Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 3832/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Nhựa Polyol Blend trộn lẫn HCFC do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. Công văn 3824/TCHQ-PC năm 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. Công văn 44744/CT-TTHT năm 2019 về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. Công văn 44743/CT-TTHT năm 2019 về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. Công văn 44738/CT-TTHT năm 2019 về nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. Công văn 5090/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo kết quả Đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. Công văn 5087/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Công văn 5055/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. Công văn 2168/BVHTTDL-TCDL năm 2019 về tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. Công văn 5773/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. Công văn 5771/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. Công văn 5770/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. Công văn 5768/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. Công văn 5812/CT-TTHT năm 2019 về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. Công văn 5811/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. Công văn 5775/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. Công văn 5764/CT-TTHT năm 2019 về Hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. Công văn 5763/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. Công văn 5756/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. Công văn 5755/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. Công văn 5753/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 22. Công văn 5752/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 23. Công văn 5750/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. Công văn 5744/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 25. Công văn 5710/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 26. Công văn 2344/TCT-KK năm 2019 về ký thừa ủy quyền Quyết định hoàn và Lệnh hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 27. Công văn 2355/TCT-DNNCN năm 2019 về nghĩa vụ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân của tổ chức chi trả khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 28. Công văn 2342/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế khi xử lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu do Tổng cục Thuế ban hành
 29. Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang tỉnh Gia Lai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 30. Công văn 34/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 31. Công văn 44291/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là tài sản bảo đảm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. Công văn 44290/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. Công văn 44289/CT-TTHT năm 2019 về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tài trợ cho y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. Công văn 44292/CT-TTHT năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. Công văn 44288/CT-TTHT năm 2019 về mở tờ khai hải quan để chứng minh nguồn tiền thanh toán ngoại tệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. Công văn 44287/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phát sinh tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. Công văn 44286/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 38. Công văn 44285/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ kiểm định kỹ thuật cho doanh nghiệp nước ngoài do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 39. Công văn 44033/CT-TTHT năm 2019 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. Công văn 44032/CT-TTHT năm 2019 về chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy có số dòng nhiều hơn 1 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. Công văn 44031/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về nội dung sử dụng bất hợp pháp hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 42. Công văn 44029/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán góp vốn bằng ngoại tệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 43. Công văn 8878/QLD-MP năm 2019 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành
 44. Công văn 8877/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 45. Công văn 5047/VPCP-CN năm 2019 về báo cáo triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. Công văn 3250/BYT-KCB năm 2019 về khám giám định thương tật đối với thương binh, tai nạn lao động do Bộ Y tế ban hành
 47. Công văn 698/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 48. Công văn 1646/BKHCN-VP năm 2019 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 49. công văn 5663/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 50. Công văn 2334/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 51. Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH năm 2019 về xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu đối với hộ kinh doanh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 52. Công văn 2333/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 53. Công văn 2331/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
 54. Công văn 3767/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Tăm bông do Tổng cục Hải quan ban hành
 55. Công văn 3766/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 56. Công văn 43471/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán mua tài sản cố định bằng Quỹ đầu tư phát triển do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 57. Công văn 43470/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu về ở nội trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 58. Công văn 43467/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 59. Công văn 689/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 60. Công văn 4975/VPCP-NN năm 2019 về phê duyệt Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 61. Công văn 4966/VPCP-CN bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 62. Công văn 4964/VPCP-KGVX năm 2019 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 63. Công văn 4952/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 64. Công văn 4943/VPCP-QHĐP năm 2019 về xử lý kiến nghị về quy hoạch và đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. Công văn 2296/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 66. Công văn 431/PVTM-P1 năm 2019 vướng mắc trong quá trình làm tờ khai lô hàng thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá do Cục Phòng vệ thương mại ban hành
 67. Công văn 3761/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 68. Công văn 3833/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về tổ chức lựa chọn nhà đấu thầu thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 69. Công văn 3832/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 70. Công văn 3732/TCHQ-QSGL năm 2019 vướng mắc Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
 71. Công văn 3181/BYT-BH năm 2019 về việc nhận khám bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính do Bộ Y tế ban hành
 72. Công văn 3759/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 73. Công văn 3758/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
 74. Công văn 3725/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
 75. Công văn 3727/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc khi xuất khẩu mặt hàng Golden Milk và MixMilk do Tổng cục Hải quan ban hành
 76. Công văn 3726/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu do Tổng cục Hải quan ban hành
 77. Công văn 585/UBDT-CSDT năm 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Dân tộc ban hành
 78. Công văn 43011/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 79. Công văn 4911/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 80. Công văn 4903/VPCP-CN năm 2019 về lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 81. Công văn 580/UBDT-CSDT năm 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Dân tộc ban hành
 82. Công văn 2620/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 83. Công văn 5874/BQP-Kte năm 2019 về cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa, gia công cánh quạt tàu bay do Bộ Quốc phòng ban hành
 84. Công văn 3719/BKHĐT-QLKKT năm 2019 điều chỉnh quy mô dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 85. Công văn 977/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2019 về ghi thông tin diện tích sàn sử dụng căn hộ trên giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
 86. Công văn 3763/BKHĐT-HTX năm 2019 về chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 87. Công văn 2294/TCT-CS năm 2019 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
 88. Công văn 2287/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 89. Công văn 3741/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 90. Công văn 3740/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 91. Công văn 2448/BGDĐT-ĐANN năm 2019 về xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX trong dạy và khảo thí tiếng Anh tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 92. Công văn 8638/QLD-ĐK năm 2019 đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
 93. Công văn 3663/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 94. Công văn 2415/VKSTC-V11 năm 2019 về kiểm sát hồ sơ xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với người bị kết án phạt tiền thuộc diện miễn chấp hành hình phạt theo Nghị quyết 41/2017/QH14 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 95. Công văn 2406/VKSTC-V16 năm 2019 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 96. Công văn 6303/BTC-QLG năm 2019 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành
 97. Công văn 6290/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ Tài chính ban hành
 98. Công văn 3118/BYT-BH năm 2019 trả lời Công văn 1378/BHXH-CSYT về khó khăn, vướng mắc trong việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành
 99. Công văn 2273/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 100. Công văn 2260/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành