Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 4152/SGDĐT-KHTC năm 2019 về giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục do thành phố Hà Nội ban hành
 2. Công văn 73223/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. Công văn 73222/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. Công văn 73110/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. Công văn 72944/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng khi mua bán hàng hóa, dịch vụ với doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. Công văn 72943/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 7. Công văn 893/TTr-NV2 năm 2019 triển khai công tác thanh tra đầu năm học 2019-2020 do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. Công văn 3717/TCT-KK năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 9. Công văn 8399/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. Công văn 1189/TTg-CN năm 2019 rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. Công văn 3694/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 12. Công văn 8363/VPCP-KSTT năm 2019 về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. Công văn 4201/BGDĐT-PC năm 2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. Công văn 48/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 15. Công văn 72268/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, vướng mắc về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. Công văn 72266/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. Công văn 72239/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. Công văn 72236/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn phí dịch vụ tòa nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. Công văn 72271/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn đối với hoạt động góp vốn bằng tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. Công văn 72267/CT-TTHT năm 2019 về điều kiện thực hiện thanh toán quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. Công văn 72237/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. Công văn 72235/CT-TTHT năm 2019 về trích khấu hao tài sản cố định nhận chuyển nhượng và thanh toán bù trừ 03 bên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. Công văn 3674/TCT-CS năm 2019 về phương pháp tính thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 24. Công văn 3673/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nghiệp vụ bồi thường cho khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành
 25. Công văn 16106/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 26. Công văn 72264/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. Công văn 72257/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. Công văn 72255/CT-TTHT năm 2019 về mua hàng hóa, dịch vụ của đơn vị không lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. Công văn 72254/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. Công văn 4643/BTNMT-BĐKH năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 31. Công văn 72273/CT-TTHT năm 2019 về ngày lập và ngày ký tên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. Công văn 72272/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. Công văn 6817/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 34. Công văn 3982/CHK-ANHK năm 2019 thực hiện quy định về giấy tờ nhân thân của hành khách của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 35. Công văn 3650/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 36. Công văn 3098/BTTTT-KHCN năm 2019 công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 37. Công văn 8269/VPCP-CN năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. Công văn 8255/VPCP-NN năm 2019 về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. Công văn 5873/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại thiết bị lọc nước, điện phân nước tạo ion do Tổng cục Hải quan ban hành
 40. Công văn 5861/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
 41. Công văn 16102/QLD-KD năm 2019 về cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Cục Quản lý Dược ban hành
 42. Công văn 8270/VPCP-CN năm 2019 về triển khai xây dựng hầm đường bộ Hải Vân 2 thuộc Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. Công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 44. Công văn 71714/CT-TTHT năm 2019 về đính chính nội dung tại công văn 208/CT-TTHT hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 45. Công văn 3617/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 46. Công văn 3614/TCT-DNNCN năm 2019 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 47. Công văn 3612/TCT-DNNCN năm 2019 về xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 48. Công văn 3611/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh có hoạt động xây dựng ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 49. Công văn 3618/TCT-CS năm 2019 chính sách thuế đối với hàng khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành
 50. Công văn 3328/BHXH-GĐB năm 2019 thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 51. Công văn 5808/TCHQ-GSQL năm 2019 về tái xuất khẩu xe ô tô đưa về bảo quản do Tổng cục Hải quan ban hành
 52. Công văn 8289/TXNK-CST năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 53. Công văn 71443/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 54. Công văn 71438/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 55. Công văn 3599/TCT-KK năm 2019 về phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành
 56. Công văn 8283/TXNK-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 57. Công văn 8281/TXNK-PL năm 2019 về nhập khẩu mặt hàng “Diammonium Phosphate 99%” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 58. Công văn 8129/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. Công văn 772/AIDS-ĐT năm 2019 về hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 60. Công văn 3577/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 61. Công văn 3579/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 62. Công văn 5787/TCHQ-GSQL năm 2019 về bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 63. Công văn 70837/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 64. Công văn 70836/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 65. Công văn 70835/CT-TTHT năm 2019 về nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 66. Công văn 70834/CT-TTHT năm 2019 về thông báo phát hành hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 67. Công văn 70832/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 68. Công văn 1021/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành
 69. Công văn 5259/BYT-QLD năm 2019 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 70. Công văn 4043/BGDĐT-KHCNMT năm 2019 về đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 71. Công văn 5724/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 72. Công văn 3557/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 73. Công văn 3556/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 74. Công văn 70542/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 75. Công văn 70541/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 76. Công văn 70539/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 77. Công văn 70538/CT-TTHT năm 2019 về khoản chi phí được Công ty mẹ trả thay do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 78. Công văn 70536/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 79. Công văn 8071/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 80. Công văn 3001/BTTTT-CATTT năm 2019 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 81. Công văn 8010/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, cấp bách do Văn phòng Chính phủ ban hành
 82. Công văn 4409/BTNMT-VP năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 83. Công văn 7031/NHNN-TTGSNH năm 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 84. Công văn 3238/BHXH-CSYT năm 2019 thực hiện Thông tư 09/2019/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 85. Công văn 5717/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dùng để đánh bóng bề mặt kim loại do Tổng cục Hải quan ban hành
 86. Công văn 5716/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 87. Công văn 5715/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 88. Công văn 5710/TCHQ-VP hướng dẫn nội dung liên quan đến “đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019ˮ do Tổng cục Hải quan ban hành
 89. Công văn 5705/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Đậu tương chưa vỡ mảnh, đã rang” do Tổng cục Hải quan ban hành
 90. Công văn 8122/TXNK-PL năm 2019 về phân loại và thuế suất đối với mặt hàng Trục sóng, là phụ kiện của máy tạo sóng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 91. Công văn 6431/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 92. Công văn 3525/TCT-KK năm 2019 trùng thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế Tổng cục Thuế ban hành
 93. Công văn 2283/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
 94. Công văn 7980/VPCP-KSTT năm 2019 về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 95. Công văn 5700/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành
 96. Công văn 5688/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Tai nghe không dây Airpods do Tổng cục Hải quan ban hành
 97. Công văn 5687/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Ambulance do Tổng cục Hải quan ban hành
 98. Công văn 2973/BTTTT-CATTT năm 2019 hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 99. Công văn 4351/BTNMT-TCMT năm 2019 về đề nghị phối hợp rà soát, đánh giá về tình trạng nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 100. Công văn 6398/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thời điểm thực hiện đóng thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành