Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1. Thông báo 11/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure) do Bộ Ngoại giao ban hành
 2. Thông báo 07/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác tài chính 2016 giữa Việt Nam - Đức
 3. Thông báo 15/2021/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam - Thái Lan
 4. Thông báo 06/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
 5. Thông báo 12/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định viện trợ không hoàn lại (Tài trợ bên ngoài) cho Dự án “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ” giữa Việt Nam với Ngân hàng Phát triển Châu Á
 6. Thông báo 08/2021/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
 7. Thông báo 01/2021/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận giữa Việt Nam - Lào về Quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào
 8. Thông báo 16/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về vấn đề lao động của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại tổ chức quốc tế giữa Việt Nam - Đan Mạch
 9. Thông báo 55/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về Phi dự án “Tiếp nhận, các trang thiết bị phòng, chống khủng bố cho lực lượng Công an Việt Nam do Nhật Bản tài trợ"
 10. Thông báo 60/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực trị giá 774.000.000 JPY
 11. Thông báo 50/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản để phòng chống dịch Covid 19 tại Việt Nam giữa Việt Nam - Nhật Bản
 12. Thông báo 63/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam và Hung-ga-ri về việc thiết lập chương trình khung cho hợp tác tài chính
 13. Thông báo 39/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định viện trợ không hoàn lại (Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tuyến cơ sở) giữa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế/Hiệp hội Phát triển Quốc tế trong vai trò quản lý Quỹ Tín thác Đa phương tài trợ cho Quỹ Tài chính Toàn cầu, Quỹ Tín thác Đa phương để tài trợ các chương trình y tế, và Quỹ Tín thác Đa phương để giải quyết thách thức về bệnh không lây nhiễm ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung (Ngân hàng Thế giới), số viện trợ TFB0264, TFB0276, TFB0266
 14. Thông báo 38/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định vay (Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tuyến cơ sở) giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), số khoản vay 6439-VN
 15. Thông báo 05/2021/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam - Lào
 16. Thông báo 11/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Khoa học Bun-ga-ri giai đoạn 2019-2023
 17. Thông báo 28/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp (bổ sung 20 triệu Euro cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội”)
 18. Thông báo 44/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ không hoàn lại (Quỹ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo Nhật Bản) cho Dự án Kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á, số viện trợ 9199-VIE(EF)
 19. Thông báo 43/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (các Nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Dự án Kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số khoản vay 3761-VIE(COL)
 20. Thông báo 10/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích
 21. Thông báo 09/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam và Mô-dăm-bích
 22. Thông báo 40/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
 23. Thông báo 42/2020/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ (Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực) giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), số tài trợ 6426-VN. 6427-VN. 6428-VN. 6429-VN
 24. Thông báo 55/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ni-giê-ri-a
 25. Thông báo 52/2019/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về phát triển Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý giai đoạn 2019-2023 giữa Việt Nam - Pháp
 26. Thông báo 69/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư phân phối cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Cam-pu-chia
 27. Thông báo 17/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
 28. Thông báo 18/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Final Protocol to the Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
 29. Thông báo 19/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư bổ sung lần thứ 2 Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Second Additional Protocol to the Universal Postal Convention)
 30. Thông báo 31/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt nam và Bốt-xoa-na
 31. Thông báo 49/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út
 32. Thông báo 15/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số khoản vay 3758-VN(COL)
 33. Thông báo 16/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ (Các nghiệp vụ đặc biệt) cho Chương trình Đầu tư Phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số viện trợ 0636-VIE (SF)
 34. Thông báo 35/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Hiệp định về hợp tác khoa học, công nghệ và môi trường giữa Việt Nam - Thái Lan
 35. Thông báo 33/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Ấn Độ
 36. Thông báo 45/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký giữa Việt Nam và Lát-vi-a
 37. Thông báo 14/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam - Mông Cổ
 38. Thông báo 47/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam - Nhật Bản
 39. Thông báo 26/2019/TB-LPQT hiệu lực Công hàm trao đổi về cung cấp khoản viện trợ 745 triệu Yên Nhật cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật Bản
 40. Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Viet Nam and European Union
 41. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)
 42. Thông báo 64/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định giữa Việt Nam và Pa-na-ma về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
 43. Thông báo 27/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính và Tài chính toàn diện, tiểu chương trình 1 giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á [3743-VIE (COL)]
 44. Thông báo 16/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam - Nepal
 45. Thông báo 18/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 46. Thông báo 56/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cho phép thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Hà Lan
 47. Thông báo 04/2021/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Tây Ban Nha
 48. Thông báo 30/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đồng sản xuất chương trình truyền hình giữa Chính phủ Việt Nam - Đại hàn Dân quốc
 49. Thông báo 24/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
 50. Thông báo 08/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 51. Thông báo 07/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định về vận tải thủy giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 52. Thông báo 06/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 53. Thông báo 23/2019/TB-LPQT hiệu lực Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nam Xu-đăng
 54. Thông báo 01/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Lít-va
 55. Thông báo 51/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về nhận trở lại công dân hai nước giữa Việt Nam và Lít-va
 56. Thông báo 26/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ (Quỹ Tín thác Hà Lan) cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [0630-VIE(EF)]
 57. Thông báo 24/2020/TB-LPQT hiệu lực của "Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi] cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [3745-VIE (COL])"
 58. Thông báo 25/2020/TB-LPQT hiệu lực của "Hiệp định viện trợ (Quỹ Biến đổi khí hậu) cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [0631-VIE]"
 59. Thông báo 09/2019/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận của nước chủ nhà giữa Việt Nam - Liên hợp quốc
 60. Thông báo 58/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 61. Thông báo 51/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích
 62. Thông báo 31/2020/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Cuba
 63. Thông báo 56/2018/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư tài chính về giải ngân và quản lý tài chính dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 -2023
 64. Thông báo 25/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
 65. Thông báo 13/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam - Mông Cổ
 66. Thông báo 47/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi về Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại trị giá 1.204.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ) để đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản” giữa Việt Nam và Nhật Bản
 67. Thông báo 53/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng giữa Việt Nam - Liên hợp quốc
 68. Thông báo 57/2018/TB-LPQT hiệu lực Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2018-2021
 69. Thông báo 35/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật năm 2017 giữa Việt Nam - Đức
 70. Thông báo 14/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 71. Thông báo 15/2019/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế giữa Việt Nam - Nga
 72. Thông báo 21/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ cho dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (Ngân hàng Thế giới), có số khoản vay 6079-VN
 73. Thông báo 48/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về các nguyên tắc hoạt động của Trung tâm đào tạo Việt Nam - Xinh-ga-po giữa Việt Nam và Xinh-ga-po
 74. Thông báo 36/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Crô-a-ti-a
 75. Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam - Hy Lạp
 76. Thông báo 52/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam - Hy Lạp
 77. Thông báo 20/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ bổ sung nguồn vốn cho Dự án "Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam" giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), có số khoản vay 6056-VN
 78. Thông báo 19/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ của dự án "Phát triển tổng hợp các đô thị động lực -Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên" giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế, có số khoản vay 6297-VN
 79. Thông báo 22/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ cho Dự án "Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam" giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế, có số khoản vay 6055-VN
 80. Thông báo 46/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi về Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại trị giá 745.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật Bản
 81. Thông báo 45/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi cung cấp khoản viện trợ 1. 882.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án “Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh” giữa Việt Nam - Nhật Bản
 82. Thông báo 51/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Ma-cao của Trung Hoa
 83. Thông báo 11/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 84. Thông báo 55/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Cu-ba
 85. Thông báo 50/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)
 86. Thông báo 20/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ca-mơ-run
 87. Thông báo 04/2018/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác phát triển trong Chương trình hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017-2020
 88. Thông báo 03/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về "Dự án xây dựng nhà Quốc hội Lào" giữa Việt Nam - Lào
 89. Thông báo 01/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác Kỹ thuật năm 2016 giữa Việt Nam - Đức
 90. Thông báo 52/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Li-bê-ri-a
 91. Thông báo 55/2017/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Ba Lan
 92. Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và E-xtô-ni-a
 93. Thông báo 17/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về lao động có thu nhập của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế giữa Việt Nam và Chi-lê
 94. Thông báo 54/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định khung giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc cho các khoản tín dụng từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) giai đoạn 2016-2020
 95. Thông báo 33/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định và Nghị định thư của Hiệp định về Tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Lát-vi-a
 96. Thông báo 58/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc thành lập tại Hà Nội, Việt Nam, "Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học" là Trung tâm khoa học dạng 2 dưới sự bảo trợ của UNESCO
 97. Thông báo 59/2020/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc thành lập tại Hà Nội, Việt Nam, “Trung tâm Vật lý quốc tế” là Trung tâm khoa học dạng 2 dưới sự bảo trợ của UNESCO
 98. Thông báo 49/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Bộ Ngoại giao ban hành
 99. Thông báo 32/2020/TB-LPQT hiệu lực của Bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa (Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-China Centre between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China)
 100. Thông báo 28/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về chuyển giao người bị kết án giữa Việt Nam - Séc