Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 3741/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. Công văn 3740/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. Công văn 2448/BGDĐT-ĐANN năm 2019 về xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX trong dạy và khảo thí tiếng Anh tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. Công văn 8638/QLD-ĐK năm 2019 đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. Công văn 3663/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. Công văn 2415/VKSTC-V11 năm 2019 về kiểm sát hồ sơ xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với người bị kết án phạt tiền thuộc diện miễn chấp hành hình phạt theo Nghị quyết 41/2017/QH14 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 7. Công văn 2406/VKSTC-V16 năm 2019 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 8. Công văn 6303/BTC-QLG năm 2019 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành
 9. Công văn 6290/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ Tài chính ban hành
 10. Công văn 3118/BYT-BH năm 2019 trả lời Công văn 1378/BHXH-CSYT về khó khăn, vướng mắc trong việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành
 11. Công văn 2273/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 12. Công văn 2260/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 13. Công văn 2252/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 14. Công văn 2243/TCT-DNNCN năm 2019 kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thục về chính sách thuế đối với ngành nghề gia công may mặc do Tổng cục Thuế ban hành
 15. Công văn 41922/CT-TTHT năm 2019 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. Công văn 4791/VPCP-KGVX năm 2019 về thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. Công văn 3115/BYT-BH năm 2019 về mã hóa, trích chuyển dữ liệu đối với khí NO (Nitric oxid) do Bộ Y tế ban hành
 18. Công văn 1201/BHXH-CĐ năm 2019 về tiếp nhận hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần và trợ cấp thai sản do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. Công văn 4786/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. Công văn 4781/VPCP-CN năm 2019 về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. Công văn 1895/BHXH-CSYT năm 2019 về chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 22. Công văn 3105/BYT-BM-TE năm 2019 về chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai do Bộ Y tế ban hành
 23. Công văn 2457/BNV-TCBC năm 2019 về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
 24. Công văn 482/CVL-BHTN năm 2019 về chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Việc làm ban hành
 25. Công văn 3686/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về địa điểm thực hiện dự án của nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài đã thực hiện dự án tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 26. Công văn 320/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
 27. Công văn 2236/TCT-KK năm 2019 về trả lời kiến nghị của người nộp thuế về địa điểm kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 28. Công văn 1289/BXD-KTXD năm 2019 về giải đáp vướng mắc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Kiên Giang do Bộ Xây dựng ban hành
 29. Công văn 3600/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra định mức thực tế và thời điểm chốt tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. Công văn 3586/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số 01/PTPL-CBC do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. Công văn 3585/TCHQ-GSQL năm 2019 tạm nhận xe về bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. Công văn 3675/BKHĐT-KTCN năm 2019 về hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 33. Công văn 3606/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại các linh kiện do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. Công văn 3587/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc về phân loại hàng hóa và xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. Công văn 41661/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế giá trị gia tăng tại Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. Công văn 41470/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. Công văn 41468/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo, thi và cấp chứng chỉ các khóa đào tạo ngắn hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 38. Công văn 3081/BYT-KHTC năm 2019 về chủ động ứng phó với thiên tai khu vực Bắc bộ và Bắc Trung Bộ do Bộ Y tế ban hành
 39. Công văn 3085/BYT-BH năm 2019 về thanh toán thuốc Đương quy di thực theo chế độ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 40. Công văn 4769/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. Công văn 3864/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 42. Công văn 4739/VPCP-NN năm 2019 về miễn nộp bổ sung tiền thuê đất của Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn và Trung tâm Vận tải đối ngoại V75 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. Công văn 4755/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. Công văn 4744/VPCP-V.I năm 2019 về kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh việc tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. Công văn 4732/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của Báo Tiền phong liên quan đến nguy cơ bị phá vỡ quy hoạch tại khu đô thị Ciputra và khu Đoàn Ngoại giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. Công văn 1694/BTTTT-CATTT năm 2019 hướng dẫn yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 47. Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT năm 2019 về quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 48. Công văn 3617/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 49. Công văn 2139/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 50. Công văn 6250/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành
 51. Công văn 41156/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn và doanh thu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 52. Công văn 41157/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 53. Công văn 4713/VPCP-NC năm 2019 về khen thưởng trong phòng, chống tội phạm ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành
 54. Công văn 4660/VPCP-NN năm 2019 về giải quyết tồn tại, vướng mắc khi giao đất làm nhà ở cho 86 hộ dân tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 55. Công văn 4663/VPCP-CN năm 2019 về thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 56. Công văn 4662/VPCP-CN năm 2019 về giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây do Văn phòng Chính phủ ban hành
 57. Công văn 5374/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 58. Công văn 5370/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 59. Công văn 2196/TCT-KK năm 2019 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 60. Công văn 2173/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 61. Công văn 3579/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về trả lời kiến nghị của ông Hoàng Văn Tiến về dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 62. Công văn 3380/TCHQ-TXNK năm 2019 về bị cưỡng chế thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 63. Công văn 2175/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố do Tổng cục Thuế ban hành
 64. Công văn 40632/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 65. Công văn 3514/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
 66. Công văn 3513/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 67. Official Dispatch No. 579/KCB-PHCN&GD dated May 30, 2019 massage service management
 68. Công văn 2158/SGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 69. Công văn 8207/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 70. Công văn 3384/TCHQ-TXNK năm 2019 về rà soát sai sót khi nộp tiền thuế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành
 71. Công văn 4655/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án BT xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 72. Công văn 4631/VPCP-PL năm 2019 về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 73. Công văn 40562/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng dự án viện trợ không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 74. Công văn 3518/TCHQ-TXNK năm 2019 về áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép do Tổng cục Hải quan ban hành
 75. Công văn 3398/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu xử lý, dầu trắng do Tổng cục Hải quan ban hành
 76. Công văn 3397/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thu hồi nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 77. Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ năm 2019 về Danh mục mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích, kiểm định do Tổng cục Hải quan ban hành
 78. Công văn 579/KCB-PHCN&GĐ năm 2019 về quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 79. Công văn 558/CNTT-PM năm 2019 về thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được bảo hiểm xã hội chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
 80. Công văn 1849/BHXH-CSYT năm 2019 về mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 81. Công văn 2363/BNV-TCPCP năm 2019 về tạo điều kiện thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em do Bộ Nội vụ ban hành
 82. Công văn 3558/BKHĐT-KTNN năm 2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 83. Công văn 318/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về thời gian thử việc không được tính hưởng trợ cấp thôi việc do Cục Quan hệ Lao động và Tiền Lương ban hành
 84. Công văn 3367/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách nhà nước 2019 do Tổng cục Hải quan ban hành
 85. Công văn số 2330/BGDĐT-KHTC năm 2019 thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 86. Công văn 4606/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công tham dự, giải trình tại Phiên họp Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 87. Công văn 4588/VPCP-NN năm 2019 về kiến nghị có thư khen trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 88. Công văn 39954/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 89. Công văn 39953/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 90. Công văn 39890/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 91. Công văn 39725/CT-TTHT năm 2019 về kê khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 92. Công văn 39724/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 93. Công văn 39723/CT-TTHT năm 2019 về tờ khai hải quan đối với hàng xuất khẩu tại chỗ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 94. Công văn 39722/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp trợ cấp 1 lần cho nhân viên nghỉ việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 95. Công văn 39721/CT-TTHT năm 2019 về tỷ giá lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 96. Công văn 39727/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản trả tiền trước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 97. Công văn 2331/BGDĐT-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 98. Công văn 4577/VPCP-NN năm 2019 đề nghị miễn tiền thuê đất đối với Dự án Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành của Giáo sư Trần Thanh Vân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 99. Công văn 4560/VPCP-CN năm 2019 về rút việc xây dựng “Chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 100. Công văn 2009/BVHTTDL-DSVH năm 2019 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành