Bản án 57/2018/DS-ST ngày 02/05/2018 về tranh chấp hợp đồng vay

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 57/2018/DS-ST NGÀY 02/05/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 505/2017/TLST-DS, ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc tranh chấp hợp đồng vay, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 166/2018/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 03 năm 2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ (Tên gọi tắt: Ngân hàng Đ) Địa chỉ: Số 199, đường N, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Thanh S – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Đức T–Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách khách hàng bán lẻ–Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ-Chi nhánh Cà Mau, theo quyết định 665/2017/UQ-OCEANBANK ngày 13/10/2017. (có mặt)

Địa chỉ: số 7, đường Đ, Phường H, Tp. C, tỉnh Cà Mau.

2. Bị đơn: Ông Hùynh Tấn Lộc, sinh năm 1970

Bà Trần Thị D, sinh năm 1971 Địa chỉ: số 158, đường N, khóm T, phường N, Tp C, tỉnh Cà Mau.   (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn đơn khởi kiện của nguyên đơn và lời khai của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Ngày 15/04/2014 ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D có ký kết hợp đồng tín dụng số: 0143/2014/HĐTD2-OCEANBANK-CNCM với Ngân hàng thương mạiTNHH MTV Đ, theo giấy nhận nợ số: 01/2014/GNN- OCEANBANK-CNCM ngày 15/4/2014 số tiền 90.000.000đ và giấy nhận nợ số: 02/2014/GNN-OCEANBANK-CNCM ngày 16/4/2014 số tiền 75.000.000đ tổng cộng vay số tiền 165.000.000đ, mục đích vay tiêu dùng (mua sắm vật dụng gia đình), thời hạn vay 60 tháng từ ngày 15/4/2014 đến 15/4/2019, lãi suất 15,4%/năm  và được điều chỉnh lãi suất cho vay định kỳ 3tháng/lần (lãi suất chậm trả 150%/lãi vay trong hạn), phương thức trả gốp (vốn gốc và lãi) hàng tháng theo dư nợ giảm dần

Biện pháp đảm bảo tiền vay: Do vay tín chấp nên Ngân hàng không xác lập hợp thế chấp tài sản của bên vay.

Quá trình thực hiện hợp đồng đến tháng 10/2014 thì ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D đã thanh toán nợ gốc được số tiền 61.819.908đ thì ngưng còn nợ số tiền gốc là 103.180.092đ, do đó đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng đã ký. Ngân hàng đã thông báo và nhắc nhỡ nhiều lần nhưng Ông L, Bàị D không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Tính đến ngày xét xử 02/5/2018 ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D còn nợ Ngân hàng số tiền là 146.751.540đ (trong đó: nợ gốc 103.180.092đ, lãi 43.571.448đ). Nay Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Ông L, Bà D thanh toán khoản nợ nêu trên và lãi phát sinh theo hợp đồng cho đến khi thanh toán dứt nợ.

Đối với ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D từ khi thụ lý vụ án và trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án tống đạt thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, quyết định đưa vụ án ra xét xử và triệu tập xét xử hợp lệ, niêm yết công khai theo quy định pháp luật nhưng Ông L, Bàị D vẫn vắng mặt không rõ lý do và cũng không nhận được ý kiến bằng văn bản và vụ án được tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo luật định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Xét đơn yêu cầu của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại D thuộc lĩnh vực tranh chấp dânsự; ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D có nơi cư trú tại số 158, đường N, khóm T, phường N, Tp C, tỉnh Cà Mau là bị đơn nên vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân thành phố Cà Mau theo quy định tại Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về thủ tục tố tụng: ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D đã được Tòa án tống đạt, triệu tập, niêm yết hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt không rõ lý do nên Ông L, Bàị D tự tước đi quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

[3] Về nội dung của vụ án:

Tranh chấp giữa các đương sự được xác định là hợp đồng vay tài sản. Hội đồng xét xử thấy rằng việc giao dịch của các đương sự là có thực hiện, các chứng cứ được thể hiện tại hợp đồng tín dụng số: 0143/2014/HĐTD2-OCEANBANK- CNCM ngày 15/4/2014 giữa Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương và ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D.Căn cứ theo giấy nhận nợ số: 01/2014/GNN-OCEANBANK-CNCM ngày 15/4/2014 số tiền 90.000.000đ và giấy nhận nợ số:02/2014/GNN- OCEANBANK-CNCM ngày 16/4/2014 số tiền 75.000.000đ, tổng cộng vay số tiền 165.000.000đ, mục đích vay tiêu dùng (mua sắm vật dụng gia đình), thời hạn vay 60 tháng từ ngày 15/4/2014 đến 15/4/2019, lãi suất 15,4%/năm và được điều chỉnh lãi suất cho vay định kỳ 3tháng/lần (lãi suất chậm trả 150%/lãi vay trong hạn), phương thức trả gốp (vốn gốc và lãi) hàng tháng theo dư nợ giảm dần (tại các biên bản làm việc, thông báo nợ quán hạn).

Biện pháp đảm bảo tiền vay: Do vay tín chấp nên Ngân hàng không xác lập hợp thế chấp tài sản của bên vay.

Xét thấy số tiền vốn và lãi mà đôi bên giao dịch với nhau là phù hợp nên không cần phải điều chỉnh. Tại phiên tòa ông Nguyễn Đức T là người đại diện cho Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Ông L, Bàị D thanh toán tổng số nợ của theo hợp đồng đến thời điểm xét xử 02/5/2018 còn nợ Ngân hàng số tiền là 146.751.540đ (trong đó: nợ gốc 103.180.092đ, lãi 43.571.448đ). Xét thấy yêu cầu của Ngân hàng là có căn cứ nên được chấp nhận.

Ngân hàng xác định không xác lập hợp thế chấp tài sản của bên vay và không đặt ra yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[4] Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông L, Bàị D phải chịu theo quy định. Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ không phải nộp án phí, được hoàn lại khoản tiền tạm ứng án phí đã dự nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự Áp dụng các Điều 463, 466, 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Áp dụng Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng;

1/Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ về việc yêu cầu ông Huỳnh Tấn L bà Trần Thị D trả nợ vay theo hợp đồng đã ký 0143/2014/HĐTD2-OCEANBANK-CNCM ngày 15/4/2014. Buộc ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ số tiền là 146.751.540đ (trong  đó: nợ gốc 103.180.092đ, lãi 43.571.448đ).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp, hợp đồng tín dụng các bên thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hành vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

2/ Áp dụng Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D phải nộp là 7.337.577đ (chưa nộp).

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ không phải nộp. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, đã dự nộp 3.243.000đ biên lai số 0000126 được hoàn lại khi bản án có hiệu lực.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án d ân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7a và  9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn ông Huỳnh Tấn L, bà Trần Thị D được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án.


122
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 57/2018/DS-ST ngày 02/05/2018 về tranh chấp hợp đồng vay

Số hiệu:57/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Cà Mau - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:02/05/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về