Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2007/UBTVQH12 Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 19/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 01/2007/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

 

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Bộ luật hình sự số 32/1999/QH10;
Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2007/QH12 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007;
Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh thi hành án phạt tù:

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1.

Thi hành án phạt tù là buộc người bị kết án tù có thời hạn, tù chung thân chấp hành hình phạt tại trại giam nhằm giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới.”

2. Bổ sung Điều 1a như sau:

“Điều 1a.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ yêu cầu quản lý đối với việc giam giữ người bị tạm giam, tạm giữ để quyết định người bị kết án tù có thời hạn từ 5 năm trở xuống chấp hành hình phạt tù tại trại tạm giam. Số lượng người chấp hành hình phạt tù tại trại tạm giam được tính theo tỷ lệ trên tổng số người bị tạm giam, tạm giữ nhưng tối đa không vượt quá mười lăm phần trăm.

Người chấp hành hình phạt tù tại trại tạm giam có nghĩa vụ và quyền lợi như người chấp hành hình phạt tù tại trại giam.

Giám thị trại tạm giam chịu trách nhiệm về việc quản lý, giam giữ, giáo dục người chấp hành hình phạt tù tại trại tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù.”

3. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10.

Trại giam là nơi chấp hành hình phạt của người bị kết án tù. Tổ chức bộ máy quản lý của trại giam gồm có Giám thị, Phó giám thị, quản giáo, chuyên viên, nhân viên, kỹ thuật viên và sĩ quan, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang bảo vệ.

Giám thị trại giam chỉ huy cán bộ, chiến sỹ và chịu trách nhiệm về việc quản lý, giam giữ, giáo dục người chấp hành hình phạt tù ở trại giam theo quy định của pháp luật.”

4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11.

1. Căn cứ tính chất tội phạm, mức án của người chấp hành hình phạt tù, trại giam tổ chức giam giữ như sau:

a) Khu giam giữ đối với người bị kết án tù trên 15 năm, tù chung thân, người bị kết án tù thuộc loại tái phạm nguy hiểm;

b) Khu giam giữ đối với người bị kết án tù từ 15 năm trở xuống.

2. Người chấp hành hình phạt tù là nữ, người chưa thành niên được giam giữ riêng.”

5. Bãi bỏ Điều 12 và Điều 13.

6. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15.

1. Khi đưa người bị kết án tù vào trại giam để chấp hành hình phạt phải có đủ các giấy tờ sau đây:

a) Bản sao bản án đã có hiệu lực pháp luật; trường hợp xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì có bản án sơ thẩm kèm theo;

b) Quyết định thi hành án;

c) Danh bản xác định căn cước của người bị kết án tù;

d) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh quốc tịch đối với người bị kết án tù là người nước ngoài;

đ) Quyết định của cơ quan quản lý trại giam đưa người bị kết án tù vào trại giam.

2. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày tiếp nhận người bị kết án tù vào trại giam, Giám thị trại giam phải thông báo bằng văn bản cho Toà án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan quản lý trại giam và thân nhân người bị kết án. Trường hợp người bị kết án tù là người nước ngoài thì Giám thị trại giam phải gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan đại diện của nước mà người bị kết án mang quốc tịch.”

7. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 17.

1. Việc hoãn chấp hành hình phạt tù phải theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật hình sự và Điều 261 của Bộ luật tố tụng hình sự. Chánh án Toà án đã cho hoãn chấp hành hình phạt tù phải ra quyết định thi hành án để khi hết thời hạn được hoãn, người bị kết án tù phải vào ngay trại giam để chấp hành hình phạt tù.

Việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải theo quy định tại các điều 58, 59 và 76  của Bộ luật hình sự, Điều 268 và Điều 269 của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Việc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù phải theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật hình sự và Điều 262 của Bộ luật tố tụng hình sự. Chánh án Toà án đã cho tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù phải ra quyết định thi hành án đối với phần hình phạt còn lại để khi hết thời hạn, người được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt phải vào ngay trại giam để tiếp tục chấp hành hình phạt tù.”

8. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 18.

1. Khi người bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt thì đúng ngày đó, Giám thị trại giam phải trả tự do cho họ, cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù và giới thiệu họ về Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc; đồng thời phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý trại giam và thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự nơi người đó cư trú hoặc làm việc trong trường hợp người đó phải chấp hành hình phạt tiền, nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định của Tòa án về hình sự.

2. Người nước ngoài đã chấp hành xong hình phạt tù được lưu trú tại cơ sở lưu trú do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý trong thời gian làm thủ tục xuất cảnh.”

9. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 20.

1. Người chấp hành hình phạt tù được Nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn ăn. Căn cứ yêu cầu bảo đảm sức khỏe của người chấp hành hình phạt tù trong quá trình giam giữ, lao động, học tập tại trại giam, Chính phủ quy định cụ thể định mức ăn hàng tháng phù hợp với điều kiện kinh tế, ngân sách và biến động của giá cả thị trường.

2. Người chấp hành hình phạt tù được ở theo buồng giam tập thể; chỗ nằm tối thiểu của mỗi người là 2 (m2).”

10. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 21.

1. Định kỳ, người chấp hành hình phạt tù được Nhà nước cấp phát quần, áo, chăn, chiếu, màn, các đồ dùng thiết yếu khác và quần, áo, phương tiện bảo hộ lao động căn cứ vào giới tính, điều kiện khí hậu và tính chất công việc mà họ phải làm. Chế độ cấp phát và mẫu quần, áo do Chính phủ quy định.

2. Người đã chấp hành xong hình phạt tù được trả lại đầy đủ tiền và tài sản khác mà họ ký gửi ở trại giam; được cấp tiền tàu xe, tiền ăn trên đường về nơi cư trú hoặc nơi làm việc.”

11. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 22.

1. Ngoài thời gian học tập, học nghề, người chấp hành hình phạt tù phải lao động và được nghỉ các ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật theo quy định của pháp luật. Mọi khoản thu, chi từ hoạt động lao động, dạy nghề của người chấp hành hình phạt tù phải được thể hiện qua hệ thống tài vụ - kế toán của trại giam theo chế độ kế toán, thống kê hiện hành của Nhà nước.

2. Kết quả lao động của người chấp hành hình phạt tù sau khi trừ chi phí hợp lý được sử dụng như sau:

a) Chi bổ sung mức ăn cho người chấp hành hình phạt tù;

b) Bổ sung vào Quỹ phúc lợi của trại giam;

c) Thưởng cho người chấp hành hình phạt tù có kết quả lao động vượt chỉ tiêu kế hoạch, tăng năng suất lao động;

d) Đầu tư trở lại cho trại giam, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, công cụ lao động và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức lao động, dạy nghề cho người chấp hành hình phạt tù.” 

12. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25.

Trong thời gian chấp hành hình phạt tù, người bị kết án được gửi, nhận thư, bưu kiện, bưu phẩm, gặp thân nhân, liên lạc bằng điện thoại với thân nhân và nhận quà theo quy định của Chính phủ.”

13. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 27.

1. Người chấp hành hình phạt tù được hưởng chế độ phòng, chống dịch bệnh, khám và chữa bệnh ở bệnh xá của trại giam. Trường hợp mắc bệnh nặng phải điều trị tại cơ sở chữa bệnh khác của Nhà nước thì Giám thị trại giam thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị.

Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng người đang chấp hành hình phạt tù mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc mất khả năng điều khiển hành vi của mình thì theo đề nghị của Giám thị trại giam, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Toà án quân sự quân khu nơi người bị kết án chấp hành hình phạt tù phải trưng cầu giám định pháp y.

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh án Toà án quân sự quân khu nơi người bị kết án chấp hành hình phạt có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở chuyên khoa y tế để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt, nếu không có lý do để miễn chấp hành hình phạt.

2. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính tổ chức việc phòng, chống dịch bệnh, khám và chữa bệnh cho người đang chấp hành hình phạt tù; tổ chức các cơ sở chuyên khoa y tế để bắt buộc chữa bệnh đối với người đang chấp hành hình phạt tù mắc bệnh tâm thần.

Kinh phí để phòng, chống dịch bệnh, khám và chữa bệnh cho người đang chấp hành hình phạt tù do ngân sách nhà nước cấp.”

14. Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 28.

1. Khi người đang chấp hành hình phạt tù chết trong trại giam, Giám thị trại giam có trách nhiệm báo ngay cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan y tế cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát quân sự quân khu và bệnh viện quân khu nơi có trại giam đến xác định nguyên nhân chết và lập biên bản, có chứng kiến của đại diện những người đang chấp hành hình phạt tù và làm thủ tục khai tử với chính quyền địa phương. Trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù chết khi đang điều trị tại các cơ sở chữa bệnh của Nhà nước thì cơ sở chữa bệnh có trách nhiệm thông báo và gửi giấy chứng tử cho trại giam.

Ngay sau khi người đang chấp hành hình phạt tù chết, Giám thị trại giam có trách nhiệm thông báo cho thân nhân người chết trước khi làm thủ tục an táng, sau đó thông báo bằng văn bản cho Toà án đã ra quyết định thi hành án. Trường hợp người nước ngoài đang chấp hành hình phạt tù chết thì Giám thị trại giam phải gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan đại diện của nước mà người đó mang quốc tịch.

Sau 24 giờ, kể từ khi thông báo cho thân nhân người chết và các cơ quan nói trên, Giám thị trại giam có trách nhiệm tổ chức an táng và tùy theo điều kiện địa lý, phong tục, tập quán để quyết định hỏa táng hay địa táng. Kinh phí an táng người đang chấp hành hình phạt tù chết do ngân sách nhà nước cấp. 

2. Trong trường hợp thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người chết có đơn đề nghị được nhận thi thể để tự an táng thì Giám thị trại giam có thể xem xét, quyết định cho nhận thi thể, trừ trường hợp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. 

3. Người đang chấp hành hình phạt tù chết hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thì được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của Chính phủ.”

Điều 2.

Sửa đổi, bổ sung từ ngữ của Pháp lệnh thi hành án phạt tù như sau:

1. Cụm từ “Bộ Nội vụ” tại các điều 5, 9 và 23 được thay bằng cụm từ “Bộ Công an”.

2. Cụm từ “đã ký kết hoặc tham gia” tại Điều 36 được thay bằng cụm từ “là thành viên”.

3. Bỏ cụm từ “Nhà nước” tại Điều 36.

Điều 3.

1. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

2. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 01/2007/UBTVQH12

Hanoi, October 19, 2007

 

ORDINANCE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE ORDINANCE ON ENFORCEMENT OF IMPRISONMENT SENTENCES

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10;
Pursuant to Penal Code No. 32/1999/QH10;
Pursuant to Criminal Procedure Code No. 19/2003/QH11;
Pursuant to Resolution No. 04/2007/QH12 adjusting the 2007 law- and ordinance-making program;
The National Assembly Standing Committee hereby promulgates the Ordinance Amending and Supplementing a Number of Articles of the Ordinance on Enforcement of Imprisonment Sentences.

Article 1. To amend and supplement the Ordinance on Enforcement of Imprisonment Sentences:

1. Article 1 is amended and supplemented as follows:

Article 1.

Enforcement of imprisonment sentences means forcing persons who are sentenced to termed imprisonment or life imprisonment to serve their penalties at prison in order to rehabilitate them into persons useful to society and having the sense of observing laws and rules of the socialist life and prevent them from committing new crimes.

2. To add Article 1a as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Minister of Public Security and the Minister of Defense shall base themselves on management requirements regarding the detention of persons held in detention or custody to decide to permit persons sentenced to a termed imprisonment of five years or less to serve their imprisonment penalties at detention camps. The number of persons serving imprisonment penalties at a detention camp must not exceed fifteen per cent of the total number of persons held in detention or custody at that camp.

Persons serving imprisonment penalties at detention camps have obligations and interests like those who serve imprisonment penalties at prisons.

Superintendents of detention camps shall take responsibility for the management, incarceration and rehabilitation of persons serving imprisonment penalties at detention camps in accordance with legal provisions on enforcement of imprisonment sentences.

3. Article 10 is amended and supplemented as follows:

Article 10.

Prison means a place where persons who are sentenced to imprisonment serve their penalties. The management apparatus at a prison is composed of a superintendent, deputy superintendent, wardens, specialists, employees, technicians and officers and soldiers of the security armed force.

Prison superintendents are commanders of cadres and soldiers and take responsibility for the management, incarceration and rehabilitation of persons serving imprisonment penalties at their prisons in accordance with law.

4. Article 11 is amended and supplemented as follows:

Article 11.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Incarceration area for persons sentenced to imprisonment of 15 years or more or life imprisonment and persons sentenced to imprisonment for dangerous recidivism:

b/ Incarceration area for persons sentenced to imprisonment of up to 15 years.

2. Female and juvenile persons serving imprisonment sentences are incarcerated separately.

5. To annul Article 12 and Article 13.

6. Article 15 is amended and supplemented as follows:

Article 15.

1. When consigning a person sentenced to imprisonment to prison for serving his/her penalty, the following papers are required:

a/ A copy of the legally valid judgment; in case of appellate, cassation or reopening trial, the first-instance judgment is also required;

b/ The decision on judgment enforcement;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ A copy of the passport or other papers proving his/her nationality, if the person sentenced to imprisonment is a foreigner;

e/ The decision of the prison management agency on the consignment of the person sentenced to imprisonment to prison.

2. Within seven days after admitting a person sentenced to imprisonment to the prison, the superintendent of the prison shall notify the admission in writing to the court which has issued die judgment enforcement decision, the prison management agency and relatives of the convict. If the person sentenced to imprisonment is a foreigner, the superintendent of the prison shall send a written notice to the .Vietnamese Foreign Affairs Ministrys consulate for the Tatter to notify the admission to the representative mission of the country of which the convict is a citizen;

7. Article 17 is amended and supplemented as follows:

Article 17.

1. Postponement of the serving of imprisonment penalty must comply with Article 61 of the Penal Code and Article 261 of the Criminal Procedure Code. The President of the court which has permitted the postponement of the serving of imprisonment penalty -shall issue a judgment enforcement decision so that upon the expiration of the duration of postponement of the serving of imprisonment penalty, the convict shall immediately go to prison to serve the imprisonment penalty.

Reduction of the duxation of serving imprisonment penalty must comply with Articles 58, 59 and 76 of the Penal Code and Articles 268 and 269 of the Criminal Procedure Code.

2. Suspension of the serving of imprisonment penalty must comply wi th Article 62 of the Penal Code and Article 262 of the Criminal Procedure Code. The President of the court which has permitted the suspension of the serving of imprisonment penal ty shall issue a judgment enforcement decision with regard to the remaining part of the penalty so that upon the expiration of the duration of suspension of the serving of imprisonment penalty, the convict shall immediately go to prison to serve the remaining imprisonment penalty.

8. Article 18 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. On the very day when a person sentenced to imprisonment completes his/her penalty serving, the superintendent of the prison shall release him/her. Grant him/her a certificate of imprisonment penalty completion and introduce him/her to the Peoples Committee of the commune, ward or township where he/she resides or the organization or agency where he/ she works and, at the same time, report the case in writing to the prison management agency and notify it to the court which has issued the judgment enforcement decision and the civil judgment enforcement agency of the locality where such person resides or works, in case such person is also subject to a fine or civil obligations as specified in the criminal judgment or decision of the court.

2. Foreigners who have completed their imprisonment penalties may stay at accommodation establishments managed by the Ministry of Public Security or the Ministry of Defense during the period of carrying out exit procedures.

9. Article 20 is amended and supplemented as follows:

Article 20.

1. Persons serving imprisonment penalties have their food rations ensured by the State. Based on the health requirements of persons serving imprisonment penalties in the course of incarceration, working and study at prison, the Government shall specify monthly food rations suitable to economic and budgetary conditions and market price fluctuations.

2. Persons seiving imprisonment penalties live in shared cells. The minimum area per person is 2 m2.

10. Article 21 is amended and supplemented as follows:

Article 21.

1. Periodically, persons serving imprisonment penalties are provided by the State with clothes, blankets, sedge mats, mosquito-nets, other essentials and labor protection clothes and equipment suitable to their gender, climate conditions and the characteristics of their jobs. The provision and forms of clothes are specified by the Government.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11. Article 22 is amended and supplemented as follows:

Article 22.

1. Apart from the time for study and job training, persons serving imprisonment penalties shall work, except for holidays, traditional new-year days, Saturdays and Sundays as prescribed by law. All revenues and expenditures related to labor and job-training activities of persons serving imprisonment penalties must be reflected in the prisons financial-accounting system in accordance with the States current accounting and statistic regulations.

2. After covering all reasonable expenses, working results of persons serving imprisonment penalties shall be used for:

a/ Increasing their food rations;

b/ Adding to the welfare fund of their prisons;

c/ Rewarding persons serving imprisonment penalties who have worked with results exceeding planned targets or with increased productivity;

d/ Making re-investment in their prisons, such as procuring working equipment and tools and building material facilities for their working and job-training activities.

12. Article 25 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.While serving their imprisonment penalties at prison, convicts may send and receive fetters, postal parcels and matters, meet and telephone their relatives and receive gifts in accordance with the Governments regulations.

13. Article 27 is amended and supplemented as follows:

Article 27.

1. Persons serving imprisonment penalties are entitled to the regime of epidemic prevention and control and medical examination and treatment at dispensaries in prisons. In case a person serving imprisonment penalty suffers from a serious ailment and needs treatment at another medical treatment establishment of the State, the prison superintendent shall notify his/her relative or lawful representative thereof for taking part in his/her care and treatment.

When there are grounds to believe that a person serving imprisonment penalty suffers from a mental disease or another disease which has deprived him/her of the capacity to cognize or control his/her acts, at the request of the prison superintendent, the president of the provincial-level peoples court or the president of the military zone-level court in the locality where that person is serving his/her imprisonment penalty shall solicit forensic examination.

Basing himself/herself on the conclusion of the forensic examination council, the president of the provincial-level peoples court or the president of the military zone-level military court in the locality where the convict is serving his/her imprisonment penalty may decide to send the convict to a specialized medical establishment for compulsory medical treatment. After recovery, such person shall continue serving his/her penalty if he/she has no reason for exemption from serving his/her penalty.

2. The Ministry of Health shall coordinate with the Ministry of Public Security, the Ministry of Defense and the Ministry of Finance in organizing epidemic prevention and control and medical examination and treatment for persons serving imprisonment penalties; and organizing specialized medical establishments to provide compulsory medical treatment for persons serving imprisonment penalties who suffer from mental diseases.

Funds for epidemic prevention and control and medical examination and treatment for persons serving imprisonment penalties are allocated from the state budget.

14. Article 28 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. When a person serving imprisonment penalty dies at the prison, the prison superintendent shall immediately report the death to the district-level investigative agency, peoples procuracy and health agency or the military zone-level investigative agency, military procuracy and hospital in the locality where the prison is based and request them to identify the reason for the death and make a minutes in the witness of representatives of persons serving imprisonment penalties, and carry out death registration procedures with the local administration. In case a person serving imprisonment penalty dies while receiving medical treatment at a state-run medical treatment establishment, that establishment shall notify the death and send the death certificate to the prison.

Upon the death of a person serving imprisonment penalty, the prison superintendent shall notify the death to his/her relatives before carrying out burial procedures, then notify the death in writing to the court which has issued the judgment enforcement decision. When a foreigner who is serving his/her imprisonment penalty dies, the prison superintendent shall notify the death in writing to the Vietnamese Foreign Affairs Ministrys consulate for the latter to notify the death to the representative mission of the country of which such person bears the nationality.

Twenty-four hours after notifying relatives of the dead person and the above agencies, the prison superintendent shall organize the burial or cremation, depending on the local geological conditions, practices and customs. Burial and cremation funds are allocated from the state budget.

2. In case relatives or lawful representatives of dead persons file written requests for receipt of their bodies for burial, the prison superintendent may consider and decide to allow them to receive the bodies, unless such receipt may affect security, order or environmental sanitation,

3. Persons serving imprisonment penalties who die or suffer from injuries due to labor accidents are entitled to allowances under the Governments regulations.

Article 2. To amend and supplement some terms used in the Ordinance on the Enforcement of Imprisonment Sentences as follows:

1. The phrase Ministry of the Interior in Articles 5,9 and 23 is replaced by the phrase Ministry of Public Security.

2. The phrase has signed or acceded to in Article 36 is replaced with the phrase is a contracting party.

3. To abolish the word the State in Article 36.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. This Ordinance takes effect on January 1, 2008.

2. The Government, the Supreme Peoples Procuracy and the Supreme Peoples Court shall, within the ambit of their tasks and powers, detail and guide the implementation of this Ordinance.

 

 

ON BEHALF OF THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE
CHAIRMAN
Nguyen Phu Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Ordinance No. 01/2007/UBTVQH12 of October 19, 2007, amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on enforcement of imprisonment sentences

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!