Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1. Thông báo 11/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Khoa học Bun-ga-ri giai đoạn 2019-2023
 2. Thông báo 28/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp (bổ sung 20 triệu Euro cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội”)
 3. Thông báo 55/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ni-giê-ri-a
 4. Thông báo 52/2019/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về phát triển Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý giai đoạn 2019-2023 giữa Việt Nam - Pháp
 5. Thông báo 17/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
 6. Thông báo 18/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Final Protocol to the Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
 7. Thông báo 19/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư bổ sung lần thứ 2 Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Second Additional Protocol to the Universal Postal Convention)
 8. Thông báo 31/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt nam và Bốt-xoa-na
 9. Thông báo 15/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số khoản vay 3758-VN(COL)
 10. Thông báo 16/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ (Các nghiệp vụ đặc biệt) cho Chương trình Đầu tư Phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số viện trợ 0636-VIE (SF)
 11. Thông báo 35/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Hiệp định về hợp tác khoa học, công nghệ và môi trường giữa Việt Nam - Thái Lan
 12. Thông báo 33/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Ấn Độ
 13. Thông báo 26/2019/TB-LPQT hiệu lực Công hàm trao đổi về cung cấp khoản viện trợ 745 triệu Yên Nhật cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật Bản
 14. Thông báo 27/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính và Tài chính toàn diện, tiểu chương trình 1 giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á [3743-VIE (COL)]
 15. Thông báo 16/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam - Nepal
 16. Thông báo 18/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 17. Thông báo 56/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cho phép thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Hà Lan
 18. Thông báo 30/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đồng sản xuất chương trình truyền hình giữa Chính phủ Việt Nam - Đại hàn Dân quốc
 19. Thông báo 24/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
 20. Thông báo 08/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 21. Thông báo 07/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định về vận tải thủy giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 22. Thông báo 06/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 23. Thông báo 23/2019/TB-LPQT hiệu lực Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nam Xu-đăng
 24. Thông báo 01/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Lít-va
 25. Thông báo 51/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về nhận trở lại công dân hai nước giữa Việt Nam và Lít-va
 26. Thông báo 26/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ (Quỹ Tín thác Hà Lan) cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [0630-VIE(EF)]
 27. Thông báo 24/2020/TB-LPQT hiệu lực của "Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi] cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [3745-VIE (COL])"
 28. Thông báo 25/2020/TB-LPQT hiệu lực của "Hiệp định viện trợ (Quỹ Biến đổi khí hậu) cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [0631-VIE]"
 29. Thông báo 09/2019/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận của nước chủ nhà giữa Việt Nam - Liên hợp quốc
 30. Thông báo 58/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 31. Thông báo 31/2020/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Cuba
 32. Thông báo 56/2018/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư tài chính về giải ngân và quản lý tài chính dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 -2023
 33. Thông báo 25/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
 34. Thông báo 47/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi về Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại trị giá 1.204.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ) để đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản” giữa Việt Nam và Nhật Bản
 35. Thông báo 53/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng giữa Việt Nam - Liên hợp quốc
 36. Thông báo 57/2018/TB-LPQT hiệu lực Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2018-2021
 37. Thông báo 14/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 38. Thông báo 15/2019/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế giữa Việt Nam - Nga
 39. Thông báo 21/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ cho dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (Ngân hàng Thế giới), có số khoản vay 6079-VN
 40. Thông báo 48/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về các nguyên tắc hoạt động của Trung tâm đào tạo Việt Nam - Xinh-ga-po giữa Việt Nam và Xinh-ga-po
 41. Thông báo 36/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Crô-a-ti-a
 42. Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam - Hy Lạp
 43. Thông báo 52/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam - Hy Lạp
 44. Thông báo 20/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ bổ sung nguồn vốn cho Dự án "Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam" giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), có số khoản vay 6056-VN
 45. Thông báo 19/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ của dự án "Phát triển tổng hợp các đô thị động lực -Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên" giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế, có số khoản vay 6297-VN
 46. Thông báo 22/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ cho Dự án "Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam" giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế, có số khoản vay 6055-VN
 47. Thông báo 46/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi về Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại trị giá 745.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật Bản
 48. Thông báo 45/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi cung cấp khoản viện trợ 1. 882.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án “Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh” giữa Việt Nam - Nhật Bản
 49. Thông báo 51/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Ma-cao của Trung Hoa
 50. Thông báo 11/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 51. Thông báo 55/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Cu-ba
 52. Thông báo 50/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)
 53. Thông báo 20/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ca-mơ-run
 54. Thông báo 04/2018/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác phát triển trong Chương trình hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017-2020
 55. Thông báo 03/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về "Dự án xây dựng nhà Quốc hội Lào" giữa Việt Nam - Lào
 56. Thông báo 01/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác Kỹ thuật năm 2016 giữa Việt Nam - Đức
 57. Thông báo 52/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Li-bê-ri-a
 58. Thông báo 55/2017/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Ba Lan
 59. Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và E-xtô-ni-a
 60. Thông báo 17/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về lao động có thu nhập của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế giữa Việt Nam và Chi-lê
 61. Thông báo 54/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định khung giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc cho các khoản tín dụng từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) giai đoạn 2016-2020
 62. Thông báo 33/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định và Nghị định thư của Hiệp định về Tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Lát-vi-a
 63. Thông báo 49/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Bộ Ngoại giao ban hành
 64. Thông báo 32/2020/TB-LPQT hiệu lực của Bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa (Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-China Centre between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China)
 65. Thông báo 28/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về chuyển giao người bị kết án giữa Việt Nam - Séc
 66. Thông báo 44/2017/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút
 67. Thông báo 49/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan
 68. Thông báo 02/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan
 69. Thông báo 34/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án giữa Việt Nam - Séc
 70. Thông báo 04/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam - Séc
 71. Thông báo 38/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định “Chương trình hợp tác tài chính V” giữa Việt Nam - Tây Ban Nha (FCV-V)
 72. Thông báo 38/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định "Chương trình hợp tác tài chính V" giữa Việt Nam - Tây Ban Nha (FCV-V)
 73. Thông báo 28/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Việt Nam - Trung Hoa
 74. Thông báo 25/2017/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Lào do Bộ ngoại giao ban hành
 75. Thông báo 26/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào năm 2009
 76. Thông báo 21/2017/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam - Bờ Biển Ngà
 77. Thông báo 12/2017/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2016, 2017 giữa Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao ban hành
 78. Thông báo 03/2017/TB-LPQT hiệu lực Công hàm trao đổi liên quan đến hợp tác viện trợ không hoàn lại cung cấp trang thiết bị góp phần tăng cường năng lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy giữa Việt Nam - Nhật Bản
 79. Thông báo 02/2017/TB-LPQT năm 2017 hiệu lực Công hàm trao đổi về khoản ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 tài khóa 2016 giữa Việt Nam và Nhật Bản
 80. Thông báo 30/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về thiết lập chương trình khung cho hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 81. Thông báo 42/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa Việt Nam - Ấn Độ
 82. Thông báo 69/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, Lào đến năm 2020
 83. Thông báo 68/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định cụ thể giữa Việt Nam - Bỉ cho Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tỉnh Kon Tum"
 84. Thông báo 67/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định cụ thể giữa Việt Nam - Bỉ cho Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Nghệ An"
 85. Thông báo 66/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định cụ thể giữa Việt Nam - Bỉ cho Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh"
 86. Thông báo 27/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thanh niên và thể thao giữa Việt Nam - Séc do Bộ Ngoại giao ban hành
 87. Thông báo 65/2016/TB-LPQT hiệu lực Văn bản sửa đổi, bổ sung số 1 Thỏa thuận tài trợ giữa Việt Nam - Ai len cho việc thực hiện chương trình 135 năm 2016
 88. Thông báo 63/2016/TB-LPQT hiệu lực Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 89. Thông báo 35/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Chi-lê
 90. Thông báo 54/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về chuyển nhượng khoản vay ưu đãi cho Dự án thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh - giai đoạn 1 giữa Việt Nam và I-ta-li-a
 91. Thông báo 42/2018/TB-LPQT về hiệu lực Bản ghi nhớ cho Dự án "Tăng cường hệ thống dự báo và cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn 2" giữa Việt Nam và I-ta-li-a
 92. Thông báo 36/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và I-ran
 93. Thông báo 54/2016/TB-LPQT hiệu lực của Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2013-2016
 94. Thông báo 53/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về bất động sản cơ quan đại diện ngoại giao hai nước giữa Việt Nam và Bun-ga-ri
 95. Thông báo 64/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác kỹ thuật 2014/2015 giữa Việt Nam - Đức
 96. Thông báo 19/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 97. Thông báo 71/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định gia hạn và bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 98. Thông báo 60/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam - Trung Hoa năm 2016
 99. Thông báo 59/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định khung giữa về bổ sung khoản tín dụng ưu đãi cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông Chính phủ Việt Nam - Trung Hoa năm 2016
 100. Thông báo 41/2018/TB-LPQT về hiệu lực Thỏa thuận khung về hợp tác khai thác và sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình giữa Việt Nam - Ấn Độ