Trang: 1 2 3 4
 1. Dự thảo Pháp lệnh Chi phí tố tụng
 2. Ordinance No. 04/2023/UBTVQH15 dated February 28, 2023 on penalties for administrative violations against regulations on state audit
 3. Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023
 4. Ordinance No. 03/2022/UBTVQH15 dated December 13, 2022 on procedures for consideration and decision on imposition of administrative penalties at the People’s Courts
 5. Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân 2022
 6. Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022
 7. Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 8. Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020
 9. Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Toà án do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
 10. Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
 11. Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
 12. Ordinance No. 11/2016/UBTVQH13 dated 08th March 2016, Market Surveillance
 13. Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016
 14. Dự thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
 15. Ordinance No. 10/2014/UBTVQH13 dated December 23, 2014, environmental police forces
 16. Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014
 17. Ordinance No. 09/2014/UBTVQH13 dated January 20, 2014, on the order of, and procedures for, considering and deciding on the application of administrative-handling measures at People’s Courts
 18. Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 19. Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
 20. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013
 21. Ordinance No. 06/2013/UBTVQH13 of March 18, 2013, amending and supplementing a number of articles of the ordinance on foreign exchange control
 22. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013
 23. Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 24. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 25. Ordinance No. 03/2012/UBTVQH13 of April 16, 2012, on legitimate typification of legal norms system
 26. Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 2012
 27. Ordinance No. 02/2012/UBTVQH of March 28, 2012, on assessment and valuation expenses and expenses for witness and interpreter in legal procedures
 28. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 29. Ordinance No. 01/2012/UBTVQH13 of March 22, 2012, on the consolidation of legal document
 30. Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 31. Ordinance No. 16/2011/UBTVQH12 of June 30, 2011, on management and use of weapons, explosives and supporting tools
 32. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 33. Ordinance No. 15/2011/UBTVQH12 of February 19, 2011, amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Procurators of the People's Procuracies
 34. Ordinance No. 14/2011/UBTVQH12 of February 19, 2011, amending and supplementing a number of articles of the ordinance on Judges and Jurors of the People's Courts
 35. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 36. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 37. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 38. Ordinance No. 10/2009/UBTVQH12 of February 27, 2009, on court costs and fees
 39. Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án năm 2009
 40. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2009
 41. Ordinance No. 08/2008/UBTVQH12 of November 22, 2008, amending article 10 of the population Ordinance
 42. Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008
 43. Ordinance No. 07/2008/PL-UBTVQH12 of November 22, 2008, amending and supplementing article 6 of the Ordinance on Royalties.
 44. Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008
 45. Ordinance No. 06/2008/PL-UBTVQH12 of November 21, 2008, on Commune Police
 46. Pháp lệnh công an xã năm 2008
 47. Ordinance No. 05/2008/UBTVQH12 of August 27, 2008, on procedures for the arrest of seagoing ships.
 48. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008
 49. Ordinance No. 04/2008/PL-UBTVQH12 of April 02, 2008 amending and supplementing a number of articles of The Ordinance on handling of administrative violations
 50. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008
 51. Ordinance No. 03/2008/UBTVQH12 of January 01, 2008, on the Vietnam Coast Guard.
 52. Ordinance No. 02/2008/UBTVQH12 of January 26, 2008, on defense industry.
 53. Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng năm 2008
 54. Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam năm 2008
 55. Ordinance No. 01/2007/UBTVQH12 of October 19, 2007, amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on enforcement of imprisonment sentences
 56. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 2007
 57. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2007
 58. Ordinance No. 34/2007/PL-UBTVQH11 of April 20, 2007, on exercise of democracy in communes, wards and townships.
 59. Ordinance No. 33/2007/PL-UBTVQH11 of April 20, 2007, on conclusion and implementation of international agreements.
 60. Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Uỷ ban thường vụ quốc hội năm 2007
 61. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 62. Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007
 63. Ordinance No. 31/2007/PL-UBTVQH of March 08, 2007, of the National Assembly standing committee on amending a number of articles of the Ordinance on Handling of Administrative Violations
 64. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007
 65. Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006
 66. Ordinance No. 29/2006/PL-UBTVQH11 of April 05, 2006 amending and supplementing a number of articles of the ordinance on procedures for the settlement of administrative cases
 67. Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006
 68. Ordinance No. 28/2005/PL-UBTVQH11 of December 13th, 2005, on foreign exchange control.
 69. Pháp lệnh ngoại hối năm 2005
 70. Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005
 71. Ordinance No. 26/2005/PL-UBTVQH11 dated June 29, 2005 on preferential treatment given to people with meritorious services to the revolution of standing committee of National assembly No. 26/2005/PL-UBTVQH11
 72. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005
 73. Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005
 74. Ordinance No.24/2004/PL-UBTVQH11 of September 29, 2004 judicial expertise
 75. Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004
 76. Ordinance No. 23/2004/PL-UBTVQH11 of August 20, 2004 on organization of criminal investigations
 77. Ordinance No.22/2004/PL-UBTVQH11 of August 20, 2004 on anti-subsidy for imports into Vietnam
 78. Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004
 79. Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004
 80. Ordinance No.21/2004/PL-UBTVQH11 of June 29, 2004 on beliefs and religions
 81. Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004
 82. Ordinance No.20/2004/PL-UBTVQH11 of April 29, 2004 on anti-dumping of imports into Vietnam
 83. Ordinance No.19/2004/PL-UBTVQH11 of April 29, 2004 on militia and self-defense force
 84. Ordinance No. 18/2004/PL-UBTVQH11 of April 29, 2004 on veterinary medicine
 85. Ordinance No. 17/2004/PL-UBTVQH11 of April 29, 2004 on national reserves
 86. Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004
 87. Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004
 88. Pháp lệnh Thú y năm 2004
 89. Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia năm 2004
 90. Ordinance No.16/2004/PL-UBTVQH11 of March 24, 2004 on livestock breeds
 91. Ordinance No. 15/2004/PL-UBTVQH of March 24, 2004 on plant varieties
 92. Ordinance No. 14/2004/PL-UBTVQH11 of March 24th, 2004, amending and supplementing a number of articles of the ordinance on income tax on high-income earners
 93. Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004
 94. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2004
 95. Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004
 96. Ordinance No.13/2004/PL-UBTVQH11 of January 14th, 2004 on execution of civil judgments
 97. Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004
 98. Ordinance No. 12/2003/PL-UBTVQH11 of July 26, 2003, on food hygiene and safety
 99. Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003
 100. Ordinance No. 11/2003/PL-UBTVQH11 of April 29, 2003, amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Officials and Public Employees