Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 3172/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Punch do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. Công văn 3178/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Đá vôi trắng do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. Công văn 3123/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng MEMBRANE do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. Công văn 36453/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1 của Tổng công ty phát điện 1 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. Công văn 36452/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. Công văn 3164/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc chính sách thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. Công văn 4342/VPCP-ĐMDN năm 2019 phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Công văn 4308/VPCP-V.I năm 2019 về tố cáo của Công ty Cổ phần MGA Việt Nam (tỉnh Bình Dương) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. Công văn 7509/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. Công văn 506/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn xác định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. Công văn 1988/TCT-DNL năm 2019 về khai nộp thuế thu nhập cá nhân khi xử lý tài sản đảm bảo là bất động sản của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành
 12. Công văn 3459/BNN-VP năm 2019 thực hiện Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 13. Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Closure tape Y4384 do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. Công văn 3111/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. Công văn 3090/TCHQ-TXNK năm 2019 trả lời công văn 246/TMT-XNK hướng dẫn khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô đầu kéo do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. Công văn 3084/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Thông tư 22/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. Công văn 3083/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể hiện “Made in VietNam” do Tổng Cục Hải quan ban hành
 19. Công văn 35857/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng khi tặng hàng mẫu cho khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 20. Công văn 35856/CT-TTHT năm 2019 về lưu trữ sổ sách kế toán trên phương tiện điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. Công văn 35855/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi bán, thanh lý tài sản nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. Công văn 35853/CT-TTHT năm 2019 áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. Công văn 35851/CT-TTHT năm 2019 về điều chỉnh hóa đơn từ đối tượng không chịu thuế sang thuế suất 10% do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. Công văn 35849/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. Công văn 35847/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. Công văn 35846/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phí dịch vụ xuất khẩu lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. Công văn 35845/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. Công văn 35844/CT-TTHT năm 2019 về giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. Công văn 35841/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. Công văn 35839/CT-TTHT năm 2019 về thời gian khấu hao tài sản cố định cho thuê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. Công văn 35843/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 32. Công văn 35842/CT-TTHT năm 2019 về xử lý vi phạm chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. Công văn 35837/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. Công văn 35836/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động mua tour du lịch trọn gói của nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. Công văn 35834/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án tài trợ của nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. Công văn 3113/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng dàn cày model do Tổng cục Hải quan ban hành
 37. Công văn 3114/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là mặt hàng quầy lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. Công văn 3109/TCHQ-TXNK năm 2019 về vướng mắc áp dụng thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. Công văn 4301/VPCP-TH năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. Công văn 4291/VPCP-NN năm 2019 về tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. Công văn 4277/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. Công văn 538/QLCL-QLVBCC năm 2019 thông báo danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 43. Công văn 4254/VPCP-CN năm 2019 thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. Công văn 1496/ATTP-NĐTT năm 2019 về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm ban hành
 45. Công văn 1974/TCT-PC năm 2019 về điều kiện để được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
 46. Công văn 1970/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài do Tổng Cục Thuế ban hành
 47. Công văn 4030/TXNK-TGHQ năm 2019 về khai báo trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 48. Công văn 4092/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 49. Công văn 1541/BTTTT-VNNIC năm 2019 về tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 50. Công văn 3055/TCHQ-PC năm 2019 về vướng mắc trong xử lý hành vi nhập khẩu hàng giả do Tổng cục Hải quan ban hành
 51. Công văn 1052/BHXH-QLT năm 2019 về cấp mã số bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưu trí từ nơi khác chuyển đến, hưu trí quân đội, hưu trí công an theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 52. Công văn 3053/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc khai báo thông tin tại ô số 10 trên C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
 53. Công văn 3050/TCHQ-GSQL năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 54. Công văn 3438/BNN-TCTS năm 2019 về tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 55. Công văn 576/TTg-CN năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 463/TTg-CN về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội
 56. Công văn 4249/VPCP-QHĐP năm 2019 xử lý kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội đối với tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 57. Công văn 4242/VPCP-CN năm 2019 về ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 58. Công văn 4184/VPCP-NN năm 2019 về gia hạn nộp tiền sử dụng khu vực biển cho Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. Công văn 495/UBDT-CSDT năm 2019 vướng mắc khi thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg và Thông báo 31/TB-UBDT do Ủy ban Dân tộc ban hành
 60. Công văn 490/UBDT-HVDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 61. Công văn 3466/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 62. Công văn 1608/BHXH-CSYT năm 2019 về tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện tình trạng thu dung người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 63. Công văn 1959/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế đối với giao dịch tài chính phái sinh do Tổng cục Thuế ban hành
 64. Công văn 1950/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với dịch vụ vận tải biển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành
 65. Công văn 3219/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 66. Công văn 430/XNK-TLH năm 2019 về hạn ngạch nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 67. Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 68. Công văn 137/BXD-HĐXD năm 2019 về việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ Xây dựng ban hành
 69. Công văn 277/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
 70. Công văn 1945/TCT-CS năm 2019 về thanh toán và xuất hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 71. Công văn 1566/GSQL-GQ1 năm 2019 về chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 72. Công văn 5610/BTC-NSNN năm 2019 về rà soát các khoản phải nộp trả ngân sách trung ương và tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành
 73. Công văn 3017/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 74. Công văn 2996/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 75. Công văn 3024/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa là mặt hàng Bọt xỉ cenospherse do Tổng cục Hải quan ban hành
 76. Công văn 3023/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa là mặt hàng Kính dán an toàn hai lớp có khung nhôm viền quanh do Tổng cục Hải quan ban hành
 77. Công văn 3022/TCHQ-TXNK năm 2019 hướng dẫn phân loại mặt hàng bể bơi phao do Tổng cục Hải quan ban hành
 78. Công văn 3020/TCHQ-GSQL năm 2019 về xác nhận hàng hóa đến đích và hàng hóa qua khu vực giám sát do Tổng cục Hải quan ban hành
 79. Công văn 3018/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Aluminium foil for container do Tổng cục Hải quan ban hành
 80. Công văn 3015/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu và HS code của hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 81. Công văn 3014/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc áp dụng mã số HS cho hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 82. Công văn 3012/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Thông tư 93/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 83. Công văn 3006/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 84. Công văn 3005/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 85. Công văn 7290/QLD-ĐK năm 2019 đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
 86. Công văn 1602/BHXH-CSYT năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 87. Công văn 575/TTg-CN năm 2019 về lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng thay thế kết cấu một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép kết hợp mở rộng mặt đường đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 88. Công văn 4140/VPCP-CN năm 2019 về kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 89. Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 90. Công văn 1926/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán tài sản bảo đảm do Tổng cục Thuế ban hành
 91. Công văn 1925/TCT-CS năm 2019 về thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn do Tổng cục Thuế ban hành
 92. Công văn 2112/BNV-TL năm 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 93. Công văn 3974/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 94. Công văn 3916/TXNK-CST năm 2019 về thủ tục hải quan và chính sách thuế khi xuất khẩu rượu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành.
 95. Công văn 1544/GSQL-GQ5 năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất khẩu của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 96. Công văn 2965/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 97. Công văn 2979/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển vùng công tác của đối tượng ngoại giao do Tổng cục Hải quan ban hành
 98. Công văn 217/KHTC-QLTS năm 2019 về phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính do Cục Kế hoạch - Tài chính ban hành
 99. Công văn 2673/BYT-BM-TE năm 2019 về tăng cường thực hiện Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành
 100. Công văn 4115/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành