Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1. Thông báo 25/2022/TB-LPQT hiệu lực của Biên bản ghi nhớ về dẫn độ Nguyễn Cảnh Ánh và Nguyễn Thị Mai giữa Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
 2. Thông báo 16/2022/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi về Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực hàn cho trường Đại học Bách khoa Hà Nội” giữa Việt Nam - Nhật Bản
 3. Thông báo 17/2022/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về khoản vay lần 2 của Chính phủ Nhật Bản cho Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam)" do Bộ Ngoại giao ban hành
 4. Thông báo 18/2022/TB-LPQT hiệu lực Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước Quần đảo Cúc do Bộ Ngoại giao ban hành
 5. Thông báo 14/2022/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận về Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam giữa Việt Nam - Lào
 6. Thông báo 07/2022/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
 7. Thông báo 05/2022/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định tài chính giữa Chính phủ nước Việt Nam và Liên minh Châu Âu cho “Chương trình Tăng cường quản trị kinh tế tại Việt Nam sử dụng viện không hoàn lại của Liên minh Châu Âu” do Bộ Ngoại giao ban hành
 8. Thông báo 22/2022/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tài trợ (Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam) giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế, số tài trợ 6954-VN do Bộ Ngoại giao ban hành
 9. Thông báo 19/2022/TB-LPQT năm 2022 về hiệu lực của Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân Quốc do Bộ Ngoại giao ban hành
 10. Thông báo 21/2022/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định Tài trợ (Phát triển Đại học Việt Nam cho Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng) giữa Việt Nam - Hiệp hội phát triển Quốc tế, số tài trợ 6723-VN, 6724-VN, 6725-VN
 11. Thông báo 20/2022/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tài trợ (Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế, số tài trợ 6722-VN do Bộ Ngoại giao ban hành
 12. Thông báo 11/2022/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư thứ hai sửa đổi Nghị định thư giữa Việt Nam - Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam
 13. Thông báo 24/2022/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam - Nhật Bản
 14. Thông báo 35/2021/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho khoản vay lần 4 của “Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2” do Bộ Ngoại giao ban hành
 15. Thông báo 36/2021/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản để thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” do Bộ Ngoại giao ban hành
 16. Thông báo 29/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về hợp tác phát triển trong Chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 giữa Việt Nam - Đan Mạch
 17. Thông báo 02/2022/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư về thành lập Văn phòng đại diện của Tòa trọng tài thường trực tại Việt Nam giữa Việt Nam và Tòa trọng tài thường trực
 18. Thông báo 26/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 19. Thông báo 33/2021/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận khung hợp tác về biến đổi khí hậu giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân quốc
 20. Thông báo 11/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure) do Bộ Ngoại giao ban hành
 21. Thông báo 07/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác tài chính 2016 giữa Việt Nam - Đức
 22. Thông báo 15/2022/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ của Quỹ Khí hậu Xanh cho Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp Việt Nam giữa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế/Hiệp hội phát triển quốc tế (với vai trò là cơ quan được Quỹ Khí hậu xanh ủy thác) [TF0B4389]
 23. Thông báo 15/2021/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam - Thái Lan
 24. Thông báo 06/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
 25. Thông báo 12/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định viện trợ không hoàn lại (Tài trợ bên ngoài) cho Dự án “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ” giữa Việt Nam với Ngân hàng Phát triển Châu Á
 26. Thông báo 18/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về dự án Thành lập Trung tâm tư vấn và giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc giữa Việt Nam - Đại Hàn Dân quốc
 27. Thông báo 08/2021/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp tại Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
 28. Thông báo 01/2021/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận giữa Việt Nam - Lào về Quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào
 29. Thông báo 22/2021/TB-LPQT về hiệu lực Nghị định thư giữa Việt Nam và sửa đổi lần 2 Nghị định thư giữa Việt Nam và Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam ngày 23 tháng 3 năm 2016
 30. Thông báo 16/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về vấn đề lao động của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại tổ chức quốc tế giữa Việt Nam - Đan Mạch
 31. Thông báo 55/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về Phi dự án “Tiếp nhận, các trang thiết bị phòng, chống khủng bố cho lực lượng Công an Việt Nam do Nhật Bản tài trợ"
 32. Thông báo 60/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực trị giá 774.000.000 JPY
 33. Thông báo 50/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản để phòng chống dịch Covid 19 tại Việt Nam giữa Việt Nam - Nhật Bản
 34. Thông báo 63/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam và Hung-ga-ri về việc thiết lập chương trình khung cho hợp tác tài chính
 35. Thông báo 39/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định viện trợ không hoàn lại (Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tuyến cơ sở) giữa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế/Hiệp hội Phát triển Quốc tế trong vai trò quản lý Quỹ Tín thác Đa phương tài trợ cho Quỹ Tài chính Toàn cầu, Quỹ Tín thác Đa phương để tài trợ các chương trình y tế, và Quỹ Tín thác Đa phương để giải quyết thách thức về bệnh không lây nhiễm ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung (Ngân hàng Thế giới), số viện trợ TFB0264, TFB0276, TFB0266
 36. Thông báo 38/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định vay (Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tuyến cơ sở) giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), số khoản vay 6439-VN
 37. Thông báo 12/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận trao đổi về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc do Bộ Ngoại giao ban hành
 38. Thông báo 05/2021/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam - Lào
 39. Thông báo 08/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi cho khoản vay của Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long giữa Việt Nam - Nhật Bản do Bộ Ngoại giao ban hành
 40. Thông báo 07/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường do Chính phủ Nhật Bản tài trợ do Bộ Ngoại giao ban hành
 41. Thông báo 21/2021/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam - Lào
 42. Thông báo 11/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Khoa học Bun-ga-ri giai đoạn 2019-2023
 43. Thông báo 28/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp (bổ sung 20 triệu Euro cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội”)
 44. Thông báo 44/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ không hoàn lại (Quỹ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo Nhật Bản) cho Dự án Kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á, số viện trợ 9199-VIE(EF)
 45. Thông báo 43/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (các Nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Dự án Kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số khoản vay 3761-VIE(COL)
 46. Thông báo 10/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích
 47. Thông báo 09/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam và Mô-dăm-bích
 48. Thông báo 40/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
 49. Thông báo 42/2020/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ (Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực) giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), số tài trợ 6426-VN. 6427-VN. 6428-VN. 6429-VN
 50. Dự thảo Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Đại hàn Dân quốc - Việt Nam
 51. Thông báo 55/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ni-giê-ri-a
 52. Thông báo 52/2019/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về phát triển Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý giai đoạn 2019-2023 giữa Việt Nam - Pháp
 53. Thông báo 69/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư phân phối cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Cam-pu-chia
 54. Thông báo 17/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
 55. Thông báo 18/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Final Protocol to the Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành
 56. Thông báo 19/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư bổ sung lần thứ 2 Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Second Additional Protocol to the Universal Postal Convention)
 57. Thông báo 31/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt nam và Bốt-xoa-na
 58. Thông báo 49/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út
 59. Thông báo 15/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số khoản vay 3758-VN(COL)
 60. Thông báo 16/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ (Các nghiệp vụ đặc biệt) cho Chương trình Đầu tư Phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số viện trợ 0636-VIE (SF)
 61. Thông báo 35/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Hiệp định về hợp tác khoa học, công nghệ và môi trường giữa Việt Nam - Thái Lan
 62. Thông báo 33/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Ấn Độ
 63. Thông báo 45/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký giữa Việt Nam và Lát-vi-a
 64. Thông báo 14/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam - Mông Cổ
 65. Thông báo 41/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và Ác-mê-ni-a
 66. Thông báo 47/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam - Nhật Bản
 67. Thông báo 26/2019/TB-LPQT hiệu lực Công hàm trao đổi về cung cấp khoản viện trợ 745 triệu Yên Nhật cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật Bản
 68. Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Viet Nam and European Union
 69. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)
 70. Thông báo 64/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định giữa Việt Nam và Pa-na-ma về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
 71. Thông báo 27/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính và Tài chính toàn diện, tiểu chương trình 1 giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á [3743-VIE (COL)]
 72. Thông báo 16/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam - Nepal
 73. Thông báo 18/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam - Trung Hoa
 74. Thông báo 56/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cho phép thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Hà Lan
 75. Thông báo 04/2021/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Tây Ban Nha
 76. Thông báo 30/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về hợp tác đồng sản xuất chương trình truyền hình giữa Chính phủ Việt Nam - Đại hàn Dân quốc
 77. Thông báo 03/2022/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Việt Nam và Ca-ta
 78. Thông báo 24/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a
 79. Thông báo 08/2019/TB-LPQT hiệu lực Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 80. Thông báo 07/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định về vận tải thủy giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 81. Thông báo 06/2019/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 82. Thông báo 23/2019/TB-LPQT hiệu lực Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nam Xu-đăng
 83. Thông báo 01/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Lít-va
 84. Thông báo 51/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về nhận trở lại công dân hai nước giữa Việt Nam và Lít-va
 85. Thông báo 26/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ (Quỹ Tín thác Hà Lan) cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [0630-VIE(EF)]
 86. Thông báo 24/2020/TB-LPQT hiệu lực của "Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi] cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [3745-VIE (COL])"
 87. Thông báo 25/2020/TB-LPQT hiệu lực của "Hiệp định viện trợ (Quỹ Biến đổi khí hậu) cho Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán giữa Việt Nam - Ngân hàng Phát triển Châu Á [0631-VIE]"
 88. Thông báo 09/2019/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận của nước chủ nhà giữa Việt Nam - Liên hợp quốc
 89. Thông báo 58/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
 90. Thông báo 51/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích
 91. Thông báo 31/2020/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Cuba
 92. Thông báo 56/2018/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư tài chính về giải ngân và quản lý tài chính dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 -2023
 93. Thông báo 25/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
 94. Thông báo 13/2021/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam - Mông Cổ
 95. Thông báo 47/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công hàm trao đổi về Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại trị giá 1.204.000.000 triệu Yên Nhật cho Dự án “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ) để đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản” giữa Việt Nam và Nhật Bản
 96. Thông báo 53/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng giữa Việt Nam - Liên hợp quốc
 97. Thông báo 57/2018/TB-LPQT hiệu lực Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2018-2021
 98. Thông báo 35/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật năm 2017 giữa Việt Nam - Đức
 99. Thông báo 14/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri
 100. Thông báo 15/2019/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế giữa Việt Nam - Nga