Bản án 473/HSPT ngày 23/04/2002 về vụ án Hoàng Đình Khoa phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 473/HSPT NGÀY 23/04/2002 VỀ VỤ ÁN HOÀNG ĐÌNH KHOA PHẠM TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

117
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 473/HSPT ngày 23/04/2002 về vụ án Hoàng Đình Khoa phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

    Số hiệu:473/HSPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:23/04/2002
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về