Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 3919/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 2. Công văn 3917/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 3. Công văn 3914/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 4. Công văn 3913/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 5. Công văn 3911/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế và hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 6. Công văn 4944/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại dự án nhà ở sai phép, không phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. Công văn 8835/VPCP-KGVX năm 2019 về đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Công văn 3920/TCT-TTHT năm 2019 về cung cấp thông tin do Tổng cục Thuế ban hành
 9. Công văn 3909/TCT-TCCB năm 2019 về báo cáo giải trình thông tin báo chí do Tổng cục Thuế ban hành
 10. Công văn 832/AIDS-VP về cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế năm 2019 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 11. Công văn 5715/BYT-BH năm 2019 về chấn chỉnh bảo mật, an toàn thông tin khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 12. Công văn 1061/KCB-NV năm 2019 về sử dụng dịch truyền trong điều trị sốt xuất huyết Dengue do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 13. Công văn 3639/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập biên bản Giám định y khoa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 14. Công văn 6173/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là dây thép do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. Công văn 16568/QLD-VP về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019 do Cục Quản lý Dược ban hành
 16. Công văn 74659/CT-TTHT năm 2019 về ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. Công văn 74660/CT-TTHT năm 2019 về thuế đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ở nước ngoài do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 18. Công văn 8732/VPCP-CN năm 2019 về Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. Công văn 6171/TCHQ-TXNK năm 2019 trả lời Công văn 82/2019/CV/ĐPT-XĐ về không truy thu thuế nhập khẩu xe chở người 04 bánh có gắn động cơ điện do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. Công văn 6151/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế suất mặt hàng dăm gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. Công văn 8631/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. Công văn 16567/QLD-GT năm 2019 thực hiện quy định về đấu thầu trong cung ứng vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng do Cục Quản lý Dược ban hành
 23. Công văn 6091/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. Công văn 6098/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. Công văn 6097/TCHQ-TXNK năm 2019 về vướng mắc xử lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. Công văn 6095/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là pin do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. Công văn 11243/BTC-TCT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 28. Công văn 3812/TCT-KK năm 2019 về cấp mã số thuế, kê khai thuế giá trị gia tăng đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 29. Công văn 74027/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. Công văn 74003/CT-TTHT năm 2019 về miễn tiêu thức dấu người bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. Công văn 73973/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thuê chuyên gia do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. Công văn 73972/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với dự án tham gia cơ chế tín chỉ chung JCM do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. Công văn 2243/BXD-KTXD năm 2019 về hướng dẫn xác định hao phí công tác vận chuyển vật liệu tro bay do Bộ Xây dựng ban hành
 34. Công văn 73697/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. Công văn 73694/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. Công văn 73692/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. Công văn 73687/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 38. Công văn 73686/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. Công văn 73685/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. Công văn 73696/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng lữ hành theo giá trọn gói do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. Công văn 73695/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 42. Công văn 16457/QLD-CL năm 2019 về thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 43. Công văn 3804/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 44. Công văn 3793/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 45. Công văn 3789/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhà do Tổng cục Thuế ban hành
 46. Công văn 3436/BHXH-GĐB năm 2019 về cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 47. Công văn 8493/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 48. Công văn 8468/VPCP-ĐMDN năm 2019 về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. Công văn 1193/TTg-CN năm 2019 triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 50. Công văn 4301/BGDĐT-GDTX năm 2019 về xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 51. Công văn 5964/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
 52. Công văn 16323/QLD-MP năm 2019 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành
 53. Công văn 3732/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 54. Công văn 16324/QLD-KD năm 2019 triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược (lần 2) do Cục Quản lý Dược ban hành
 55. Công văn 4152/SGDĐT-KHTC năm 2019 về giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục do thành phố Hà Nội ban hành
 56. Công văn 73223/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 57. Công văn 73222/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 58. Công văn 73110/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 59. Công văn 72944/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng khi mua bán hàng hóa, dịch vụ với doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 60. Công văn 72943/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 61. Công văn 893/TTr-NV2 năm 2019 triển khai công tác thanh tra đầu năm học 2019-2020 do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 62. Công văn 3717/TCT-KK năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 63. Công văn 8399/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 64. Công văn 1189/TTg-CN năm 2019 rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 65. Công văn 3694/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 66. Công văn 8363/VPCP-KSTT năm 2019 về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 67. Công văn 4201/BGDĐT-PC năm 2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 68. Công văn 48/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 69. Công văn 72268/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, vướng mắc về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 70. Công văn 72266/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 71. Công văn 72239/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 72. Công văn 72236/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn phí dịch vụ tòa nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 73. Công văn 72271/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn đối với hoạt động góp vốn bằng tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 74. Công văn 72267/CT-TTHT năm 2019 về điều kiện thực hiện thanh toán quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 75. Công văn 72237/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 76. Công văn 72235/CT-TTHT năm 2019 về trích khấu hao tài sản cố định nhận chuyển nhượng và thanh toán bù trừ 03 bên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 77. Công văn 3674/TCT-CS năm 2019 về phương pháp tính thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 78. Công văn 3673/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nghiệp vụ bồi thường cho khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành
 79. Công văn 16106/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 80. Công văn 72264/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 81. Công văn 72257/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 82. Công văn 72255/CT-TTHT năm 2019 về mua hàng hóa, dịch vụ của đơn vị không lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 83. Công văn 72254/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 84. Công văn 4643/BTNMT-BĐKH năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 85. Công văn 72273/CT-TTHT năm 2019 về ngày lập và ngày ký tên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 86. Công văn 72272/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 87. Công văn 6817/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 88. Công văn 3982/CHK-ANHK năm 2019 thực hiện quy định về giấy tờ nhân thân của hành khách của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 89. Công văn 3650/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 90. Công văn 3098/BTTTT-KHCN năm 2019 công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 91. Công văn 8269/VPCP-CN năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 92. Công văn 8255/VPCP-NN năm 2019 về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 93. Công văn 5873/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại thiết bị lọc nước, điện phân nước tạo ion do Tổng cục Hải quan ban hành
 94. Công văn 5861/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
 95. Công văn 16102/QLD-KD năm 2019 về cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Cục Quản lý Dược ban hành
 96. Công văn 8270/VPCP-CN năm 2019 về triển khai xây dựng hầm đường bộ Hải Vân 2 thuộc Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 97. Công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 98. Công văn 71714/CT-TTHT năm 2019 về đính chính nội dung tại công văn 208/CT-TTHT hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 99. Công văn 3617/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 100. Công văn 3614/TCT-DNNCN năm 2019 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành