Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 2032/TCQLTT-CNV năm 2019 về ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý mặt hàng nước đóng chai, đóng bình do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 2. Công văn 17610/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim AMK 625 không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
 3. Công văn 7785/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 4. Công văn 9403a/VPCP-CN năm 2019 về xử lý ô nhiễm nguồn nước sạch Sông Đà do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. Công văn 9380/VPCP-KTTH năm 2019 về tình hình giá thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. Công văn 1158/UBDT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. Công văn 4158/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 8. Công văn 1159/UBDT-HVDT năm 2019 về xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. Công văn 4142/TCT-DNNCN năm 2019 về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 10. Công văn 4144/TCT-TVQT năm 2019 về thông báo phát hành Tem thuốc lá sản xuất trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 11. Công văn 9321/VPCP-KSTT năm 2019 về rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. Công văn 9297/VPCP-CN năm 2019 về ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. Công văn 17364/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. Công văn 3799/BHXH-TCKT năm 2019 về thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 16. Công văn 9223/VPCP-NN năm 2019 về bài viết “Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống” trên Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. Công văn 9218/VPCP-ĐMDN về báo cáo công tác tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. Công văn 9208/VPCP-KSTT năm 2019 về cải thiện xếp hạng GCI của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. Công văn 1286/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. Công văn 9149/VPCP-NN về báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước liên quan đến bản tin kinh tế xã hội ngày 31/5/2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. Công văn 9142/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về triển khai Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
 23. Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành
 24. Công văn 9064/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. Công văn 9056/VPCP-CN năm 2019 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. Công văn 9087/VPCP-KGVX năm 2019 về nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. Công văn 11848/BTC-CST năm 2019 về điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái do Bộ Tài chính ban hành
 28. Công văn 3723/BHXH-VP năm 2019 về thời hạn xử lý văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 29. Công văn 6331/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. Công văn 17081/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 31. Công văn 4546/BGDĐT-VP năm 2019 thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 32. Công văn 9024/VPCP-NN năm 2019 về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. Công văn 9019/VPCP-CN năm 2019 về lựa chọn nhà đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. Công văn 8998/VPCP-CN năm 2019 triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. Công văn 6309/TCHQ-TXNK năm 2019 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. Công văn 17064/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 37. Công văn 8993/VPCP-KGVX năm 2019 về báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. Công văn 8986/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh mức phí sử dụng đường bộ dự án BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. Công văn 8984/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương quy hoạch Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh khu vực Quận 9 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. Công văn 8983/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. Công văn 8978/VPCP-CN năm 2019 xử lý vướng mắc quyết toán dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. Công văn 4004/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 43. Công văn 4003/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 44. Công văn 4000/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành
 45. Công văn 8955/VPCP-KGVX về báo cáo Quốc hội việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. Công văn 75999/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 47. Công văn 863/PVTM-P2 năm 2019 biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại Cục Phòng vệ Thương mại ban hành
 48. Công văn 8907/VPCP-KTTH về Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27 tháng 9 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. Công văn 16904/QLD-KD năm 2019 về cung ứng thuốc trong điều trị sốt xuất huyết do Cục Quản lý Dược ban hành
 50. Công văn 76004/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 51. Công văn 75835/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 52. Công văn 1220/TTg-KGVX năm 2019 về thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 53. Công văn 5823/BYT-BH năm 2019 trả lời một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 54. Công văn 16814/QLD-CL năm 2019 về thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép do Cục Quản lý Dược ban hành
 55. Công văn 16813/QLD-CL năm 2019 về phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép do Cục Quản lý Dược ban hành
 56. Công văn 6258/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 57. Công văn 4483/BGDĐT-CSVC năm 2019 về đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tô đưa đón học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 58. Công văn 3957/TCT-KK năm 2019 về hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 59. Công văn 3962/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 60. Công văn 8844/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 61. Công văn 6233/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Magie tinh khiết để giặt quần áo do Tổng cục Hải quan ban hành
 62. Công văn 3919/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 63. Công văn 3917/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 64. Công văn 3914/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 65. Công văn 3913/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 66. Công văn 3911/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế và hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 67. Công văn 4944/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại dự án nhà ở sai phép, không phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 68. Công văn 8835/VPCP-KGVX năm 2019 về đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 69. Công văn 3920/TCT-TTHT năm 2019 về cung cấp thông tin do Tổng cục Thuế ban hành
 70. Công văn 3909/TCT-TCCB năm 2019 về báo cáo giải trình thông tin báo chí do Tổng cục Thuế ban hành
 71. Công văn 832/AIDS-VP về cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế năm 2019 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 72. Công văn 5715/BYT-BH năm 2019 về chấn chỉnh bảo mật, an toàn thông tin khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 73. Công văn 1061/KCB-NV năm 2019 về sử dụng dịch truyền trong điều trị sốt xuất huyết Dengue do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 74. Công văn 3639/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập biên bản Giám định y khoa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 75. Công văn 6173/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là dây thép do Tổng cục Hải quan ban hành
 76. Công văn 16568/QLD-VP về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019 do Cục Quản lý Dược ban hành
 77. Công văn 74659/CT-TTHT năm 2019 về ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 78. Công văn 74660/CT-TTHT năm 2019 về thuế đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ở nước ngoài do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 79. Công văn 8732/VPCP-CN năm 2019 về Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 80. Công văn 6151/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế suất mặt hàng dăm gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 81. Công văn 8631/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 82. Công văn 16567/QLD-GT năm 2019 thực hiện quy định về đấu thầu trong cung ứng vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng do Cục Quản lý Dược ban hành
 83. Công văn 6098/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 84. Công văn 6097/TCHQ-TXNK năm 2019 về vướng mắc xử lý tài sản của Công ty cho thuê tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 85. Công văn 6095/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là pin do Tổng cục Hải quan ban hành
 86. Công văn 11243/BTC-TCT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 87. Công văn 3812/TCT-KK năm 2019 về cấp mã số thuế, kê khai thuế giá trị gia tăng đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 88. Công văn 74027/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 89. Công văn 74003/CT-TTHT năm 2019 về miễn tiêu thức dấu người bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 90. Công văn 73973/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thuê chuyên gia do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 91. Công văn 73972/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với dự án tham gia cơ chế tín chỉ chung JCM do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 92. Công văn 73697/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 93. Công văn 73694/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 94. Công văn 73692/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 95. Công văn 73687/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 96. Công văn 73686/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 97. Công văn 73685/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 98. Công văn 73696/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng lữ hành theo giá trọn gói do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 99. Công văn 73695/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 100. Công văn 16457/QLD-CL năm 2019 về thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành