đất xã quản lý.

+ Nam giáp Nguyễn Văn Tài.

+ Bắc giáp Nguyễn Ngọc Anh (có sơ đồ kèm theo).

Cho ông Đoàn Hữu Khảng và bà Lim Thị Hoa trong thời hạn 02 (ha thảng kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật.

Ghi nhận anh Hoàng Thành phải di dời căn nhà thô sơ (làm kho chứa phân bón) của anh trên phần đất tranh chấp và thu hoạch toàn bộ sổ khoai mỡ hiện có trên đất tranh chấp trong thời gian 02 thảng kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật để trả đất cho ông Khảng, bà Hoa.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ 00634/861/QĐ-UB ngày 23/10/1998 mà Ủy ban nhân dân huyện Tản Phước đã cấp cho hộ ồng Hảo do ông Hảo đại diện hộ đứng tên.

Ông Kháng, bà Hoa có nghĩa vụ liên hệ cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục khôi phục lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Ghi nhận ông Kháng tự nguyện bồi hoàn tài sản trên đất và chi phí lên líp cho ông Hảo tổng cộng là 59.841.300đ. Thời hạn trả ngay sau khỉ án có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 10/6/2011 ông Hoàng Hảo có đơn kháng cáo với nội dung không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẳm đã xử, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử lại bản án sơ thẩm.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 394/2011/DS-PT ngày 20/9/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định:

Chấp nhận đem khảng cáo của ông Hoàng Hảo.

Sửa bản án dân sự sơ thẩm sổ 33/2011/DS-ST ngày 02/6/2011 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp đòi quyền sử dụng đất cho mượn của ông Đoàn Hữu Kháng và bà Lim Thị Hoa.

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí.

Sau khi xét xử phúc thẩm, ông Đoàn Hữu Kháng và bà Lưu Thị Hoa làm đơn đề nghị xem xét lại bản án dân sự phúc thẩm theo trình tự giám đốc thẩm.

Tại Quyết định kháng nghị số 326/2014/KN-DS ngày 09/9/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị đối với bản án dân sự phúc thẩm số 394/2011/DS-PT ngày 20/9/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Đồ nghị Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy cả 02 bản án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm ngày 17/12/2014 đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ý kiến của Kiểm sát viên và sau khi thảo luận.

XÉT THẤY

Phần đất đo thực tế là 14.662m2 tọa lạc tại ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang không có giấy tờ xác định nguồn gốc, nhưng các bên đương sự đều thừa nhận là của ông Đoàn Hữu Kháng, bà Lưu Thị Hoa được Ban khai hoang cấp năm 1994. Ông Kháng cho rằng năm 1997, ông có cho vợ chồng ông Hoàng Hải, bà Lưu Thị Thà mượn lô đất nói trên để canh tác, vì bà Thà là chị ruột của bà Hoa nhưng phải lập họp đồng chuyển nhượng đất cho ông Hảo để ông Hảo được nhập hộ khẩu và hưởng mọi quyền lợi theo chủ trương của Nhà nước đối với người đi khai hoang. Ngày 10/12/1997, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Kháng. Ngày 30/4/2009, ông Hảo ký 04 hợp đồng chuyển nhượng đối với thửa đất nêu trên do ông Kháng lập để trả lại đất cho ông Kháng. Đồng thời, ông Hảo đưa giấy chứng minh nhân dân của ông Hảo và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản phô tô) do ông Hảo đứng tên cho ông Kháng để ông Kháng làm lại thủ tục sang tên. Ngày 22/12/2009, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Phước đến đo đạc làm thủ tục sang tên cho gia đình ông Kháng thì bị các con ông Hảo tranh chấp.

Phía ông Hảo cho rằng năm 1997 ông Kháng đã chuyển nhượng đất cho ông nhưng giá chuyển nhượng lúc ông Hảo khai là 10.000.000d, lúc khai là 5.000.000đ, còn hợp đồng chuyển nhượng ghi là 5.000.000đ. Tuy nhiên, tại buổi hòa giải ngày 02/02/1010 do Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước tiến hành hòa giải thì ông Hảo đồng ý trả lại quyền sử dụng đất nêu trên. Đồng thời, các con ông Hảo là chị Hiền ban đầu thừa nhận cha mẹ có mượn ông Kháng, còn anh Thành đồng ý trả đất chỉ xin thu hoạch xong vụ màu trên đất thì sẽ^írả đất. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa thu thập tài liệu để làm rõ năm 1997 ông Kháng có chuyển nhượng đất cho ông Hảo hay không? Ông Hảo đã giao tiền cho ông Kháng hay chưa? Nếu giao thì giao 5.000.000đ hay 10.000.000d? Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ việc chuyển nhượng nêu trên mà đã buộc bị đơn dỡ nhà trả toàn bộ đất là chưa phù họp. Tòa án cấp phúc thẩm xác định giữa ông Kháng và ông Hảo đã có việc chuyển nhượng đất căn cứ vào lời khai không thống nhất của chị Hiền (con ông Hảo) cũng như lòi khai không thống nhất về giá chuyển nhượng đất của ông Hảo là chưa đủ cơ sở, cần xác minh làm rõ các vấn đề trên mới có đủ cơ sở giải quyết đúng đắn vụ án.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 291, khoản 3 Điều 297 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 326/2014/KNDS ngày 09/9/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 394/2011/DSPT ngày 20/09/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang và hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 33/2011/DSST ngày 02/06/2011 của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang về việc “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Đoàn Hữu Kháng, bà Lưu Thị Hoa với bị đơn ông Hoàng Hảo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 06 người.


88
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 525/2014/DS-GĐT ngày 17/12/2014 về vụ án tranh chấp đòi quyền sử dụng đất

Số hiệu:525/2014/DS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 17/12/2014
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về