Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Công văn 1608/BHXH-CSYT năm 2019 về tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện tình trạng thu dung người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. Công văn 1959/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế đối với giao dịch tài chính phái sinh do Tổng cục Thuế ban hành
 3. Công văn 1950/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với dịch vụ vận tải biển quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành
 4. Công văn 3219/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. Công văn 430/XNK-TLH năm 2019 về hạn ngạch nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 6. Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. Công văn 137/BXD-HĐXD năm 2019 về việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ Xây dựng ban hành
 8. Công văn 277/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
 9. Công văn 1945/TCT-CS năm 2019 về thanh toán và xuất hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 10. Công văn 1566/GSQL-GQ1 năm 2019 về chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 11. Công văn 5610/BTC-NSNN năm 2019 về rà soát các khoản phải nộp trả ngân sách trung ương và tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành
 12. Công văn 3017/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. Công văn 2996/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. Công văn 3024/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa là mặt hàng Bọt xỉ cenospherse do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. Công văn 3023/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa là mặt hàng Kính dán an toàn hai lớp có khung nhôm viền quanh do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. Công văn 3022/TCHQ-TXNK năm 2019 hướng dẫn phân loại mặt hàng bể bơi phao do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. Công văn 3020/TCHQ-GSQL năm 2019 về xác nhận hàng hóa đến đích và hàng hóa qua khu vực giám sát do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. Công văn 3018/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Aluminium foil for container do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. Công văn 3015/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu và HS code của hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. Công văn 3014/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc áp dụng mã số HS cho hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. Công văn 3012/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Thông tư 93/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. Công văn 3006/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. Công văn 3005/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. Công văn 7290/QLD-ĐK năm 2019 đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
 25. Công văn 1602/BHXH-CSYT năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 26. Công văn 575/TTg-CN năm 2019 về lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng thay thế kết cấu một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép kết hợp mở rộng mặt đường đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. Công văn 4140/VPCP-CN năm 2019 về kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 29. Công văn 1926/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán tài sản bảo đảm do Tổng cục Thuế ban hành
 30. Công văn 1925/TCT-CS năm 2019 về thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn do Tổng cục Thuế ban hành
 31. Công văn 2112/BNV-TL năm 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. Công văn 3974/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 33. Công văn 3916/TXNK-CST năm 2019 về thủ tục hải quan và chính sách thuế khi xuất khẩu rượu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành.
 34. Công văn 1544/GSQL-GQ5 năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất khẩu của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 35. Công văn 2965/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. Công văn 2979/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển vùng công tác của đối tượng ngoại giao do Tổng cục Hải quan ban hành
 37. Công văn 217/KHTC-QLTS năm 2019 về phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính do Cục Kế hoạch - Tài chính ban hành
 38. Công văn 2673/BYT-BM-TE năm 2019 về tăng cường thực hiện Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành
 39. Công văn 4115/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. Công văn 500/CNTT-PM năm 2019 về triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
 41. Công văn 1910/TCT-DNNCN năm 2019 về hóa đơn lẻ từng lần phát sinh do Tổng cục Thuế ban hành
 42. Công văn 3325/BNN-PCTT năm 2019 giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ phòng chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 43. Công văn 3128/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Kiên Giang do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 44. Công văn 3092/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 45. Công văn 3088/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 46. Công văn 3871/TXNK-TGHQ năm 2019 về xác định trị giá hải quan đối với các mặt hàng rượu vang, rượu mạnh và bia các loại nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 47. Công văn 1537/GSQL-GQ3 năm 2019 về xác định thời điểm nhập khẩu mặt hàng ô tô tải đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 48. Công văn 3099/BKHĐT-KTNN năm 2019 về tình hình thực hiện chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 49. Công văn 32733/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 50. Công văn 32732/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 51. Công văn 32731/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 52. Công văn 32729/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 53. Công văn 1700/BTP-PBGDPL năm 2019 thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 54. Công văn 32727/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 55. Công văn 423/XNK-XXHH năm 2019 về bổ sung và thay đổi mã số hàng hóa tự chứng nhận xuất xứ do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 56. Công văn 5438/BTC-CST năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 57. Công văn 2938/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 58. Công văn 2936/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 59. Công văn 2929/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 60. Công văn 1572/BHXH-VP năm 2019 về quản lý lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 61. Công văn 2901/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 62. Công văn 4038/VPCP-NN năm 2019 về dự thảo Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 63. Công văn 1897/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 64. Công văn 1906/TCT-QLT năm 2019 về xử lý không tính tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
 65. Công văn 1880/TCT-DNL năm 2019 về hướng dẫn khai, nộp thuế đối với đơn vị kinh tế trực thuộc do Tổng cục Thuế ban hành
 66. Công văn 5382/BTC-ĐT năm 2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án do Bộ Tài chính ban hành
 67. Công văn 3452/NHNN-QLNH năm 2019 xử lý vướng mắc về quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 68. Công văn 3052/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 69. Công văn 1683/BTP-HTQTCT năm 2019 hướng dẫn về việc thẩm quyền đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha con có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
 70. Công văn 1123/BXD-KTXD năm 2019 về thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
 71. Công văn 1900/TCT-CS năm 2019 về giải đáp, trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 72. Công văn 3864/TXNK-CST năm 2019 về quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 73. Công văn 3863/TXNK-CST năm 2019 về nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp, dây chuyền do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 74. Công văn 3861/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 75. Công văn 3860/TXNK-CST 2019 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
 76. Công văn 1518/GSQL-GQ2 năm 2019 thực hiện quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC về thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
 77. Công văn 1509/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện công văn 2188/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 78. Công văn 1520/GSQL-GQ1 năm 2019 hướng dẫn thủ tục kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
 79. Công văn 2189/BTNMT-PC năm 2019 về rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 80. Công văn 3457/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 81. Công văn 2880/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 82. Công văn 4021/VPCP-CN năm 2019 về tổ chức rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và đăng kiểm, đăng ký tàu biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 83. Công văn 2882/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống do Tổng cục Hải quan ban hành
 84. Công văn 3980/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 85. Công văn 4572/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 86. Công văn 3404/NHNN-QLNH năm 2019 trả lời kiến nghị tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 87. Công văn 1113/BXD-KTXD năm 2019 quyết toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 88. Công văn 415/XNK-THCS năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 89. Công văn 3920/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 90. Công văn 3960/VPCP-V.I năm 2019 về Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 91. Công văn 129/TANDTC-TĐKT năm 2019 hướng dẫn tổng kết phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân ban hành
 92. Công văn 557/TTg-CN năm 2019 về tình hình triển khai hạ tầng giao thông kết nối và rà, phá bom, mìn Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 93. Công văn 3935/VPCP-CN năm 2019 về đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 94. Công văn 3910/VPCP-CN năm 2019 về đầu tư xây dựng đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 95. Công văn 560/TTg-CN năm 2019 về khẩn trương thực hiện biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 96. Công văn 1818/VP-NC năm 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
 97. Công văn 1857/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 98. Công văn 1853/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 99. Công văn 1854/TCT-CS năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
 100. Công văn 1851/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành