Quyết định giám đốc thẩm 01/GĐT-HC ngày 06/08/2003 về vụ án tranh chấp hành chính thu hồi tài sản sung công quỹ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 01/GĐT-HC NGÀY 06/08/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH THU HỒI TÀI SẢN SUNG CÔNG QUỸ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

249
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Quyết định giám đốc thẩm 01/GĐT-HC ngày 06/08/2003 về vụ án tranh chấp hành chính thu hồi tài sản sung công quỹ

    Số hiệu:01/GĐT-HC
    Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Hành chính
    Ngày ban hành:06/08/2003
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Bản án/Quyết định phúc thẩm
         Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về