Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 1337/BTTTT-CATTT năm 2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. Công văn 1511/BLĐTBXH-CATLĐ đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. Công văn 1843/BYT-BH năm 2024 tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file XML do Bộ Y tế ban hành
 4. Công văn 944/BHXH-TCCB hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. Công văn 1453/TCT-DNNCN năm 2024 kê khai thuế đối với mẫu 01/CNKD do Tổng cục Thuế ban hành
 6. Công văn 1467/BVHTTDL-ĐT tuyển sinh đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. Công văn 1798/BYT-MT năm 2024 tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế do Bộ Y tế ban hành
 8. Công văn 1440/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 9. Công văn 1444/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 10. Công văn 1445/TCT-CS năm 2024 lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
 11. Công văn 2495/BNN-KL năm 2024 thực hiện Nghị quyết 29/NQ-CP về thực hiện Kết luận 61-KL/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 12. Công văn 1751/BYT-KHTC năm 2024 xử lý nội dung và kiến nghị có liên quan tại Báo cáo chuyên đề về "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nhanh và bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045" do Bộ Y tế ban hành
 13. Công văn 1748/BYT-PC năm 2024 báo cáo số liệu kết quả thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 do Bộ Y tế ban hành
 14. Công văn 1848/BNV-CCVC năm 2024 trao đổi chuyên môn do Bộ Nội vụ ban hành
 15. Công văn 225/TTg-NN năm 2024 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
 16. Công văn 1382/BLÐTBXH-CQHLÐTL năm 2024 báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, Quyết định 416/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 17. Công văn 1542/BGDĐT-GDTC năm 2024 hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. Công văn 3548/BTC-KBNN năm 2024 đính chính Thông tư 17/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 19. Công văn 1388/TCT-DNNCN năm 2024 Truy thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Thuế ban hành
 20. Công văn 223/TTg-NN năm 2024 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. Công văn 1385/BLĐTBXH-CATLĐ đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 22. Công văn 2232/BCT-TTTN năm 2024 điều chỉnh kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 23. Công văn 17339/CT-TTHT năm 2024 xử lý hóa đơn có sai sót do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 24. Công văn 17338/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 25. Công văn 1368/BLÐTBXH-CQHLÐTL năm 2024 báo cáo tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 26. Công văn 2411/BNN-ĐĐ năm 2024 tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 50/2020/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 27. Công văn 2397/BNN-LN năm 2024 tổng kết thi hành Luật Lâm nghiệp năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 28. Công văn 2377/BNN-TT năm 2024 tổng kết, đánh giá thi hành Luật Trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 29. Công văn 221/TTg-KSTT khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. Công văn 104/MT-SKMT năm 2024 dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 31. Công văn 16888/CTHN-TTHT năm 2024 hưởng giảm trừ bảo hiểm khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 32. Công văn 1336/TCT-TTKT năm 2024 tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua hàng hóa bằng hình thức Bảng kê do Tổng cục Thuế ban hành
 33. Công văn 1357/TCT-DNNCN năm 2024 rà soát công tác quản lý thuế đối hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 34. Công văn 16889/CTHN-TTHT năm 2024 thanh lý tài sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. Công văn 1342/TCT-KK năm 2024 hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 36. Công văn 1327/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 37. Công văn 1322/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 38. Công văn 1326/TCT-CS năm 2024 hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
 39. Công văn 947/QLD-ĐK năm 2024 đính chính thông tin trong Công văn công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
 40. Công văn 1321/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 41. Công văn 1324/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 42. Công văn 1325/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 43. Công văn 862/BHXH-TST năm 2024 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam - Hàn Quốc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 44. Công văn 1303/BLÐTBXH-VBÐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 45. Công văn 3348/BTC-TCT năm 2024 chỉ đạo công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền do Bộ Tài chính ban hành
 46. Công văn 1539/BYT-KHTC năm 2024 đôn đốc triển khai thực hiện và báo cáo giải ngân vốn hằng tháng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
 47. Công văn 2271/BNN-TL năm 2024 tăng cường xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 48. Công văn 3384/BTC-ĐT tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2, ước thực hiện tháng 3 tháng kế hoạch năm 2024 do Bộ Tài chính ban hành
 49. Công văn 16267/CTHN-TTHT năm 2024 xuất hóa đơn điều chỉnh do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 50. Công văn 944/QLD-ĐK năm 2024 cập nhật các thông tin của hồ sơ thay đổi bổ sung đã nộp bản giấy trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến do Cục Quản lý Dược ban hành
 51. Công văn 1292/TCT-DNNCN năm 2024 quy định về hóa đơn của nhà cung cấp nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 52. Công văn 1304/TCT-QLN năm 2024 thực hiện cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 53. Công văn 1421/BGDĐT-GDTrH năm 2024 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 54. Công văn 1287/TCT-DNNCN tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
 55. Công văn 1253/TCT-KK thực hiện quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành
 56. Công văn 1288/TCT-DNNCN năm 2024 triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành
 57. Công văn 937/QLD-CL năm 2024 triển khai phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt sản xuất (GMP) của cơ sở sản xuất tại nước ngoài (TT-48) do Cục Quản lý Dược ban hành
 58. Công văn 3308/BGTVT-KHĐT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đắk Nông gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. Công văn 3306/BGTVT-CĐCTVN năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 60. Công văn 3309/BGTVT-KHĐT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 61. Công văn 3303/BGTVT-TC năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nam Định gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 62. Công văn 3305/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Trị gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 63. Công văn 1289/TCT-CS năm 2024 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án thủy điện Nậm Ban 3 do Tổng cục Thuế ban hành
 64. Công văn 2021/VPCP-CN năm 2024 về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. Công văn 1987/BCT-TTTN năm 2024 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 66. Công văn 1323/BXD-QHKT năm 2024 hướng dẫn quy trình lập quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn mở rộng và lập quy hoạch chi tiết và chấp thuận tổng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Xây dựng ban hành
 67. Công văn 1286/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 68. Công văn 3230/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tiền Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 69. Công văn 3220/BGTVT-VT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 70. Công văn 3231/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 71. Công văn 3274/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 72. Công văn 3261/BTC-QLCS năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Tài chính ban hành
 73. Công văn 3260/BTC-QLCS năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Tài chính ban hành
 74. Công văn 3216/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 75. Công văn 3217/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri Tỉnh Sóc Trăng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 76. Công văn 3257/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Trị gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 77. Công văn 3232/BGTVT-KCHT năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Long An gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 78. Công văn 1238/TCT-KK năm 2024 kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp của Chi nhánh phát điện dầu khí - Tập đoàn dầu khí Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
 79. Công văn 1217/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 80. Công văn 1229/TCT-KK năm 2024 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 81. Công văn 1225/TCT-KK năm 2024 hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 82. Công văn 1216/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 83. Công văn 1877/BTNMT-PC năm 2024 trả lời các kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 84. Công văn 3047/BTC-TCNH năm 2024 tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino do Bộ Tài chính ban hành
 85. Công văn 3046/BTC-TCNH năm 2024 chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành
 86. Công văn 2168/BNN-BVTV năm 2024 tổng kết, đánh giá thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 87. Công văn 1083/VKSTC-V9 năm 2024 giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 88. Công văn 836/BHXH-CNTT năm 2024 triển khai xác thực OTP kiểm soát đăng nhập hệ thống quản lý truy cập tập trung (SSO) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 89. Công văn 202/TTg-NN năm 2024 triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 90. Công văn 1359/BGDĐT-KHCNMT năm 2024 hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 91. Công văn 397/VSDTTƯ-BTN năm 2024 tăng cường công tác giám sát bệnh sởi do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 92. Công văn 1973/VPCP-QHQT năm 2024 tình hình quan hệ hợp tác và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 93. Công văn 1435/BYT-KCB năm 2024 hướng dẫn văn bản liên quan công tác khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành
 94. Công văn 1074/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 95. Công văn 1073/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 96. Công văn 1081/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 97. Công văn 1080/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 98. Công văn 1079/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 99. Công văn 1077/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 100. Công văn 1076/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành