Bản án 01/2018/DS-ST ngày 15/01/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 01/2018/DS-ST NGÀY 15/01/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 167/2017/TLST-DS ngày 20/10/2017, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2017/QĐXXST-DS ngày 29 tháng 12 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Địa chỉ: Tầng 02 Tòa nhà Ree, Số 09 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Võ Thị L - sinh năm: 1993. Địa chỉ: Số 77 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Theo giấy ủy quyền số 104/UQTT-QTRR.17 ngày 19.9.2017). Có mặt.

2. Bị đơn: Ông Nguyễn T - sinh năm: 1970; Địa chỉ: K138/H74/04/14/29 đường H, tổ 37 mới (tổ14 cũ) Đà Sơn, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Trong đơn khởi kiện ngày 19.9.2017 cũng như quá trình giải quyết bà Võ Thị L là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Ngày 16.4.2015, ông Nguyễn T có ký hợp đồng tín dụng số 20150415-500003-0008 với Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng) vay số tiền 42.200.000đồng, lãi suất 2,92%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông T có trách nhiệm thanh toán số tiền 59.263.000 đồng  (gồm cả gốc lẫn lãi), trả chậm trong 24 tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng trả 2.470.000 đồng, tháng cuối cùng 2.453.000 đồng. Kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 16.5.2015.

Thực hiện hợp đồng, ông T nhận đủ số tiền và thanh toán được 15 kỳ với số tiền 37.080.000 đồng (trong đó gốc là 22.906.875 đồng và lãi là 14.173.125 đồng). Kể từ ngày 16.7.2016 đến nay ông T không thanh toán thêm bất cứ khoản nào dù Công ty đã nhiều lần nhắc nhở. Vì vậy, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông T thanh lý hợp đồng, trả một lần cho Công ty toàn bộ số tiền nợ 22.183.000đồng (trong đó gốc 19.239.125đồng, lãi 2.943.875đồng) cùng với lãi suất chậm thanh toán phát sinh (tính từ ngày xét xử) ngay sau khi bản án quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

* Bị đơn ông Nguyễn T trình bày tại bản tự khai ngày 15.01.2018 và tại phiên tòa như sau:

Hiện nay, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng khởi kiện tôi số tiền 22.183.000đồng (trong đó gốc 19.239.125đồng, lãi 2.943.875đồng) thì tôi đồng ý số tiền nợ trên. Nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên xin trả dần mỗi tháng 400.000đồng đến 500.000đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Ngày 16.4.2015, ông Nguyễn T có ký hợp đồng tín dụng số 20150415-500003-0008 với Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng vay số tiền 42.200.000đồng, lãi suất 2,92%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông T có trách nhiệm thanh toán số tiền 59.263.000 đồng (gồm cả gốc lẫn lãi), trả chậm trong 24 tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng trả 2.470.000 đồng, tháng cuối cùng 2.453.000 đồng. Kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 16.5.2015.

Thực hiện hợp đồng, ông T nhận đủ số tiền và thanh toán được 15 kỳ với số tiền 37.080.000 đồng (trong đó gốc là 22.906.875 đồng và lãi là 14.173.125 đồng). Kể từ ngày 16.7.2016 đến nay ông T không thanh toán thêm bất cứ khoản nào dù Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đã nhiều lần nhắc nhở.

Tại phiên tòa, đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng yêu cầu thanh lý hợp đồng và buộc ông T phải trả một lần cho Công ty toàn bộ số tiền nợ 22.183.000 đồng (trong đó gốc 19.239.125 đồng, lãi 2.943.875 đồng) cùng với lãi suất chậm thanh toán phát sinh (tính từ ngày xét xử) ngay sau khi bản án quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Còn ông Nguyễn T xác định còn nợ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số tiền trên nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên xin trả dần mỗi tháng 400.000đồng đến 500.000đồng.

[2] Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án cũng như tại phiên tòa ông Nguyễn T xác định hiện nay ông T còn nợ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 22.183.000 đồng, (trong đó gốc 19.239.125 đồng, lãi 2.943.875 đồng). Nên yêu cầu khởi kiện đòi tiền cho vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đối với ông T là có căn cứ, phù hợp Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2005, khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng. Vì quá trình vay tiền ông T đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, do đó Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, buộc ông T phải trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 22.183.000 đồng (hai mươi hai triệu một trăm tám mươi ba nghìn đồng).

[3] Án phí Dân sự sơ thẩm:

+ Ông Nguyễn T phải chịu là 1.109.150đồng (một triệu một trăm lẽ chín nghìn một trăm năm mươi đồng).

+ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng không phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm nên được hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí 554.575 đồng theo Biên lai thu số 0000616 ngày 19.10.2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2005;

- Khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng;

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30.12.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chấp nhận đơn khởi kiện Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đối với ông Nguyễn T về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

1. Buộc ông Nguyễn T phải trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 22.183.000 đồng (hai mươi hai triệu một trăm tám mươi ba nghìn đồng), (trong đó gốc 19.239.125 đồng, lãi 2.943.875 đồng).

2. Án phí Dân sự sơ thẩm:

+ Ông Nguyễn T phải chịu 1.109.150đồng (một triệu một trăm lẽ chín nghìn một trăm năm mươi đồng).

+ Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng không phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm nên được hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí 554.575 đồng (năm trăm năm mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi lăm đồng) theo Biên lai thu số 0000616 ngày 19.10.2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà người phải thi hành án không thi hành thì phải chịu lãi đối với số tiền trên số tiền gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất trong hợp đồng tín dụng mà các bên đã ký kết cho đến khi thi hành án xong.

Án xử công khai sơ thẩm, các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


94
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2018/DS-ST ngày 15/01/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:01/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:15/01/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về