Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 12662/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 2. Công văn 5268/BCT-KHCN năm 2019 thông báo về đơn vị kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành
 3. Công văn 4750/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. Công văn 58018/CT-TTHT năm 2019 về ấn định giá bán xe ô tô do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. Công văn 6568/VPCP-NN năm 2019 về giảm tiền sử dụng đất dự án khu tái định cư Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. Công văn 6547/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. Công văn 2660/BHXH-CNTT năm 2019 triển khai phần mềm Xét duyệt chính sách theo Quyết định 166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 8. Công văn 2762/ĐKVN-VAQ năm 2019 về mức khí thải của ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành
 9. Công văn 4203/BYT-TCCB về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019 do Bộ Y tế ban hành
 10. Công văn 4202/BYT-TCCB về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019 do Bộ Y tế ban hành
 11. Công văn 57695/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. Công văn 57689/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. Công văn 57619/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. Công văn 3518/BTNMT-BĐKH năm 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. Công văn 6496/VPCP-KGVX báo cáo bổ sung việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. Công văn 3125/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2019 về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. Công văn 3124/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và dự bị đại học năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. Công văn 2872/TCT-DNNCN năm 2019 về tiếp tục công tác ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Thuế ban hành
 19. Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về Thông tư 38/2017/TT-BTNMT tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
 20. Công văn 1704/BXD-KTXD năm 2019 về phân loại trang thiết bị xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 21. Công văn 298/CP-V.I năm 2019 về đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 22. Công văn 6507/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với mặt hàng “xổ số cào” nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 23. Công văn 6506/TXNK-CST năm 2019 thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 24. Công văn 2875/TCT-DNNCN năm 2019 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 25. Công văn 57086/CT-TTHT năm 2019 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. Công văn 57083/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp khi bán tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. Công văn 57082/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 28. Công văn 57255/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. Công văn 57085/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài tại địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. Công văn 3499/BTNMT-CNTT năm 2019 về cung cấp thông tin lập Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 31. Công văn 6482/VPCP-QHQT năm 2019 về kế hoạch tổ chức sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ tín dụng Việt Nam-Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. Công văn 6477/VPCP-KTTH năm 2019 về công khai chi tiết danh mục giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. Công văn 5019/BKHĐT-PC năm 2019 về việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 34. Công văn 8328/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 35. Công văn 2164/BKHCN-ĐTG năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 36. Công văn 4670/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại “Máy pha chế nước ngọt” do Tổng cục Hải quan ban hành
 37. Công văn 12303/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 38. Công văn 56877/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. Công văn 56769/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. Công văn 12331/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sốt xuất huyết do Cục Quản lý Dược ban hành
 41. Công văn 6442/VPCP-CN năm 2019 báo cáo về hiện trạng các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. Công văn 3482/BTNMT-TCMT năm 2019 báo cáo về tình hình kiểm soát nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 43. Công văn 2619/BHXH-BT năm 2019 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 44. Công văn 2839/TCT-QLN năm 2019 về giãn nộp thuế, phí bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và luyện kim Việt Trung do Tổng cục Thuế ban hành
 45. Công văn 2837/TCT-QLN năm 2019 về xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện do Tổng cục Thuế ban hành
 46. Công văn 1342/TCGDNN-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp, dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu năm 2020 và báo cáo tình hình rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 47. Công văn 295/CP-TH năm 2019 về đính chính Nghị quyết 50/NQ-CP do Chính phủ ban hành
 48. Công văn 4656/TCHQ-TXNK năm 2019 về bù trừ tiền thuế nộp thừa, nhầm với tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 49. Công văn 4655/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 50. Công văn 4646/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã HS đối với mặt hàng Vải lọc bụi do Tổng cục Hải quan ban hành
 51. Công văn 774/CNTT-PM năm 2019 về tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
 52. Công văn 2846/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 53. Công văn 6400/VPCP-CN năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 54. Công văn 6376/VPCP-CN năm 2019 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 55. Công văn 1958/BCA-V03 năm 2019 về xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Hàn Quốc Vina do Bộ Công An ban hành
 56. Công văn 1669/BXD-GĐ năm 2019 công tác sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
 57. Công văn 966/TCTL-NN năm 2019 về xây dựng kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Tổng cục Thủy lợi ban hành
 58. Công văn 6363/VPCP-KSTT năm 2019 về phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. Công văn 7588/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 60. Công văn 228/HĐND-VP năm 2019 về đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên do tỉnh Lào Cai ban hành
 61. Công văn 4620/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là hệ thống khuôn dùng để đúc bê tông bằng nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành
 62. Công văn 2126/BKHCN-ĐTG năm 2019 thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về mặt hàng khuôn đúc đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 63. Công văn 2125/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 64. Công văn 35/BXD-KTXD năm 2019 về nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 65. Công văn 6668/BGTVT-KHĐT năm 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 66. Công văn 55952/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 67. Công văn 3041/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về góp ý Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo Đề án 1665 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 68. Công văn 5087/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 69. Công văn 646/CVL-QLLĐ năm 2019 về điều kiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài do Cục Việc làm ban hành
 70. Công văn 2141/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra thực tế hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 71. Công văn 4581/TCHQ-GSQL năm 2019 về đề nghị nhập khẩu/tạm nhập linh kiện đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 72. Công văn 2813/TCT-DNNCN năm 2019 về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập do Tổng cục Thuế ban hành
 73. Công văn 4594/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng sản xuất xuất khẩu giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của doanh nghiệp nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 74. Công văn 4589/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã Biểu thuế nhập khẩu thực hiện theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Tổng cục Hải quan ban hành
 75. Công văn 2115/BKHCN-ĐTG năm 2019 thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 76. Công văn 2568/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 77. Công văn 2544/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn thanh quyết toán chi phí lập danh sách và cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 78. Công văn 6271/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng chính phủ ban hành
 79. Công văn 1640/BXD-KTXD năm 2019 về áp dụng định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 80. Công văn 4576/TCHQ-GSQL năm 2019 về kết nối với Campuchia để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
 81. Công văn 55254/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn đối với hàng trả lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 82. Công văn 4579/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 83. Công văn 4915/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 84. Công văn 4914/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về đăng ký thay đổi chủ quản của địa điểm kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 85. Công văn 2293/BTTTT-CTS năm 2019 về tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 86. Công văn 2976/BGDĐT-KHTC năm 2019 thực hiện chỉ đạo điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 87. Công văn 850/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 88. Công văn 2969/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 89. Công văn 6237/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện Nghị quyết 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 90. Công văn 2510/BHXH-TCKT năm 2019 hướng dẫn bổ sung nội dung thực hiện Chế độ kế toán do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 91. Công văn 8034/BTC-TCNH năm 2019 về thoái vốn góp của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 92. Công văn 7998/BTC-TCHQ năm 2019 về chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 93. Công văn 6257/TXNK-DTQLT năm 2019 về xử lý tờ khai thừa tiền thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 94. Công văn 6255/TXNK-PL năm 2019 về thuế xuất khẩu đối với xi măng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 95. Công văn 6254/TXNK-CST năm 2019 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 96. Công văn 2787/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 97. Công văn 2786/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 98. Công văn 8010/BTC-KHTC năm 2019 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)
 99. Công văn 4551/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án do Tổng cục Hải quan ban hành
 100. Công văn 4550/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là tang băng tải do Tổng cục Hải quan ban hành