Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 5703/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa và xác định thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 2. Công văn 5735/TXNK-CST năm 2019 về hoàn thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 3. Công văn 5729/TXNK-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 4. Công văn 5705/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 5. Công văn 5704/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa là dàn lạnh do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 6. Công văn 2005/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu theo Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 7. Công văn 2625/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 8. Công văn 50774/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho nhân viên sau khi chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. Công văn 50773/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. Công văn 50769/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. Công văn 4307/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. Công văn 4247/TCHQ-GSQL năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. Công văn 4244/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc phân loại mặt hàng Xe cấp nước cho máy bay do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. Công văn 4227/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng kết hợp nhiều chức năng do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. Công văn 2085/BTTTT-CTS năm 2019 về điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 16. Công văn 5722/VPCP-NN năm 2019 về điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. Công văn 5733/VPCP-ĐMDN thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. Công văn 5732/VPCP-NN năm 2019 Báo Vietnamnet phản ánh về diện tích đất có nguy cơ bị suy thoái do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. Công văn 5728/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. Công văn 5713/VPCP-CN năm 2019 về phương án sử dụng vật tư, thiết bị đã mua sắm nhưng chưa sử dụng vào công trình thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. Công văn 2612/TCT-KK năm 2019 về khôi phục mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 22. Công văn 2611/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 23. Công văn 2326/BHXH-BT năm 2019 về cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 24. Công văn 2324/BHXH-TĐKT về bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 25. Công văn 3058/BTNMT-TTr năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 26. Công văn 4496/BNN-KTHT năm 2019 thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 27. Công văn 372/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hướng dẫn quy định pháp luật lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
 28. Công văn 7450/BTC-TCDN năm 2019 về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học do Bộ Tài chính ban hành
 29. Công văn 2055/BTTTT-THH năm 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 30. Công văn 5650/TXNK-CST năm 2019 về hàng hóa xuất khẩu tại chỗ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 31. Công văn 5649/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 32. Công văn 1993/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 33. Công văn 2615/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 34. Công văn 50406/CT-TTHT năm 2019 về kê khai chỉ tiêu cổ tức nhận được do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. Công văn 50216/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. Công văn 420/TCHQ-GSQL năm 2019 về di chuyển trụ sở Chi cục Hải quan Gia Thụy do Tổng cục Hải quan ban hành
 37. Công văn 771/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 38. Công văn 2581/TCT-CS năm 2019 về lệ phí trước bạ đối với Ô tô kéo xe, chở xe do Tổng cục Thuế ban hành
 39. Công văn 4177/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 40. Công văn 5594/TXNK-DTQLT năm 2019 về xử lý tiền chậm nộp do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 41. Công văn 1624/BVTV-KH năm 2019 thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu theo thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 42. Công văn 4364/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 43. Công văn 49871/CT-TTHT năm 2019 Về sử dụng hóa đơn tự in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 44. Công văn 49855/CT-TTHT năm 2019 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 45. Công văn 49854/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 46. Công văn 49850/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ thực hiện tại nước ngoài do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 47. Công văn 49849/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 48. Công văn 5617/VPCP-CN năm 2019 xử lý đơn thư kiến nghị về tai nạn giao thông đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. Công văn 4491/BCT-XNK năm 2019 về tài liệu hướng dẫn cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics do Bộ Công thương ban hành
 50. Công văn 664/CNTT-QLDL năm 2019 về khai thác dữ liệu do Tổng cục Thuế chuyển sang do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
 51. Công văn 6516/CT-TTHT năm 2019 về Chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 52. Offical Dispatch No. 4138/TCHQ-TXNK dated June 25 2019 On exemption of import duty
 53. Công văn 2568/TCT-DNL năm 2019 về khai, nộp thuế của hoạt động xử lý tài sản bảo đảm do Tổng cục Thuế ban hành
 54. Công văn 2505/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 trả lời kiến nghị về an toàn vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 55. Công văn 3614/BYT-CNTT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán điện tử do Bộ Y tế ban hành
 56. Công văn 49444/CT-TTHT năm 2019 về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 57. Công văn 5596/VPCP-V.I năm 2019 về tình hình buôn lậu thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành
 58. Công văn 5577/VPCP-CN năm 2019 triển khai Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. Công văn 5561/VPCP-KGVX năm 2019 về tình hình thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2011 - 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 60. Công văn 4138/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 61. Công văn 2557/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia do Tổng cục Thuế ban hành
 62. Công văn 2554/TCT-CS năm 2019 về kê khai thuế tài nguyên trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường do Tổng cục Thuế ban hành
 63. Công văn 2534/TCT-CS năm 2019 về chi phí và thủ tục tiêu hủy hàng lỗi, hàng kém chất lượng ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 64. Công văn 2963/BTNMT-TĐKTTT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 65. Công văn 10059/QLD-KD năm 2019 về tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin do Cục Quản lý Dược ban hành
 66. Công văn 4108/TCHQ-GSQL năm 2019 về tạm nhập tái xuất hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu để tổ chức sự kiện do Tổng cục Hải quan ban hành
 67. Công văn 2536/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 68. Công văn 2532/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 69. Công văn 2524/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng áp dụng khi doanh nghiệp chế xuất nhận gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Thuế ban hành
 70. Công văn 2535/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 71. Công văn 2537/TCT-CS năm 2019 về điều chỉnh đơn giá thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 72. Công văn 2531/TCT-CS năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 73. Công văn 2527/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 74. Công văn 2525/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 75. Công văn 2541/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành
 76. Công văn 178/BXD-HĐXD năm 2019 về dự thầu giám sát lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành
 77. Công văn 48825/CT-TTHT năm 2019 về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 78. Công văn 48823/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 79. Công văn 48817/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản công do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 80. Công văn 5546/VPCP-V.I năm 2019 về kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 81. Công văn 48820/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 82. Công văn 48819/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với tiền tạm ứng để thực hiện dịch vụ tư vấn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 83. Công văn 48815/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 84. Công văn 48814/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn cho chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 85. Công văn 48813/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 86. Công văn 48812/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 87. Công văn 48810/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 88. Công văn 10045/QLD-PCTTR năm 2019 hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” do Cục Quản lý dược ban hành
 89. Công văn 2207/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 90. Công văn 2194/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán ngày giường điều trị nội trú ban ngày do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 91. Công văn 7233/BTC-TCNH năm 2019 về chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành
 92. Công văn 5464/VPCP-CN năm 2019 về tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và lộ trình giai đoạn 2019-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 93. Công văn 1936/GSQL-GQ5 năm 2019 về hoạt động kinh doanh kho ngoại quan sau khi xảy ra hỏa hoạn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 94. Công văn 4412/BCT-XNK năm 2019 về xuất xứ hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành
 95. Công văn 4104/TCHQ-TXNK năm 2019 về thay đổi mục đích sử dụng xe ô tô của dự án ODA do Tổng cục Hải quan ban hành
 96. Công văn 4092/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng Daltofoam MR 40619 do Tổng cục Hải quan ban hành
 97. Công văn 2512/TCT-KK năm 2019 về chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 98. Công văn 2511/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 99. Công văn 2504/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 100. Công văn 2503/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành