Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 7693/VPCP-KTTH năm 2017 báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. Công văn 7639/VPCP-CN năm 2017 giải pháp xử lý chống ngập dọc Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. Công văn 7655/VPCP-QHĐP năm 2017 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. Công văn 1066/TTg-CN năm 2017 trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. Công văn 6473/BCT-TTTN năm 2017 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương ban hành
 6. Công văn 7595/VPCP-V.I năm 2017 về chống sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. Công văn 7573/VPCP-KGVX năm 2017 kiến nghị của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Công văn 680/UBDT-CSDT năm 2017 thực hiện chính sách Quyết định 102/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. Công văn 7569/VPCP-KTTH năm 2017 về Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng đạo luật nông trại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. Công văn 681/UBDT-ĐPI năm 2017 thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. Công văn 2999/LĐTBXH-BTXH năm 2017 thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. Công văn 3351/ATTP-TTr năm 2017 đăng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 13. Công văn 152/TANDTC-PC năm 2017 giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 14. Công văn 669/UBDT-KHTC năm 2017 ý kiến đối với định hướng xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. Công văn 7531/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị quyết 44/2017/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. Công văn 2977/LĐTBXH-TCCB năm 2017 triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng” (Khóa III) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 17. Công văn 7536/VPCP-QHĐP năm 2017 triển khai công việc sau Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. Công văn 673/UBDT-PC năm 2017 về tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước do Ủy ban Dân tộc ban hành
 19. Công văn 668/UBDT-CSDT năm 2017 góp ý Quy chế làm việc của Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 20. Công văn 2974/LĐTBXH-KHTC năm 2017 đôn đốc gửi báo cáo theo công văn 1845/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 21. Công văn 3181/TCT-KK năm 2017 về lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trong trường hợp phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 22. Công văn 1026/TTg-CN năm 2017 bổ sung Bến cảng Trần Đề thuộc cảng biển Sóc Trăng vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. Công văn 7528/VPCP-KGVX năm 2017 về lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo, tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. Công văn 7509/VPCP-NN năm 2017 về Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. Công văn 7497/VPCP-CN năm 2017 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. Công văn 1028/TTg-CN năm 2017 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. Công văn 659/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến về danh mục văn bản quy phạm pháp luật thực hiện pháp điển đề mục Giáo dục Đại học do Ủy ban Dân tộc ban hành
 28. Công văn 658/UBDT-PC năm 2017 tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật và dự kiến Danh mục văn bản quy định chi tiết do Ủy ban Dân tộc ban hành
 29. Công văn 4748/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại máy 3 chức năng copy-in-scan và máy 4 chức năng copy-in-scan-fax do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. Công văn 4741/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Pediakid Colicillus Bebe do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. Công văn 4737/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. Công văn 2953/LĐTBXH-TCCB triệu tập học viên và đăng ký học tiếng Anh năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 33. Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 34. Công văn 3161/TCT-CS năm 2017 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 35. Công văn 3157/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu do Tổng cục Thuế ban hành
 36. Công văn 3156/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn do Tổng cục Thuế ban hành
 37. Công văn 3148/TCT-CS năm 2017 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 38. Công văn 3146/TCT-TNCN năm 2017 đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 39. Công văn 2968/LĐTBXH-TCCB năm 2017 kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 40. Công văn 2946/LĐTBXH-PC năm 2017 triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 41. Công văn 3167/TCT-CS năm 2017 về viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 42. Công văn 3164/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng của hoạt động liên quan đến vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành
 43. Công văn 7448/VPCP-CN năm 2017 đề xuất cơ chế đặc thù về quản lý, thực hiện đầu tư nút giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. Công văn 665/UBDT-CSDT năm 2017 trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội do Ủy ban Dân tộc ban hành
 45. Công văn 2947/LĐTBXH-VP năm 2017 giới thiệu chức danh và chữ ký do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 46. Công văn 7436/VPCP-KTTH năm 2017 về giám sát tài chính Tổng công ty Lương thực Miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 47. Công văn 4731/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 48. Công văn 47758/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 49. Công văn 3137/TCT-CS năm 2017 thông tin sai trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 50. Công văn 3136/TCT-CS năm 2017 về thông tin trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 51. Công văn 3131/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 52. Công văn 3127/TCT-KK năm 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho hóa đơn đã kê khai do Tổng cục Thuế ban hành
 53. Công văn 3118/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 54. Công văn 3101/TCT-CS năm 2017 xử lý truy hoàn thuế giá trị gia tăng qua kiểm tra sau hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 55. Công văn 47761/CT-TTHT năm 2017 đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 56. Công văn 47760/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 57. Công văn 7405/VPCP-QHĐP năm 2017 xin chủ trương lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; lập Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 58. Công văn 7402/VPCP-NN năm 2017 quy hoạch đất sử dụng vào mục đích quốc phòng và giải quyết đất quốc phòng bị lấn chiếm tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. Công văn 7358/VPCP-CN năm 2017 về thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực đặc thù do Văn phòng Chính phủ ban hành
 60. Công văn 7406/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý nội dung báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 61. Công văn 7404/VPCP-CN năm 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 62. Công văn 7403/VPCP-CN năm 2017 về thanh toán hạng mục An toàn giao thông gói thầu A8 dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 63. Công văn 7357/VPCP-CN năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 64. Công văn 4723/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Bông tẩy trang do Tổng cục Hải quan ban hành
 65. Công văn 4711/TCHQ-TXNK năm 2017 về mặt hàng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế do Tổng cục Hải quan ban hành
 66. Công văn 2906/LĐTBXH-KHTC năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 67. Công văn 2884/LĐTBXH-KHTC năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 68. Công văn 2905/LĐTBXH-KHTC năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 (Vốn sự nghiệp) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 69. Công văn 2883/LĐTBXH-KHTC năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 70. Công văn 7650/BGTVT-PC năm 2017 đề nghị góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 54/2013/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 71. Công văn 4677/TCHQ-QLRR năm 2017 phúc đáp tờ trình số 41/TTr-SV về phân luồng tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành
 72. Công văn 7342/VPCP-V.I năm 2017 phản ánh, kiến nghị của ông Josef Cupka, Cộng hòa Séc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 73. Công văn 7339/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng Khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 74. Công văn 7337/VPCP-KTTH năm 2017 thông báo ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá do Văn phòng Chính phủ ban hành
 75. Công văn 7319/VPCP-ĐMDN năm 2017 về doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán do Văn phòng Chính phủ ban hành
 76. Công văn 713/MT-HC năm 2017 công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 77. Công văn 1024/TTg-CN năm 2017 chủ trương cải tạo, sửa chữa tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 78. Công văn 1023/TTg-ĐMDN năm 2017 về chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thuộc Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 79. Công văn 7261/VPCP-V.I năm 2017 xử lý sau thanh tra Dự án đầu tư, xây dựng chợ trung tâm Thành phố Buôn Ma Thuột và giải quyết kiến nghị của tiểu thương chợ tạm TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 80. Công văn 9802/QLD-ĐK năm 2017 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành
 81. Công văn 3084/TCT-CS năm 2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 82. Công văn 3083/TCT-CS năm 2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 83. Công văn 653/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành
 84. Công văn 652/UBDT-CSDT năm 2017 gửi Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 85. Công văn 7287/VPCP-CN năm 2017 về Dự án đường bộ ven biển, đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 86. Công văn 3080/TCT-DNL năm 2017 thực hiện biên lai điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 87. Công văn 3068/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 88. Công văn 3066/TCT-CS năm 2017 về thủ tục cấp hóa đơn đối với cơ cở giáo dục do Tổng cục Thuế ban hành
 89. Công văn 3065/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 90. Công văn 7269/VPCP-KTTH năm 2017 về thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 91. Công văn 7268/VPCP-KTTH năm 2017 bổ sung vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 92. Công văn 2565/VKSTC-V8 năm 2017 gửi Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát Cơ sở giam giữ và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 93. Công văn 999/TTg-NN năm 2017 về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 94. Công văn 998/TTg-NN năm 2017 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 95. Công văn 7244/VPCP-CN năm 2017 về phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 96. Công văn 7240/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý chênh lệch tỷ giá của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 97. Công văn 148/TANDTC-PC năm 2017 triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 98. Công văn 7233/VPCP-V.I năm 2017 khiếu nại của công dân chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 99. Công văn 3053/TCT-KK năm 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh chấm dứt hoạt động chưa phát sinh doanh thu do Tổng cục Thuế ban hành
 100. Công văn 2839/LĐTBXH-VP xin ý kiến tham khảo xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành