Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1. Thông báo 47/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi về Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại trị giá 1.204.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ) để đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản” giữa Việt Nam và Nhật Bản
 2. Thông báo 48/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về các nguyên tắc hoạt động của Trung tâm đào tạo Việt Nam - Xinh-ga-po giữa Việt Nam và Xinh-ga-po
 3. Thông báo 46/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi về Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại trị giá 745.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật Bản
 4. Thông báo 45/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi cung cấp khoản viện trợ 1. 882.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án “Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh” giữa Việt Nam - Nhật Bản
 5. Thông báo 50/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)
 6. Thông báo 04/2018/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác phát triển trong Chương trình hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017-2020
 7. Thông báo 03/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về "Dự án xây dựng nhà Quốc hội Lào" giữa Việt Nam - Lào
 8. Thông báo 01/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác Kỹ thuật năm 2016 giữa Việt Nam - Đức
 9. Thông báo 52/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Li-bê-ri-a
 10. Thông báo 55/2017/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Ba Lan
 11. Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và E-xtô-ni-a
 12. Thông báo 54/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định khung giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc cho các khoản tín dụng từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) giai đoạn 2016-2020
 13. Thông báo 33/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định và Nghị định thư của Hiệp định về Tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Lát-vi-a
 14. Thông báo 49/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Bộ Ngoại giao ban hành
 15. Thông báo 44/2017/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút
 16. Thông báo 38/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định "Chương trình hợp tác tài chính V" giữa Việt Nam - Tây Ban Nha (FCV-V)
 17. Thông báo 28/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Việt Nam - Trung Hoa
 18. Thông báo 25/2017/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Lào do Bộ ngoại giao ban hành
 19. Thông báo 26/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào năm 2009
 20. Thông báo 21/2017/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam - Bờ Biển Ngà
 21. Thông báo 12/2017/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2016, 2017 giữa Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao ban hành
 22. Thông báo 03/2017/TB-LPQT hiệu lực Công hàm trao đổi liên quan đến hợp tác viện trợ không hoàn lại cung cấp trang thiết bị góp phần tăng cường năng lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy giữa Việt Nam - Nhật Bản
 23. Thông báo 02/2017/TB-LPQT năm 2017 hiệu lực Công hàm trao đổi về khoản ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 tài khóa 2016 giữa Việt Nam và Nhật Bản
 24. Thông báo 30/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về thiết lập chương trình khung cho hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 25. Thông báo 42/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa Việt Nam - Ấn Độ
 26. Thông báo 69/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, Lào đến năm 2020
 27. Thông báo 68/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định cụ thể giữa Việt Nam - Bỉ cho Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tỉnh Kon Tum"
 28. Thông báo 67/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định cụ thể giữa Việt Nam - Bỉ cho Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Nghệ An"
 29. Thông báo 66/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định cụ thể giữa Việt Nam - Bỉ cho Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh"
 30. Thông báo 27/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thanh niên và thể thao giữa Việt Nam - Séc do Bộ Ngoại giao ban hành
 31. Thông báo 65/2016/TB-LPQT hiệu lực Văn bản sửa đổi, bổ sung số 1 Thỏa thuận tài trợ giữa Việt Nam - Ai len cho việc thực hiện chương trình 135 năm 2016
 32. Thông báo 63/2016/TB-LPQT hiệu lực Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 33. Thông báo 35/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Chi-lê
 34. Thông báo 42/2018/TB-LPQT về hiệu lực Bản ghi nhớ cho Dự án "Tăng cường hệ thống dự báo và cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn 2" giữa Việt Nam và I-ta-li-a
 35. Thông báo 36/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và I-ran
 36. Thông báo 54/2016/TB-LPQT hiệu lực của Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2013-2016
 37. Thông báo 53/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về bất động sản cơ quan đại diện ngoại giao hai nước giữa Việt Nam và Bun-ga-ri
 38. Thông báo 64/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác kỹ thuật 2014/2015 giữa Việt Nam - Đức
 39. Thông báo 19/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 40. Thông báo 71/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định gia hạn và bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 41. Thông báo 60/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam - Trung Hoa năm 2016
 42. Thông báo 59/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định khung giữa về bổ sung khoản tín dụng ưu đãi cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông Chính phủ Việt Nam - Trung Hoa năm 2016
 43. Thông báo 41/2018/TB-LPQT về hiệu lực Thỏa thuận khung về hợp tác khai thác và sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình giữa Việt Nam - Ấn Độ
 44. Thông báo 10/2017/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam - Ấn Độ
 45. Thông báo 05/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Pa-na-ma
 46. Thông báo 58/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cho Dự án “VIE/032 - Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính”giữa Việt Nam và Lúc-xăm-bua năm 2016
 47. Thông báo 73/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Man-ta
 48. Thông báo 42/2016/TB-LPQT hiệu lực của Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Li-bê-ri-a
 49. Thông báo 45/2016/TB-LPQT hiệu lực của Công thư trao đổi về Trung Quốc bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ để sử dụng cho Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung giữa Việt Nam - Trung Hoa
 50. Thông báo 37/2016/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về Dự án "Thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi, giai đoạn 2 tại Việt Nam" (RIICE-VN) giữa Việt Nam - Thụy Sỹ
 51. Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
 52. Thông báo 22/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và U-ru-goay
 53. Thông báo 44/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
 54. Thông báo 56/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút năm 2016
 55. Thông báo 57/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam - Nga năm 2016
 56. Thông báo 31/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 57. Thông báo 38/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thiết lập chương trình khung về hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 58. Thông báo 40/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác song phương giữa Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2020
 59. Thông báo 28/2016/TB-LPQT hiệu lực của Biên bản kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Việt Nam - Lào
 60. Thông báo 05/2016/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận bổ sung giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a, 2016-2020
 61. Thông báo hiệu lực 04/2016/TB-LPQT của Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2016-2020
 62. Thông báo 16/2016/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Nhật Bản đối với Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản
 63. Thông báo 24/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam - Đức
 64. Thông báo 48/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cho phép thành viên gia đình thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Đức
 65. Thông báo hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định liên quan giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Trung Hoa
 66. Thông báo 34/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Phần Lan
 67. Thông báo hiệu lực 09/2016/TB-LPQT Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Phi-líp-pin
 68. Thông báo hiệu lực 03/2016/TB-LPQT của Nghị định thư sửa đổi Bản thỏa thuận năm 2010 giữa Việt Nam và Phi-líp-pin về việc Việt Nam cung cấp gạo cho Phi-líp-pin
 69. Thông báo 43/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-a
 70. Thông báo 08/2016/TB-LPQT hiệu lực của Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2015-2016
 71. Thông báo 62/2015/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác về hàng không dân dụng giữa Việt Nam và Ma-lai-xia
 72. Thông báo 35/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thành lập trung tâm văn hóa nước này tại nước kia giữa Việt Nam - Trung Hoa
 73. Thông báo 60/2015/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Man-ta
 74. Thông báo 58/2015/TB-LPQT hiệu lực về Khung chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế giai đoạn 2016-2021
 75. Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)- Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement
 76. Thông báo 36/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Việt Nam và Cu-ba
 77. Thông báo 34/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam - Tây Ban Nha
 78. Thông báo 50/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2015, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Việt Nam - Lào
 79. Thông báo 51/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Việt Nam - Síp
 80. Thông báo 01/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về thành lập Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và Pê-ru
 81. Thông báo 43/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và I-xra-en
 82. Thông báo 53/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư về dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng - sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua
 83. Thông báo 40/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a đối với tuyển chọn và sử dụng lao động
 84. Thông báo 40/2015/TB-LPQT hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động do Bộ Ngoại giao ban hành
 85. Thông báo hiệu lực của Tuyên bố chung về khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
 86. Thông báo 37/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Áo
 87. Thông báo 37/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Áo
 88. Thông báo 61/2015/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam - Lào
 89. Thông báo 50/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Bun-ga-ri
 90. Thông báo 76/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam - Bồ Đào Nha
 91. Thông báo hiệu lực của Bản ghi nhớ về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (Chương trình Newton Việt Nam) giữa Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
 92. Thông báo 50/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên Liên minh
 93. Free Trade Agreement between The Socialist Republic of Viet Nam, of the one part, and the Eurasian Economic Union and its member states, of the other part
 94. Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các quốc gia thành viên
 95. Thông báo 30/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp (NATIXIS)
 96. Thông báo hiệu lực của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 25 tháng 9 năm 2013 cho dự án "Trang thiết bị bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ" giữa Việt nam - Pháp (NATIXIS)
 97. Thông báo 39/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hải quan giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian
 98. Hiệp định thương mại tư do giữa Việt Nam - Hàn Quốc
 99. Thông báo 48/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay cho Việt Nam tài khóa 2014 với 15 tỷ Yên
 100. Thông báo 46/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay cho Việt Nam tài khóa 2014 cho 06 chương trình/ dự án với tổng giá trị 97.414 tỷ Yên