Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 254/TTg-CN năm 2018 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Công văn 253/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Công văn 1377/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 4. Công văn 225/TTg-CN năm 2018 về dự án Nhà máy kính siêu mỏng chất lượng cao tại tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. Công văn 987/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lời kiến nghị về không truy thu thuế mặt hàng bản tấm kẽm dùng cho công nghiệp in do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. Công văn 986/TCHQ-TXNK năm 2018 về thay đổi mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. Công văn 1710/VPCP-KGVX năm 2018 về xử lý thông tin báo nêu liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Công văn 1596/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. Công văn 1595/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. Công văn 1594/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. Công văn 1593/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Ngoại giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. Công văn 1592/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. Công văn 1585/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. Công văn 1591/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. Công văn 1590/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. Công văn 1589/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. Công văn 1588/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. Công văn 1587/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. Công văn 1586/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. Công văn 1584/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. Công văn 1583/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. Công văn 1582/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. Công văn 1581/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. Công văn 1580/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. Công văn 1579/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. Công văn 1578/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. Công văn 1577/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. Công văn 1576/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. Công văn 1575/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. Công văn 935/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. Công văn 278/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. Công văn 931/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành
 33. Công văn 1551/VPCP-CN năm 2018 về quy hoạch xây dựng Trung tâm chỉ huy của Bộ Công an tại lô đất PT5 khu vực ga Hà Nội, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. Công văn 1549/VPCP-KSTT năm 2018 về xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp, cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a và Niu Di-lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. Công văn 1535/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của báo chí về dự án san lấp lấn biển, ảnh hưởng Vịnh Nha Trang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. Công văn 1526/VPCP-NN năm 2018 về thay đổi thời gian tổ chức Festival Tôm tại Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. Công văn 1525/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: “Tình hình khai thác kinh doanh hàng không của Công ty bay dịch vụ hàng không, tuyến bay thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. Công văn 1522/VPCP-KGVX năm 2018 về thông tin báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. Công văn 3106/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước 01/7/2014 do Cục Quản lý Dược ban hành
 40. Công văn 3099/QLD-CL năm 2018 về bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Cục Quản lý Dược ban hành
 41. Công văn 945/BYT-QLD năm 2018 về thực hiện Luật dược 105/2016/QH13 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
 42. Công văn 1517/VPCP-KGVX năm 2018 về nợ lương người lao động của Công ty KL Texwell Vina do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. Công văn 917/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 44. Công văn 920/TXNK-CST năm 2018 về thực hiện quyền nhập khẩu của Doanh nghiệp chế xuất và xử phạt vi phạm hành chính do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
 45. Công văn 919/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa tại khu kinh tế cửa khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
 46. Công văn 908/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện dán tem rượu nhập khẩu theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 47. Công văn 582/LĐTBXH-PC năm 2018 về trả lời kiến nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 48. Công văn 2981/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành
 49. Công văn 2980/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành
 50. Công văn 2948/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành
 51. Công văn 920/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 52. Công văn 919/TCHQ-TXNK năm 2018 về mã HS màn hình máy tính do Tổng cục Hải quan ban hành
 53. Công văn 918/TCHQ-TXNK năm 2018 về không lấy mẫu phân tích phân loại do Tổng cục Hải quan ban hành
 54. Công văn 900/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold do Tổng cục Hải quan ban hành
 55. Công văn 552/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng Cục thuế ban hành
 56. Công văn 585/LĐTBXH-PC năm 2018 về giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc của người lao động và trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; và lịch nghỉ hàng năm do Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội ban hành
 57. Công văn 1500/VPCP-CN năm 2018 về tình hình chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 58. Công văn 1488/VPCP-QHĐP năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ - me trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. Công văn 1487/VPCP-CN năm 2018 về chủ trương Tập đoàn Geleximco đầu tư dự án Khu cảng tổng hợp và container Cái Mép hạ, Trung tâm Logistics Cái Mép hạ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 60. Công văn 1479/VPCP-KTTH năm 2018 về cơ chế chính sách khi sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 61. Công văn 547/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ đóng gói pin do Tổng cục Thuế ban hành
 62. Công văn 546/TCT-CS năm 2018 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% do Tổng cục Thuế ban hành
 63. Công văn 543/TCT-CS năm 2018 về cấp hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
 64. Công văn 542/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi do Tổng cục Thuế ban hành
 65. Công văn 536/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 66. Công văn 3092/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu điều trị do Cục Quản lý Dược ban hành
 67. Công văn 3090/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
 68. Công văn 3088/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
 69. Công văn 3087/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
 70. Công văn 2949/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
 71. Công văn 213/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 72. Công văn 589/BGDĐT-VP năm 2018 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 73. Công văn 1472/VPCP-CN năm 2018 về rà soát lại nội dung, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 74. Công văn 816/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng tạm xuất tái nhập thi công công trình do Tổng cục Hải quan ban hành
 75. Công văn 797/TCHQ-GSQL năm 2018 về hướng dẫn khai báo số quản lý hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 76. Công văn 796/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện điểm 1 công văn số 5138/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
 77. Công văn 569/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 78. Công văn 568/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 79. Công văn 2852/QLD-DK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành
 80. Công văn 2851/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành
 81. Công văn 1437/VPCP-KGVX năm 2018 về xử lý thông tin báo nêu phản ánh một số quy định trong Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 82. Công văn 1435/VPCP-KTTH năm 2018 về bổ sung vốn điều lệ đối với Công ty quản lý công trình thủy lợi Đăk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
 83. Công văn 2918/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
 84. Công văn 2917/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
 85. Công văn 210/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 86. Công văn 120/TCDL-LH năm 2018 về hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành
 87. Công văn 1425/VPCP-KSTT năm 2018 về thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Văn phòng Chính phủ ban hành
 88. Công văn 785/TCHQ-GSQL năm 2018 về hồ sơ hải quan đối với việc đổi tên công ty do Tổng cục Hải quan ban hành
 89. Công văn 512/TCT-CS năm 2018 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 90. Công văn 511/TCT-CS năm 2018 về giảm trừ khối lượng công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 91. Công văn 510/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên nước cung cấp nước sạch do Tổng cục Thuế ban hành
 92. Công văn 509/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 93. Công văn 207/TTg-NN năm 2018 về bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 94. Công văn 784/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 95. Công văn 783/TCHQ-TXNK năm 2018 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 do Tổng cục Hải quan ban hành
 96. Công văn 780/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành
 97. Công văn 1366/VPCP-KTTH năm 2018 về thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 98. Công văn 748/TCHQ-GSQL năm 2018 về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 99. Công văn 746/TCHQ-GSQL năm 2018 về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa Xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 100. Công văn 742/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý vụ việc lô hàng 75 tấn đường kết tinh do Tổng cục Hải quan ban hành