Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 2488/BTP-TCCB năm 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế do Bộ Tư pháp ban hành
 2. Công văn 2866/BGDĐT-KHCNMT năm 2019 về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020- 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. Công văn 5921/VPCP-CN năm 2019 thực hiện biện pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. Công văn 2674/LĐTBXH-KHTC năm 2019 báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. Công văn 2978/BNV-TCPCP năm 2019 về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố do Bộ Nội vụ ban hành
 7. Công văn 5889/VPCP-CN năm 2019 về tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư sau khi Tập đoàn, Tổng công ty được chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Công văn 194/BXD-HĐXD năm 2019 về quản lý dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
 9. Công văn 4593/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 10. Công văn 3843/BYT-KCB năm 2019 về Cơ sở dịch vụ y tế cung cấp dịch vụ lấy máu do Bộ Y tế ban hành
 11. Công văn 4400/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với than cốc và dầu tái sinh do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. Công văn 4394/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã HS, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện, xe điện lai sạc điện do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. Công văn 4393/TCHQ-TXNK năm 2019 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. Công văn 11098/QLD-GT năm 2019 sửa đổi danh mục thuốc tại Thông tư 03/2019/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
 15. Công văn 4595/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 16. Công văn 4589/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hồ sơ mời thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Huyền do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 17. Công văn 7018/BQP-DT năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng và bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành
 18. Công văn 2679/TCT-CS năm 2019 về phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
 19. Công văn 2678/TCT-CS năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 20. Công văn 191/BXD-HĐXD năm 2019 về lập quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 21. Công văn 1807/BCA-V03 năm 2019 về điều kiện pháp lý của đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành
 22. Công văn 1548/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 23. Công văn 4558/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 24. Công văn 4526/BKHĐT-PC năm 2019 thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 25. Công văn 4387/TCHQ-TXNK năm 2019 về hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định 1711/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. Công văn 4383/TCHQ-ĐTCBL năm 2019 về áp dụng mã HS đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. Công văn 4538/BKHĐT-TH năm 2019 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 28. Công văn 52637/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. Công văn 52435/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. Công văn 52434/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. Công văn 802/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. Công văn 801/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. Công văn 800/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 34. Công văn 2638/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 35. Công văn 2637/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 36. Công văn 2653/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 37. Công văn 2652/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 38. Công văn 2660/TCT-CS năm 2019 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 39. Công văn 2035/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan liên quan đến cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 40. Công văn 2034/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục doanh nghiệp chế xuất gia công cho thương nhân nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 41. Công văn 5821/TXNK-CST năm 2019 về khai thuế hàng sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 42. Công văn 2659/TCT-CS năm 2019 về việc khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp do Tổng cục Thuế ban hành
 43. Công văn 379/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hiệu lực của quy định về chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
 44. Công văn 4720/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 45. Công văn 2832/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 46. Công văn 4362/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 47. Công văn 51999/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng và hóa đơn đối với giao dịch bán hàng cho khách hàng trong nước điều kiện CIF cảng biển Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 48. Công văn 788/TTg-CN năm 2019 về chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tại Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. Công văn 5789/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo tình hình lập Đề án “Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 50. Công văn 2653/TCT-KK năm 2019 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 51. Công văn 2029/GSQL-GQ5 năm 2019 về khai sai, khai bổ sung tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 52. Công văn 2028/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 53. Công văn 2023/GSQL-GQ3 năm 2019 vướng mắc hàng hóa quá cảnh của Lào qua lãnh thổ Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 54. Công văn 5766/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 55. Công văn 2652/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 56. Công văn 2646/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
 57. Công văn 4344/TCHQ-TXNK năm 2019 về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hàng sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 58. Công văn 32/BXD-KTXD năm 2019 về công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 59. Công văn 2373/BHXH-TTKT năm 2019 về nội dung thanh tra quyết toán bảo hiểm y tế và kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 60. Công văn 1511/BXD-KTXD năm 2019 về công tác ván khuôn và bê tông tường kênh do Bộ Xây dựng ban hành
 61. Công văn 51368/CT-TTHT năm 2019 về tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 62. Công văn 51367/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 63. Công văn 51366/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn vận tải hành khách (vé) do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 64. Công văn 51364/CT-TTHT năm 2019 về bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 65. Công văn 51361/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 66. Công văn 51359/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khám sức khỏe cho nhân viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 67. Công văn 51358/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 68. Công văn 4329/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 69. Công văn 5777/VPCP-CN năm 2019 triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 70. Công văn 4334/TCHQ-GSQL năm 2019 về yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 71. Công văn 2350/BHXH-BT năm 2019 về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 72. Công văn 1509/BXD-QLN năm 2019 thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 73. Công văn 6716/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 74. Công văn 6714/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 75. Công văn 3664/BYT-TB-CT năm 2019 thực hiện cấp đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do Bộ Y tế ban hành
 76. Công văn 5703/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa và xác định thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 77. Công văn 5735/TXNK-CST năm 2019 về hoàn thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 78. Công văn 5729/TXNK-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 79. Công văn 5705/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 80. Công văn 5704/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa là dàn lạnh do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 81. Công văn 2005/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu theo Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 82. Công văn 2625/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 83. Công văn 50774/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho nhân viên sau khi chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 84. Công văn 50773/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 85. Công văn 50769/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 86. Công văn 4307/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 87. Công văn 4247/TCHQ-GSQL năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 88. Công văn 4244/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc phân loại mặt hàng Xe cấp nước cho máy bay do Tổng cục Hải quan ban hành
 89. Công văn 4227/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng kết hợp nhiều chức năng do Tổng cục Hải quan ban hành
 90. Công văn 2085/BTTTT-CTS năm 2019 về điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 91. Công văn 5722/VPCP-NN năm 2019 về điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 92. Công văn 5733/VPCP-ĐMDN thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 93. Công văn 5732/VPCP-NN năm 2019 Báo Vietnamnet phản ánh về diện tích đất có nguy cơ bị suy thoái do Văn phòng Chính phủ ban hành
 94. Công văn 5728/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 95. Công văn 5713/VPCP-CN năm 2019 về phương án sử dụng vật tư, thiết bị đã mua sắm nhưng chưa sử dụng vào công trình thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 96. Công văn 2612/TCT-KK năm 2019 về khôi phục mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 97. Công văn 2611/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 98. Công văn 2326/BHXH-BT năm 2019 về cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 99. Công văn 2324/BHXH-TĐKT về bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 100. Công văn 3058/BTNMT-TTr năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành