Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1. Thông báo 04/2018/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác phát triển trong Chương trình hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017-2020
 2. Thông báo 03/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về "Dự án xây dựng nhà Quốc hội Lào" giữa Việt Nam - Lào
 3. Thông báo 01/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác Kỹ thuật năm 2016 giữa Việt Nam - Đức
 4. Thông báo 52/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Li-bê-ri-a
 5. Thông báo 55/2017/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Ba Lan
 6. Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và E-xtô-ni-a
 7. Thông báo 54/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định khung giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc cho các khoản tín dụng từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) giai đoạn 2016-2020
 8. Thông báo 49/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Bộ Ngoại giao ban hành
 9. Thông báo 44/2017/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút
 10. Thông báo 38/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định "Chương trình hợp tác tài chính V" giữa Việt Nam - Tây Ban Nha (FCV-V)
 11. Thông báo 28/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Việt Nam - Trung Hoa
 12. Thông báo 25/2017/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Lào do Bộ ngoại giao ban hành
 13. Thông báo 26/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào năm 2009
 14. Thông báo 21/2017/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam - Bờ Biển Ngà
 15. Thông báo 12/2017/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2016, 2017 giữa Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao ban hành
 16. Thông báo 03/2017/TB-LPQT hiệu lực Công hàm trao đổi liên quan đến hợp tác viện trợ không hoàn lại cung cấp trang thiết bị góp phần tăng cường năng lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy giữa Việt Nam - Nhật Bản
 17. Thông báo 02/2017/TB-LPQT năm 2017 hiệu lực Công hàm trao đổi về khoản ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 tài khóa 2016 giữa Việt Nam và Nhật Bản
 18. Thông báo 30/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về thiết lập chương trình khung cho hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 19. Thông báo 42/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa Việt Nam - Ấn Độ
 20. Thông báo 69/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, Lào đến năm 2020
 21. Thông báo 68/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định cụ thể giữa Việt Nam - Bỉ cho Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tỉnh Kon Tum"
 22. Thông báo 67/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định cụ thể giữa Việt Nam - Bỉ cho Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Nghệ An"
 23. Thông báo 66/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định cụ thể giữa Việt Nam - Bỉ cho Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh"
 24. Thông báo 27/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thanh niên và thể thao giữa Việt Nam - Séc do Bộ Ngoại giao ban hành
 25. Thông báo 65/2016/TB-LPQT hiệu lực Văn bản sửa đổi, bổ sung số 1 Thỏa thuận tài trợ giữa Việt Nam - Ai len cho việc thực hiện chương trình 135 năm 2016
 26. Thông báo 63/2016/TB-LPQT hiệu lực Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 27. Thông báo 35/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Chi-lê
 28. Thông báo 36/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và I-ran
 29. Thông báo 54/2016/TB-LPQT hiệu lực của Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2013-2016
 30. Thông báo 53/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về bất động sản cơ quan đại diện ngoại giao hai nước giữa Việt Nam và Bun-ga-ri
 31. Thông báo 64/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác kỹ thuật 2014/2015 giữa Việt Nam - Đức
 32. Thông báo 19/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 33. Thông báo 71/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định gia hạn và bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 34. Thông báo 60/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam - Trung Hoa năm 2016
 35. Thông báo 59/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định khung giữa về bổ sung khoản tín dụng ưu đãi cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông Chính phủ Việt Nam - Trung Hoa năm 2016
 36. Thông báo 10/2017/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam - Ấn Độ
 37. Thông báo 05/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Pa-na-ma
 38. Thông báo 58/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cho Dự án “VIE/032 - Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính”giữa Việt Nam và Lúc-xăm-bua năm 2016
 39. Thông báo 73/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Man-ta
 40. Thông báo 42/2016/TB-LPQT hiệu lực của Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Li-bê-ri-a
 41. Thông báo 45/2016/TB-LPQT hiệu lực của Công thư trao đổi về Trung Quốc bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ để sử dụng cho Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung giữa Việt Nam - Trung Hoa
 42. Thông báo 37/2016/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về Dự án "Thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi, giai đoạn 2 tại Việt Nam" (RIICE-VN) giữa Việt Nam - Thụy Sỹ
 43. Thông báo 24/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
 44. Thông báo 22/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và U-ru-goay
 45. Thông báo 44/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
 46. Thông báo 56/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút năm 2016
 47. Thông báo 57/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam - Nga năm 2016
 48. Thông báo 31/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 49. Thông báo 38/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thiết lập chương trình khung về hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 50. Thông báo 40/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác song phương giữa Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2020
 51. Thông báo 28/2016/TB-LPQT hiệu lực của Biên bản kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Việt Nam - Lào
 52. Thông báo 05/2016/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận bổ sung giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a, 2016-2020
 53. Thông báo hiệu lực 04/2016/TB-LPQT của Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2016-2020
 54. Thông báo 16/2016/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Nhật Bản đối với Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản
 55. Thông báo 24/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam - Đức
 56. Thông báo 48/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cho phép thành viên gia đình thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Đức
 57. Thông báo hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện và các Hiệp định liên quan giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Trung Hoa
 58. Thông báo 34/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Phần Lan
 59. Thông báo hiệu lực 09/2016/TB-LPQT Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Phi-líp-pin
 60. Thông báo hiệu lực 03/2016/TB-LPQT của Nghị định thư sửa đổi Bản thỏa thuận năm 2010 giữa Việt Nam và Phi-líp-pin về việc Việt Nam cung cấp gạo cho Phi-líp-pin
 61. Thông báo 43/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-a
 62. Thông báo 08/2016/TB-LPQT hiệu lực của Kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2015-2016
 63. Thông báo 62/2015/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác về hàng không dân dụng giữa Việt Nam và Ma-lai-xia
 64. Thông báo 35/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thành lập trung tâm văn hóa nước này tại nước kia giữa Việt Nam - Trung Hoa
 65. Thông báo 60/2015/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Man-ta
 66. Thông báo 58/2015/TB-LPQT hiệu lực về Khung chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế giai đoạn 2016-2021
 67. Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)- Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement
 68. Thông báo 36/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Việt Nam và Cu-ba
 69. Thông báo 34/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam - Tây Ban Nha
 70. Thông báo 50/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2015, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Việt Nam - Lào
 71. Thông báo 51/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Việt Nam - Síp
 72. Thông báo 01/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về thành lập Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và Pê-ru
 73. Thông báo 43/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và I-xra-en
 74. Thông báo 53/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư về dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng - sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua
 75. Thông báo 40/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a đối với tuyển chọn và sử dụng lao động
 76. Thông báo 40/2015/TB-LPQT hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động do Bộ Ngoại giao ban hành
 77. Thông báo hiệu lực của Tuyên bố chung về khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
 78. Thông báo 37/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Áo
 79. Thông báo 37/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hợp tác tài chính giữa Việt Nam - Áo
 80. Thông báo 61/2015/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam - Lào
 81. Thông báo 50/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Bun-ga-ri
 82. Thông báo 76/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam - Bồ Đào Nha
 83. Thông báo hiệu lực của Bản ghi nhớ về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (Chương trình Newton Việt Nam) giữa Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
 84. Thông báo 50/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên Liên minh
 85. Free Trade Agreement between The Socialist Republic of Viet Nam, of the one part, and the Eurasian Economic Union and its member states, of the other part
 86. Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các quốc gia thành viên
 87. Thông báo 30/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp (NATIXIS)
 88. Thông báo hiệu lực của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 25 tháng 9 năm 2013 cho dự án "Trang thiết bị bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ" giữa Việt nam - Pháp (NATIXIS)
 89. Thông báo 39/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hải quan giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian
 90. Hiệp định thương mại tư do giữa Việt Nam - Hàn Quốc
 91. Thông báo 48/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay cho Việt Nam tài khóa 2014 với 15 tỷ Yên
 92. Thông báo 46/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay cho Việt Nam tài khóa 2014 cho 06 chương trình/ dự án với tổng giá trị 97.414 tỷ Yên
 93. Thông báo 49/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ hoặc đặc biệt giữa Việt Nam và Xu-đăng
 94. Thông báo 12/2015/TB-LPQT năm 2015 về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan giữa Việt Nam - Ấn Độ do Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ ban hành
 95. Thông báo hiệu lực của Hiệp định, Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam và Vương quốc Căm-pu-chia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư
 96. Thông báo 19/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư về vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Niu Di-lân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 97. Thông báo 04/2017/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a do Bộ Ngoại Giao ban hành
 98. Thông báo 15/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Tuyên bố về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a do Bộ ngoại giao ban hành
 99. Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-lia triển khai Chương trình hợp tác Châu Á - Ô-xtơ-rây-li-a về phòng chống buôn bán người
 100. Thông báo 34/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định bổ sung Hiệp định khung hợp tác giữa Việt Nam và Bô-lô-vi-a Vê-nê-xu-ê-la trong lĩnh vực thương mại